Про розроблення детального плану території ТОВ «Домик в Плютах» в с. Плюти

Українська  міська рада

сорок четверта сесія шостого скликання

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

       м. Українка                                                                        12 вересня 2013р.  

Про розроблення детального плану території

ТОВ «Домик в Плютах» в с. Плюти

Обухівського району Київської області

  Розглянувши лист товариства з обмеженою відповідальністю «Домик в Плютах» заслухавши інформацію постійної комісії з питань будівництва, транспорту, зв’язку, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації мікрорайону в с. Плюти призначеної для забудови, керуючись ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН 360-92**, Порядком проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України N 555 від 25 травня 2011 р., ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”  

УКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1.Розробити детальний план території ТОВ «Домик в Плютах» в с. Плюти Обухівського району Київської області з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації мікрорайону призначеного для забудови.   2. Виконавчому комітету Української міської ради укласти трьохсторонню угоду з ліцензованою організацією та інвестором ТОВ «Домик в Плютах» на виконання робіт зазначених в п. 1 даного рішення.   3. Виконавчому комітету Української міської ради прийняти у визначені законодавством строки пропозиції щодо розроблення детального плану території ТОВ «Домик в Плютах» в с. Плюти Обухівського району Київської області.   4. Погоджений в установленому порядку детальний план території ТОВ «Домик в Плютах» в с. Плюти Обухівського району Київської області подати на розгляд та затвердження Української міської ради.   5. Дане рішення оприлюднити в місцевих засобах масової інформації та веб-сайті.   6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань будівництва, транспорту, зв’язку, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища і заступників міського голови згідно з розподілом обов’язків.     Міський голова                                        П. Козирєв