Регуляторний акт «Про погодження ставок послуг КП «Міський ринок м. Українка»

Даний регуляторний акт розроблений для встановлення ставок послуг КП «Міський ринок м. Українка», розрахованих за фактичними надходженнями та видатками підприємства за попередні роки та перше півріччя 2014 року, та для забезпечення рентабельної роботи даного підприємства.

Зауваження та пропозиції надавати в письмовому вигляді на протязі 30 днів з дня оприлюднення регуляторного акту за адресою: м. Українка, пл. Т. Шевченка, 1.

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

до проекту рішення виконавчого комітету Української міської ради «Про погодження ставок послуг КП «Міський ринок м. Українка»

 

1.Опис проблеми

Цей аналіз впливу регуляторного акту  розроблено на виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Комунальне підприємство «Міський ринок м. Українка» створене згідно з рішенням 16-ї сесії Української міської ради IV скликання від 16 серпня 2005 року, засноване на комунальній власності територіальної громади міста Українка та підпорядковане Українській міській раді. За надані послуги КП «Міський ринок м. Українка» використовує тарифи ,  погоджені рішенням Виконавчого Комітету Української міської ради № 249 від 15.08.2011 року, які  діють з 1 жовтня 2011 року по теперішній час.

Відповідно до постанови  Кабінету  Міністрів України  від 5 березня 2009 року № 278 «Про  заходи щодо стабілізації цін за надання послуг та оренду торгових приміщень (площ) у  торгових  об’єктах, на ринках з  продажу продовольчих та  непродовольчих  товарів в  умовах фінансово-економічної  кризи», а також Наказу Міністерства економіки України  № 638/109 від 30.06.2009 року виникає потреба розробити та затвердити  нормативно-правовий акт, який би дозволив  підприємству привести у відповідність  до  вимог  чинного  законодавства ставки на послуги з утримання торговельних місць.

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підприємство підготувало та надало до виконкому Української міської ради нові розрахункові ставки послуг з утримання торговельних місць.

На підставі звернення КП «Міський ринок м. Українка», розроблений проект рішення виконавчого комітету Української міської ради «Про погодження ставок послуг КП «Міський ринок м. Українка», яким передбачається встановлення тарифу, розрахованому  за  фактичними  надходженнями  та  видатками  підприємства за попередні роки та перше півріччя 2014 року.

2. Мета та завдання регулювання.

Метою розробки та впровадження даного проекту рішення є:

– погодження ставок послуг ринку на рівні фактичних економічно-обґрунтованих витрат;

– стабілізація фінансового стану підприємства, своєчасна виплата заробітної плати працівникам даного підприємства;

– своєчасність розрахунків КП «Міський ринок м. Українка»  за спожиті енергоносії, обов’язкових платежів;

– упорядкування правовідносин між суб’єктами господарювання, що здійснюють підприємницьку діяльність у сфері торгівлі та підприємством, яке надає послуги.

3. Опис механізмів і заходів для розв’язання проблем.

Визначена проблема може бути розв’язана шляхом встановлення ставок послуг з утримання торговельних місць, що надає КП «Міський ринок м. Українка», які реально відповідають фактичній собівартості.

У разі прийняття запропонованого регуляторного акту буде забезпечено беззбиткову діяльність підприємства.

4. Аналіз вигод та витрат.

Застосування ставок послуг, які пропонується встановити, дозволить КП «Міський ринок м. Українка»,  підтримувати територію ринку в належному стані, надасть можливість створити належні умови для продавців і покупців у процесі купівлі-продажу товарів, а передбачений у розрахунку рівень рентабельності – забезпечити розвиток матеріально-технічної бази підприємства.

Очікуваними вигодами внаслідок прийняття зазначеного рішення є:

 Сфера інтересів

Вигоди

Витрати

Інтереси суб’єктів господарювання

забезпечення належних умов для

здійснення продажу товарів

Збільшення  витрат  не  передбачається

Інтереси підприємства, що надає даний вид послуг

Забезпечення підприємства   доходами, які нададуть  можливість  стабілізувати його фінансово-економічний стан, своєчасну виплату заробітної плати працівникам , здійснити модернізацію ринку ,

Збільшення витрат на  оформлення  договорів  оренди  торгових  місць  та  упорядкування  торгівельної  діяльності, витрати на  модернізацію робочих  місць

 

5. Характеристика очікуваних соціально-економічних наслідків.

Введення в дію нових ставок послуг з утримання торговельних місць, що надаються КП «Міський ринок м. Українка», дозволить відшкодувати фактичні витрати підприємства для здійснення господарської діяльності та забезпечити його рентабельну роботу, здійснити заходи щодо модернізації ринку.

6. Строк дії акта.

Строк дії регуляторного акта пропонується встановити на невизначений термін до чергового перегляду рівня ставок послуг цього підприємства.

7. Показники результативності регуляторного акта.

1.Упорядкування  торговельних  місць  на ринку, можливість здійснення щоденного моніторингу діяльності ринку.

2.Фінансова стабілізація роботи підприємства.

3.Наявність коштів для проведення своєчасних розрахунків за спожиті послуги.

8. Визначення заходів по відстеженню результативності

регуляторного акта в разі його прийняття.

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде проведено, шляхом аналізу звітності про фінансові результати роботи підприємства.

Повторне та періодичне відстеження буде проведено відповідно через 1 рік та через 3 роки з дня набуття чинності регуляторного акта, шляхом проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства.

Основним способом відстеження результативності регуляторного акта, стане визначення суми збільшення доходів КП «Міський ринок м. Українка», від надання торгових місць суб’єктам господарювання.

 

УКРАЇНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

«_____» ___________ 2014 р. № ______                                                   м. Українка

 

 

Про погодження ставок послуг

КП «Міський ринок м. Українка»

 

            Розглянувши заяву вх. № 1032/0/1-14 від 16.07.2014 року директора КП «Міський ринок м. Українка», відповідно до Положення про порядок провадження торгівельної діяльності та надання послуг, затвердженого рішенням 51 сесії Української міської ради VІ скликання від 13 лютого 2014 року, керуючись п. «а» ст. 29, пп. 8 п. «а» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

 

1. Погодити КП «Міський ринок м. Українка» нові ставки послуг ринку з 01 жовтня 2014 року (додаток № 1).

2. Доручити директору КП «Міський ринок м. Українка» Пухлію О. О. довести зміст даного рішення до підприємців (юридичних та фізичних осіб), громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність на території ринку.

3. Рішення виконавчого комітету Української міської ради від 15 серпня 2011 року № 249 вважати таким, що втратило чинність.

4. Дане рішення опублікувати в місцевих ЗМІ.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови згідно з розподілом обов’язків.

 

 Міський голова                                                                               П. Г. Козирєв

      Додаток № 1  до рішення виконавчого комітету Української міської ради  від _____________2014р. №_____  

1.Ставки сплати послуг ринку з торговельних павільйонів за один день, при умові здійснення їх передплати за місяць за винятком понеділків:

 

Площа торговельного

павільйону

Ставки

(грн.)

до 5 кв.м.

6,50

до 6 кв.м.

7,80

до 7 кв.м.

9,10

до 8 кв.м.

10,40

до 9 кв.м.

11,70

до 10 кв.м.

13,00

до 11 кв.м.

14,30

до 12 кв.м.

15,60

до 13кв.м.

16,90

до 14 кв.м.

18,20

до 15 кв.м.

19,50

до 16 кв.м.

20,80

до 17 кв.м.

22,10

до 18 кв.м.

23,40

до 19кв.м.

24,70

до 20 кв.м.

26,00

до 21 кв.м.

27,30

до 22 кв.м.

28,60

до 23 кв.м.

29,90

до 24 кв.м.

31,20

до 25 кв.м.

32,50

до 26 кв.м.

33,80

до 27 кв.м.

35,10

до 28 кв.м.

36,40

до 29 кв.м.

37,70

до 30 кв.м.

39,00

 

2.Ставки сплати послуг ринку за один день при здійсненні торговельної діяльності на території ринку не менше 8-ми днів на місяць з трейлерів, причепів, автомобілів, палаток, наметів при умові їх передплати за весь поточний місяць за винятком понеділків:

 

Площа торговельного

місця

 Ставки

(грн.)

до 6 кв.м.

10,00

від 6 до 9 кв.м.

15,00

від 9 до 12 кв.м.

20,00

від 12 до 15 кв.м.

25,00

від 15 до 18 кв.м.

30,00

від 18 до 21 кв.м.

35,00

від 21 до 24 кв.м.

40,00

 

3.Ставки сплати послуг ринку, за кожен день торгівлі, при здійсненні торговельної діяльності з трейлерів причепів, автомобілів, наметів, палаток:

 

Площа торговельного

місця

 Ставки

(грн.)

до 6 кв.м.

25,00

від 6 до 9 кв.м.

37,50

від 9 до 12 кв.м.

50,00

від 12 до 15 кв.м.

62,50

від 15 до 18 кв.м.

75,00

від 18 до 21 кв.м.

87,50

від 21 до 24 кв.м.

100,00

 

4.Для фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності і торгують сільськогосподарською продукцією тваринного та рослинного походження власного виробництва та підприємців, які здійснюють торгівлю промисловими товарами, сплата послуг ринку за кожен день торгівлі встановлюється відповідно до кількості зайнятих погонних метрів, а саме:

 

Площа торговельного місця

Ставки 

(грн.)

до 1 пог. м.

5,00

від 1 до 2 пог. м.

10,00

від 2 до 3 пог. м.

15,00

від 3 до 4 пог. м.

20,00

від 4 до 5 пог. м.

25,00

від 5 до 6 пог. м.

30,00

 

5.Для пенсіонерів, які не є суб’єктами підприємницької діяльності і торгують товарами б/у, промисловими товарами власного виробництва та сільськогосподарською продукцією тваринного і рослинного походження власного виробництва, сплата послуг ринку за кожен день торгівлі встановлюється в розмірі – 4,00 грн. за 1 погонний метр зайнятої території при пред’явленні пенсійного посвідчення.

 

6.При здійсненні торговельної діяльності підприємцями продуктами харчування з ринкових прилавків, сплата послуг ринку за кожен день торгівлі встановлюється відповідно до кількості зайнятих погонних метрів, а саме:

 

Площа торговельного місця

Ставки  

 (грн.)

до 1 пог. м.

6,00

від 1 до 2 пог. м.

12,00

від 2 до 3 пог. м.

18,00

від 3 до 4 пог. м.

24,00

від 4 до 5 пог. м.

30,00

від 5 до 6 пог. м.

36,00

 

7.Ставки сплати послуг ринку на бронювання торговельних місць за один місяць:

– За торговельне місце розміром до 6 кв. м.  – 200,00 грн.

– За торговельне місце розміром 1 п. м. на відкритих прилавках – 50,00 грн.

8.Додаткова сплата послуг ринку, за кожен день торгівлі по факту, з    торговельних павільйонів, які здійснюють торгівлю продуктами харчування, встановлюється відповідно до площі торговельних місць, а саме:

 

Площа торговельного

місця

Ставки

(грн.)

до 12 кв.м.

4,00

до 20 кв.м.

6,00

до 30 кв.м.

8,00

 

9.Додаткова сплата послуг ринку, за кожен день торгівлі по факту для підприємців, які здійснюють торгівлю продуктами харчування з палаток наметів на умовах передплати послуг ринку за поточний місяць встановлюється відповідно до площі торговельних місць, а саме:

 

Площа торговельного

місця

Ставки  

 (грн.)

до 6 кв.м.

4,00

до 12 кв.м.

6,00

до 18 кв.м.

8,00

 

10. Для інвалідів 1-ої та 2-ої групи, учасників бойових дій, які торгують сільськогосподарською продукцією тваринного і рослинного походження власного виробництва, сплата послуг ринку за кожен день торгівлі встановлюється в розмірі – 2,00 грн. за один погонний метр зайнятої території при пред’явлення відповідного посвідчення.

 

 

Керуюча справами                                                                               К. В. Проценко

 

 

 

 

Ваш коментар:

Ви повинні увійти in ,щоб залишити коментар.