ОГОЛОШЕННЯ про конкурс щодо оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Українка Обухівського району Київської області  


Орендодавець Виконавчий комітет Української міської ради.
 
Дані про об’єкт оренди
Характеристика та місцезнаходження Стартовий розмір місячної орендної плати*, грн. (без ПДВ)
1 Будинок побуту, загальною площею 1436,0 кв. м, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Українка, вул. Юності, 6                 92 835,00 грн.  в місяць без ПДВ. Довідково: 111 402,00 грн. в місяць з ПДВ.   На період виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення робіт з реконструкції застосовується орендна ставка в розмірі не менше 5%  – 25 787,50 грн. в місяць без ПДВ. (Довідково: 30 945,00 грн. в місяць з ПДВ)                       
 

            * Розмір стартової орендної плати (початковий розмір орендної ставки) об’єкта оренди визначається з урахуванням орендних ставок за використання нерухомого майна комунальної власності відповідно до Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно, відмінне від земельної ділянки, що належать територіальній громаді м. Українка та пропорції її розподілу, затвердженої рішенням 62 сесії Української міської ради 6 скликання від 13.11.2014 р. (зі змінами, внесеними рішенням 37 сесії Української міської ради 7 скликання від 15.02.2018р.).

Розмір орендної плати впродовж терміну оренди змінюється з урахуванням індексу інфляції та у випадках, передбачених чинним законодавством.

 

Істотні умови конкурсу:

 1. Цільове використання об’єкта оренди — побутове та торгівельне обслуговування населення.
 2. Оплата за рахунок орендаря виготовлення та погодження проектної документації для проведення реконструкції об’єкта оренди згідно чинного законодавства.
 3. Оплата за рахунок орендаря проведення робіт з реконструкції об’єкта оренди в термін від 6 до 12 місяців з дати укладання договору оренди. На виконання пункту 5 рішення 41-ї сесії Української міської ради 7 скликання № 144/0/7-18-41-7 скл. від 10.05.2018 р. орендар протягом місяця після введення в експлуатацію реконструйованого об`єкта оренди повертає орендодавцю приміщення 2-го поверху будівлі Будинку побуту.
 4. Облаштування території, прилеглої до будівлі Будинку побуту, необхідної для експлуатації та обслуговування об`єкта оренди з урахуванням вимог «Правил благоустрою та використання території, забезпечення чистоти і порядку в м. Українка та с. Плюти», затверджених рішенням 12-сесії Української міської ради 6 скликання від 09.06.2011 р.
 5. Найбільший запропонований розмір орендної ставки (%) за використання майна за цільовим призначенням порівняно з початковим розміром орендної ставки. Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону (пропозиції щодо розміру орендної плати вносяться учасниками в день проведення конкурсу). Розмір кроку підвищення ціни – 10 % від стартового розміру місячної орендної плати.
 6. Сплата орендарем вартості спожитих комунальних послуг по укладеним угодам з надавачами послуг.
 7. Обов’язкове страхування орендованого майна на користь орендодавця на весь строк дії оренди від вогневих ризиків, ризиків стихійних явищ та інших майнових ризиків на суму не менше, ніж первісна вартість об’єкта оренди на момент укладання договору.
 8. Самостійне і за власний рахунок проведення в подальшому поточного ремонту орендованих приміщень упродовж терміну оренди, усунення несправностей комунікацій, які сталися з вини орендаря.
 9. Проведення робіт з перебудови, добудови та перепланування здійснюється за попередньою письмовою згодою орендодавця.
 10. Забезпечення пожежної безпеки об’єкта оренди.
 11. Утримання об’єкта оренди в належному санітарно-технічному стані.
 12. Виконання у повному обсязі усіх зобов’язань, що будуть зазначені у договорі оренди.
 13. Строк оренди – 30 місяців з можливістю пролонгації. Передача в суборенду об`єкта оренди забороняється.

 

Для участі у конкурсі претендент подає:

1. Лист-заяву про участь у конкурсі.

2.Відомості про претендента на участь у конкурсі :

   а)  для претендентів на участь у конкурсі, які є юридичними особами:

–  документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

–  копії установчих документів (завірені заявником);

– витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

– завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості за 2017 рік.

   б)  для претендентів на участь у конкурсі, які є фізичними особами-підприємцями:

 – копію документа, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на представника;

–  витяг з Єдиного державного юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

– завірену належним чином копію декларації  про  доходи  за 2017 рік або фінансового звіту  суб’єкта  малого підприємництва за 2017 рік.

3.Передпроектну пропозицію з візуалізацією запланованої реконструкції об`єкта оренди та облаштування прилеглої території.  

Лист – заява на участь у конкурсі разом з конкурсною пропозицією подається на реєстрацію до загального відділу виконавчого комітету Української міської ради за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Українка, пл. Т. Шевченка, 1 поверх, каб. № 2.

Документи конкурсної пропозиції прошнуровані та пронумеровані разом з описом подаються в запечатаному конверті з відміткою «На конкурс» (конверт має бути опечатаний печаткою претендента на участь у конкурсі ( у разі її наявності), із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).

Конкурс відбудеться 30 листопада 2018 р. о 1000 год. за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Українка, пл. Т. Шевченка, 2 поверх, малий зал засідань.

Кінцевий термін прийняття пропозицій від претендентів на участь у конкурсі: до 1600 год. 26 листопада  2018 р. включно.

Отримати додаткову інформацію можна у відділі капітального будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності виконавчого комітету Української міської ради за адресою: м. Українка, пл.Т. Шевченка, 3 поверх, каб. № 40 або за  номером: (04572) 7-54-41.