Регуляторний акт “Про затвердження Правил утримання тварин у місті Українка та села Плюти”

Про затвердження Правил утримання тварин в місті Українка та селі Плюти»

З метою громадського обговорення та згідно Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» в газеті «Дніпровський проспект» буде опубліковано проект рішення Української міської ради «Про затвердження Правил утримання тварин в місті Українка та селі Плюти».

Проект рішення передбачає врегулювання відносин у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами, забезпечення відповідного санітарного, екологічного та епізоотичного стану території міста.

Правила спрямовані на забезпечення безпеки життя та здоров’я людей, укріплення моральності й гуманності суспільства, захист тварин від страждань і загибелі внаслідок жорстокого поводження з ними.

Пропозиції та зауваження щодо проекту рішення Української міської ради «Про затвердження Правил утримання тварин в місті Українка та селі Плюти» надсилати за адресою: м. Українка, пл. Шевченка, 1 каб. 2, відділ житлово-комунального та будівельного контролю Української міської ради, тел. 2-01-78.

Проект рішення Української міської ради Про затвердження Правил утримання тварин в місті Українка та селі Плюти та  аналіз впливу регуляторного акту буде опубліковано в газеті «Дніпровський проспект» в 5 денний термін з дня оприлюднення Повідомлення та мережі Інтернет www.ukrainka.org.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб та їх об’єднань приймаються в письмовій формі протягом місяця від дня опублікування в газеті «Дніпровський проспект» проекту рішення Української міської ради «Про затвердження Правил утримання тварин в місті Українка та селі Плюти».

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Української  міської ради «Про  затвердження Правил утримання тварин у місті Українка та селі Плюти»

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Української міської ради «Про затвердження Правил утримання тварин у місті Українка та селі Плюти» підготовлено відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом регулювання господарських відносин.

На теперішній час у місті склалася дуже не проста ситуація з питання утримання домашніх тварин, а саме: не достатньо контролюється правильність їх утримання, розмноження, своєчасність проведення вакцинації та стерилізації, що у подальшому призводить до збільшення популяції безпритульних тварин, які становлять підвищену небезпеку для життя та здоров’я мешканців міста, погіршення санітарно-епідеміологічного стану міста. Тому у даній ситуації необхідне державне втручання з метою встановлення чітких правил і вимог до власників домашніх тварин.

2. Цілі регулювання.

Цілями регулювання є встановлення правил утримання тварин на території міста, урегулювання правових відносин між органами місцевого самоврядування та громадянами, організаціями, установами та підприємствами, які утримують домашніх тварин.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

Проблема, яку передбачається розв’язати з прийняттям даного рішення, не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів у зв’язку з необхідністю визначення основних напрямів діяльності, що передбачають урегулювання відносин у сфері поводження з домашніми тваринами у місті Українка та селі Плюти, визначення прав і обов’язків власників домашніх тварин і відповідних органів у цій сфері.

Основними напрямами діяльності у сфері поводження з домашніми тваринами слід визначити:

1. Діяльність у сфері поводження з домашніми тваринами, що мають власників та з безпритульними тваринами.

2. Урегулювання нормативно-правового забезпечення питання утримання тварин у місті.

3. Інформаційно-просвітницька і виховна робота, спрямована на формування гуманного ставлення населення міста до тварин.

4. Механізм розв’язання проблеми.

Досягнення визначеної мети планується шляхом прийняття даного рішення міською радою.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта.

На даний момент єдиним нормативно правовим актом, яким керується виконавчий комітет Української міської ради при вирішенні питань з утримання домашніх тварин є «Правила благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку м. Українка і с. Плюти» (розділ 3 «Правила утримання домашніх тварин і поводження з ними»). На виконання вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» для урегулювання відносин між власниками домашніх тварин та органами, які мають повноваження у сфері утримання та поводження з тваринами, необхідно затвердження Правил утримання домашніх тварин у місті Українка та селі Плюти.

6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта.

Сфера інтересів Вигоди Витрати
Територіальна громада – забезпечення безпеки життя та здоров’я мешканців міста;- виховання гуманного ставлення до тварин шляхом формування високого рівня етичної свідомості та культури громадян;- покращення санітарно-епідеміологічного стану міста;- вирішення проблемних питань і конфліктних ситуацій пов’язаних з утриманням домашніх тварин Реєстрація домашніх тварин Вакцинація
Суб’єкти господарювання – урегулювання відносин , що виникають у зв’язку з наявністю тварин у місті, у тому числі домашніх та безпритульних;- урегулювання відносин між власниками тварин та органами, які мають повноваження у сфері поводження з тваринами;- урегулювання нормативно-правового забезпечення питання поводження з домашніми тваринами та їх утриманням у місті.  Реєстрація домашніх тварин Вакцинація
Органи місцевого самоврядування – приведення нормативно-правової бази місцевого рівня з питання утримання домашніх тварин у відповідність до чинного законодавства;- посилення відповідальності власників домашніх тварин за їх утримання;- контроль за чисельністю безпритульних тварин;- здійснення контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог;- забезпечення епізоотичного благополуччя. Інформування населенняВитрати, пов’язані з розробкою регуляторного акту  

7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту.

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковий або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби, до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності.

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні корегування. Ризик зовнішніх чинників даного регуляторного акта відсутній, так як його впровадження відповідає чинному законодавству.

 8. Показники результативності регуляторного акту.

Показниками, які характеризують наслідки дії регуляторного акта є:

– зменшення кількості скарг  на безпритульних тварин;

– кількості порушень правил утримання тварин, які обчислюються відповідно до кількості протоколів про адміністративні правопорушення за ст.154 КУпАП;

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися на підставі аналізу статистичних даних щодо кількості скарг на безпритульних тварин, скарг на порушення у поводженні із домашніми тваринами.

Відстеження результативності регуляторного акта – через рік після набрання чинності регуляторного акта.

ПРОЕКТ

ПРАВИЛА УТРИМАННЯ ТВАРИН

у місті Українка та селі Плюти

 1. Основні положення

1.1. Ці правила визначають організаційні і правові засади утримання домашніх тварин з метою забезпечення епізоотичного, санітарно-епідемічного та екологічного благополуччя в місті Українка та селі Плюти.

1.2. Правове регулювання питань утримання домашніх тварин здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України «Про захист тварин від жорсткого поводження», «Про ветеринарну медицину», «Про благоустрій населених пунктів», та інших нормативно-правових актів у цій сфері.

1.3. Дія цих Правил поширюється на відносини, що виникають у зв’язку з утриманням тварин та поводженням із ними фізичних та юридичних осіб на території міста Українка та села Плюти.

1.4. Фізичні та юридичні особи, які утримують домашніх тварин, зобов’язані дотримуватися вимог законів України “Про тваринний світ”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про ветеринарну медицину”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про захист населення від інфекційних хвороб”, “Про благоустрій населених пунктів” та інших нормативно-правових актів, а також не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб та не створювати загрози безпеці людей, а також інших тварин.

1.5. Відповідальність за дії тварин несуть їх власники, а також особи, які супроводжують тварину.

2. Вимоги до утримання тварин

2.1. Умови утримання тварин повинні відповідати їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям.

2.2. Умови утримання тварин повинні задовольняти їх природні потреби в їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші потреби.

2.3. Кількість тварин, що утримуються, обмежується можливістю забезпечення їм умов утримання відповідно до вимог цих Правил.

2.4. Місце утримання тварин повинно бути оснащено таким чином, щоб забезпечити необхідні простір, температурно-вологісний режим, природне освітлення, вентиляцію та можливість контакту тварин із природним для них середовищем.

2.5. Дозволяється утримувати:

2.5.1. Домашніх тварин – у квартирах, де проживає кілька сімей, – лише за письмовою згодою всіх мешканців квартири. При цьому не дозволяється утримувати домашніх тварин у місцях загального користування;

2.5.2. Домашніх тварин – у вільному вигулі на ізольованій, добре огородженій території (в ізольованому приміщенні) на прив’язі або без неї;

2.5.3. Домашніх тварин – юридичними особами: для охорони – в обладнаних приміщеннях або на прив’язі; для дослідної мети – у вольєрах, біологічних клініках (віваріях) або в розплідниках.

2.6. Утримання диких тварин у неволі допускається за наявності дозволу, що видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

2.7. Допускається утримання дрібних диких тварин, які традиційно утримуються людьми в неволі і можуть бути забезпечені умовами утримання відповідно до вимог цих Правил та Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження”.

2.8. При поводженні з домашньою твариною особа, яка її утримує, зобов’язана:

2.8.1. Дбати про домашню тварину, забезпечити їй достатню кількість їжі та постійний доступ до води;

2.8.2. Надавати можливість домашній тварині здійснювати необхідні рухи, контактувати з собі подібними;

2.8.3. Забезпечити наявність намордника, повідка, що необхідні для здійснення вигулу домашньої тварини поза місцем її постійного утримання;

2.8.4. Забезпечити наявність на домашній тварині нашийника з ідентифікуючими позначками;

2.8.5. Забезпечувати своєчасне надання домашній тварині ветеринарних послуг (обстеження, лікування, щеплення тощо);

2.8.6. Негайно повідомляти медичну або ветеринарну установу про випадки заподіяння домашньою твариною ушкоджень здоров’ю людині або іншим тваринам;

2.8.7. Запобігати неконтрольованому розмноженню домашніх тварин;

2.8.8. Забезпечити домашній тварині необхідні умови, що відповідають її біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог цих Правил;

2.8.9. Дотримуватися санітарно-гігієнічних норм експлуатації жилого приміщення, де утримується домашня тварина (місце постійного утримання), та норм співжиття;

2.8.10. Реєструвати тварин та здійснювати щеплення відповідно до вимог законодавства;

2.8.11 Не допускати забруднення твариною квартири, приміщень, територій де вони утримуються, сходів, інших місць загального користування в будинках, дворах і на вулицях. В разі недотримання вимог, до порушників будуть вживатись заходи дисциплінарного впливу;

2.8.12. Відшкодувати в повному обсязі шкоду, заподіяну твариною майну юридичної або фізичної особи;

2.8.13. Виконувати вимоги законів України “Про тваринний світ”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про ветеринарну медицину”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про захист населення від інфекційних хвороб”, “Про благоустрій населених пунктів” та інших нормативно-правових актів, а також не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб та не створювати загрози безпеці людей, а також інших тварин.

2.9. При поводженні з домашньою твариною особа, яка її утримує, має право з’являтися з нею поза місцями їх постійного утримання (супроводжувати їх).

2.10. Супроводжувати домашню тварину може особа, яка досягла 14-річного віку.

2.11. При поводженні з домашньою твариною забороняється:

2.11.1. Супроводжувати тварин у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;

2.11.2. Приводити тварин у приміщення магазинів і кафе (крім спеціалізованих магазинів для тварин), об’єктів громадського харчування, установ охорони здоров’я, освіти та культури, на територію дитячих та спортивних майданчиків;

2.11.3. При супроводженні домашніх тварин залишати їх без нагляду;

2.11.4. Утримувати тварин у місцях загального користування (коридорах, підвалах, на сходових майданчиках, горищах, прибудинкових територіях тощо);

2.11.5. Купати та мити тварину в громадських місцях купання, пляжах;

2.11.6. Виводити собак за межі квартири, території подвір’я, організацій, підприємств тощо без повідка, а потенційно небезпечних собак без короткого повідка (не більше 1,2 м) та намордника;

2.11.7. Викидати трупи собак, котів і інших тварин або ховати їх в непередбачених для цього місцях;

2.11.8. Вчиняти дії чи бездіяльність, що суперечать принципам захисту тварин від жорстокого поводження;

2.11.9. Залишати екскременти своїх тварин в під’їздах багатоквартирних будинків, сходах, ліфтах та інших місцях загального користування;

2.11.10. Порушувати вимоги законів України “Про тваринний світ”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про ветеринарну медицину”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про захист населення від інфекційних хвороб”, “Про благоустрій населених пунктів” та інших нормативно-правових актів.

3. Вимоги до вигулу тварин

3.1. Особа, яка супроводжує тварину, зобов’язана:

3.1.1. Забезпечити безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною домашньою твариною;

3.1.2. Забезпечити безпеку супроводжуваної домашньої тварини;

3.1.3. Забезпечити безпеку дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою;

3.1.4. Виводити собак за межі квартири, території подвір’я, організацій, підприємств тощо лише на повідку, а потенційно небезпечних собак, обов’язково на короткому повідку (не більше 1,2 м) і в наморднику;

3.1.5. Прибирати екскременти за своїми тваринами в під’їздах багатоквартирних будинків, ліфтах, на сходах, газонах, в скверах  та інших місцях загального користування.

4. Ветеринарне обслуговування тварин

4.1. Особа, яка утримує тварину, зобов’язана забезпечити своєчасне надання їй ветеринарної допомоги.

4.2. У разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання особа, яка її утримує, зобов’язана негайно ізолювати таку тварину і звернутися до ветеринарного лікаря.

4.3.Ветеринарні процедури щодо тварин можуть здійснювати тільки особи, які мають відповідну фахову освіту.

5. Безпритульні тварини

5.1. Собаки, незалежно від породи, належності та призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, але знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях, вважаються безпритульними і підлягають вилову відповідно до вимог Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження”.

Вилов собак, котів та інших домашніх тварин окремими громадянами забороняється, крім випадків, коли ці тварини є небезпечними для оточуючих та проявляють агресивність, створюючи загрозу безпеці людей.

5.2. Забороняється використовувати методи вилову, технічні пристрої і препарати, що травмують тварин або небезпечні для їх життя і здоров’я.

 6.Умертвіння тварин

6.1.Умертвіння тварин допускається:

6.1.1. Для припинення страждань тварин, якщо вони не можуть бути припинені в інший спосіб;

6.1.2. За необхідності умертвіння окремих тварин, які хворі на сказ чи на інше особливо небезпечне захворювання або є носіями особливо небезпечного захворювання;

6.1.3. За необхідності оборони від нападу тварини, якщо життя або здоров’я людей знаходиться в небезпеці;

6.1.4. В інших випадках визначених законом.

6.2. При умертвінні тварин мають дотримуватися такі вимоги:

6.2.1. Умертвіння проводиться методами, що виключають передсмертні страждання тварин;

6.2.2. Приміщення, де проводиться умертвіння, повинно бути відокремлене від приміщення, де утримуються інші тварини;

6.2.3. Забороняється застосовувати негуманні методи умертвіння тварин, що призводять до загибелі від задушшя, електричного струму, больових ін’єкцій, отруєння, курареподібних препаратів, перегріву, та інші больові методи;

6.2.4. Умертвіння тварин, що страждають, проводиться негайно, якщо їх страждання неможливо припинити іншим чином.

7. Контроль за дотриманням Правил та відповідальність

 за їх порушення

7.1. Контроль за додержанням цих Правил на території міста Українка та села Плюти фізичними особами, підприємствами, установами і організаціями в межах своїх повноважень здійснюється: органами державного ветеринарного нагляду, виконавчими органами міської ради, комунальними підприємствами, які обслуговують житловий фонд та прибудинкові території; органами внутрішніх справ, органами самоорганізації населення, громадськими організаціями, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження.

7.2. За порушення цих Правил фізичні та юридичні особи, незалежно від форм власності, несуть відповідальність згідно чинного законодавства.

8. Вимоги до реєстрації та страхування домашніх тварин

8.1. Реєстрація домашніх тварин здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

8.2. Реєстрація домашніх тварин здійснюється в Обухівській районній державній лікарні ветеринарної медицини.

8.3. Власники собак, породи яких зазначені у Додатку 1, повинні укласти договір обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам ( відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.07.2002 р. № 944 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам»). У разі відсутності договору страхування реєстрація, перереєстрація не проводиться.

9. Інше

9.1. Організаційні і правові засади утримання домашніх тварин визначені цими Правилами не є виключними, а також регулюються Законами України “Про тваринний світ”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про ветеринарну медицину”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про захист населення від інфекційних хвороб”, “Про благоустрій населених пунктів” та іншими нормативно-правовими актами.

9.2. Додатком до цих Правил є перелік порід собак, визначених як потенційно небезпечні.

Додаток 1 до

Правил утримання тварин

у місті Українка та селі Плюти

 Перелік порід собак, визначених як потенційно небезпечні:

 Аіді (вівчарка атласька), Айну (собака айнський, хоккайдо), Акбаш, Акіта-іну, Акіта американський (собака великий японський), Бергамаско (вівчарка бергамська), Боксер німецький, Бріард (вівчарка французька довгошерстна), Брохольмер датський, Був’є арденський, Був’є фланерський, Бульдог алапахський чистокровний (отто), Бульдог американський, Бульдог мальорський (ка-де-бо, перо де пресо мальоркін), Бульмастиф, Бультер’єр англійський, Бультер’єр англійський стафордширський, Бурбуль південноафриканський, Вельштер’єр, Вівчар картський (вівчарка картська), Вівчарка американо-канадська біла, Вівчарка бельгійська (грюнендаль, лакенуа, молінуа, тарв’юрен), Вівчарка бернська (бернський зененхаунд), Вівчарка велика швейцарська (великий швейцарський , ененхаунд), Вівчарка голландська, Вівчарка грецька, Вівчарка ештрельська (португальська горна), Вівчарка кавказька (вовкодав кавказький), Вівчарка німецька, Вівчарка південноросійська (таврійська), Вівчарка пікардійська (пікар), Вівчарка польська підгалянська, Вівчарка польська татранська, Вівчарка середньоазіатська (алабай, вовкодав середньоазіатський), Вівчарка східноєвропейська, Вовкодав ірландський, Доберман-пінчер, Дог аргентинський (аргентинський мастиф), Дог бордоський (французький мастиф, дог де Бордо), Дог німецький, Далматин, Дратхаар, Ердельтер’єр, Кангал, Кане-корсо, Као де кастро лаборейро, Као де сера де астрела (португальський пастуший собака), Карабаш анатолійський, Командор (вівчарка угорська), Кувас угорський, Лабрадор-ретривер, Ладсир (ньюфаундленд чорно-білий), Лайка, Леонбергер, Маламут аляскінський, Марема (вівчарка маремо-абруцька), Мастиф англійський, Мастиф бельгійський, Мастиф іспанський, Мастиф піренейський, Мастиф тибетський, Мастіно (мастиф неаполітанський, мастіно-неаполітано), Мітельшнауцер, Московська сторожова, Ньюфаундленд, Перо де преса канаріо (собака канарський), Піт-бультер’єр американський, Пурухаар, Рафейру дуалінтежу (собака португальський сторожовий), Ріджбек родезійський, Ріджбек тайський, Різеншнауцер (великий шнауцер), Ротвейлер, Сенбернар, Собака вовчий італійський, Собака вовчий саарлоський (вольфхаунд), Собака вовчий чеський, Собака піренейський горний (великий піренейський), Тер’єр американський стафордширський, Тер’єр російський чорний, Тоза-іну (собака японський бійцівський), Філа бразилейро (мастиф бразильський), Фокстер’єр, Хаскі сибірський, Ховаварт, Чувач словацький, Ягдтер’єр, Метиси всіх зазначених порід.

Ваш коментар:

Ви повинні увійти in ,щоб залишити коментар.