КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей –

мешканців м. Українки на 2018 рік

 

Вступ

Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. Українки (надалі – Програма) – це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою фінансової та іншої соціальної підтримки, сприяння вирішенню питань матеріально-побутового забезпечення учасників АТО, соціально-побутових питань осіб, які брали участь у проведенні АТО та членів їх сімей, а також членів сімей загиблих під час проведення АТО тощо.

 1. Надання матеріальної допомоги та пільг

 

1.1. Загальні положення

1.1.1. В умовах проведення в Україні АТО виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО, членам їх сімей, а також сім’ям, члени яких загинули під час проведення АТО, зокрема, у частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб.

1.1.2. Надання допомоги та пільг учасникам АТО, членам їх сімей та сім’ям, члени яких загинули під час проведення АТО, здійснюється на підставі посвідчення учасника бойових дій або довідки, що підтверджує безпосередню участь особи в антитерористичній операції, та акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.

1.2. Мета та основні завдання

1.2.1. Метою Програми у частині надання матеріальної допомоги та пільг є підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО.

1.2.2. Для досягнення мети Програми у частині надання матеріальної допомоги передбачається:

 • надання матеріальної допомоги учасникам АТО на лікування, оздоровлення;
 • надання матеріальної допомоги у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем учасникам АТО, членам їх сімей та сім’ям, члени яких загинули під час проведення АТО.

1.2.3. Виплата матеріальної допомоги проводиться відповідно до розпорядження Українського міського голови на підставі протоколу засідання депутатської комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, законності, охорони громадського порядку, захисту прав і законних інтересів громадян, соціального захисту населення та антикорупційної діяльності.

1.2.4. Для досягнення мети Програми у частині надання пільг передбачається:

 • компенсація (матеріальна допомога) за сплату користування житлово-комунальними послугами (утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, теплопостачання, постачання гарячої води, водопостачання та водовідведення) на період 2018 року військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції;
 • звільнення учасників АТО від батьківської плати за харчування дітей у комунальних дошкільних навчальних закладах міста.

1.3. Очікувані результати

1.3.1. Посилення соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей, членів сімей загиблих під час проведення АТО, поліпшення матеріально-побутових умов їх проживання.

1.3.2. Надання додаткових гарантій соціального захисту учасникам АТО та членам їх сімей, членам сімей загиблих під час проведення АТО – мешканцям м. Українки за рахунок коштів міського бюджету м. Українки тощо.

1.4. Джерела фінансування

1.4.1. Фінансування Програми у частині надання матеріальної допомоги на період 2018 року здійснюється за рахунок видатків загального фонду міського бюджету, передбачених на 2018 рік в Програмі «Соціальний захист населення» на 2018 рік.

 1. Надання комплексної допомоги

2.1. Загальні положення

2.1.1. Поточна ситуація в Україні із сукупністю взаємопов’язаних та взаємообумовлених чинників зумовлює значне збільшення кількості сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, зниження їхнього життєвого рівня.

2.1.2. У таких умовах підтримання належного морально-психологічного стану учасників АТО та членів їх сімей, членів сімей загиблих під час проведення АТО, утвердження особистості учасників АТО, забезпечення потреб у соціальному обслуговуванні та психологічна підтримка зазначених категорій осіб дозволить убезпечити від стресових ситуацій учасників АТО та членів їх сімей, а також надасть можливість сприяти наданню відповідної соціальної підтримки.

2.2. Мета та основні завдання

2.2.1. Метою Програми у частині надання комплексної допомоги є мінімізація асоціальних проявів у життєдіяльності громади, підсилення ролі сімейних цінностей у суспільстві, підвищення рівня поінформованості учасників АТО, членів їх сімей та населення у цілому з питань соціальної підтримки учасників АТО, їх родин, поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування, органів державної влади у сфері підтримки учасників АТО та членів їх родин.

2.2.2. Основними завданнями Програми є надання учасникам АТО, членам їх сімей та членам сімей загиблих учасників АТО соціальних послуг (таблиця 1).

Таблиця 1

Основні заходи Програми у частині надання комплексної допомоги

№ з/п Заходи Відповідальний виконавець
1. Соціальний супровід/супроводження учасників АТО після повернення із зони АТО, сприяння у забезпеченні необхідними соціальними послугами Виконавчий комітет Української міської ради
2. Соціальний супровід/супроводження сімей учасників АТО, сприяння у забезпеченні необхідними соціальними послугами Виконавчий комітет Української міської ради
3. Забезпечення безкоштовними заняттями у спортивних секціях та гуртках міста дітей учасників АТО Виконавчий комітет Української міської ради, УМЦФЗН «Спорт для всіх», ПК «Енергетик».
4. Висвітлення у засобах масової інформації заходів, спрямованих на підтримку учасників АТО та членів їх сімей Виконавчий комітет Української міської ради, МКП «Редакція газети «Дніпровський проспект»

 

2.3. Очікувані результати

2.3.1. Посилення соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей.

2.3.2. Забезпечення комплексною допомогою учасників АТО та членів їх сімей.

Секретар міської ради                                                                    К. В. Проценко

                                                             ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання компенсації за сплату житлово-комунальних послуг (утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, теплопостачання, постачання гарячої води, водопостачання та водовідведення) на період 2018 року учасникам антитерористичної операції, які беруть безпосередню участь

в антитерористичній операції, членам їх сімей – мешканцям м. Українки

 

 1. Положення визначає порядок надання компенсації (матеріальної допомоги) у розмірі 100 % за сплату житлово-комунальних послуг (утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, теплопостачання, постачання гарячої води, водопостачання та водовідведення) на період 2018 учасникам антитерористичної операції, які беруть безпосередню участь в АТО, членам їх сімей, які зареєстровані у м. Українка, проживають у м. Українка (при наявності довідки про фактичне місце проживання в м. Українка та довідки з місця реєстрації про те, що пільгами особа не користується).
 2. Право на отримання компенсації (матеріальна допомога) у розмірі 100 % за сплату житлово-комунальних послуг (утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, теплопостачання, постачання гарячої води, водопостачання та водовідведення) на період 2018 року відповідно до Положення надається:

2.1. Учасникам антитерористичної операції, які беруть безпосередню участь в АТО та членам їх сімей при умові реєстрації у м. Українка або проживання в м. Українка при наявності довідки про фактичне місце проживання в м. Українка та довідки з місця реєстрації про те, що пільгами особа за місцем реєстрації не користується (незалежно від кількості зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб та загальної площі житла).

2.2. Членам сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції при умові реєстрації у м. Українка або проживання в м. Українка при наявності довідки про фактичне місце проживання в м. Українка та довідки з місця реєстрації про те, що пільгами особа за місцем реєстрації не користується (незалежно від кількості зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб та загальної площі житла).

 1. До членів сім’ї учасників антитерористичної операції та загиблих під час участі в антитерористичній операції належать дружина (чоловік), неповнолітні діти (до 18 років).
 2. До членів сім’ї учасників антитерористичної операції та загиблих під час участі в антитерористичній операції, які не перебували у шлюбі, належать непрацездатні батьки та особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням учасника АТО та проживає разом з ним.
 3. Право на компенсацію за сплату житлово-комунальних послуг відповідно до Положення, надаватиметься лише на одне житлове приміщення /будинок за місцем реєстрації або фактичного проживання.
 4. Для отримання компенсації (матеріальної допомоги) за сплату житлово-комунальних послуг особи, зазначені у пунктах 2, 3, 4 цього Положення, подають заяву (додаток 1) відповідній комісії (створеній розпорядженням міського голови).
 5. До заяви додаються такі документи:
 • копія паспорта;
 • копія ідентифікаційного номера (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
 • довідка про склад сім’ї та реєстрацію, видана житлово-експлуатаційною організацією (ПОЖ або ЖБК), при умові реєстрації у м. Українка;
 • довідка, видана житлово-експлуатаційною організацією (ПОЖ або ЖБК) та підтверджена підписом депутата Української міської ради, про фактичне проживання в м. Українка, для тих, хто фактично проживає в м. Українка, але зареєстрований в іншому населеному пункті;
 • довідка з органу соціального захисту населення про те, що особа за місцем реєстрації та за місцем фактичного проживання користується (або не користується) пільгами на житлово-комунальні послуги;
 • копія свідоцтва про шлюб (при потребі, для осіб, зазначених у пункті 3 цього положення);
 • копія свідоцтва про народження (при потребі, для осіб, зазначених у пунктах 3, 4 цього положення);
 • копія довідки, виданої командиром військової частини або керівником сектору, або начальником штабу і скріпленої печаткою, про те, що особа бере безпосередню участь в антитерористичній операції;
 • копія свідоцтва про смерть (для членів сім’ї загиблих під час участі в антитерористичній операції);
 • копія посвідчення учасника бойових дій (при наявності).
 1. Під час подання копій документів заявники надають їх оригінали для огляду та засвідчення їх копій.
 2. Заява, оформлена належним чином (зокрема, з долученням усіх необхідних документів), є підставою для включення особи (сім’ї) у реєстр учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції – мешканців м. Українка, які мають право на компенсацію за сплату житлово-комунальних послуг (утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, теплопостачання, постачання гарячої води, водопостачання та водовідведення) на період 2018 року, відповідно до цього Положення.
 3. Для надання компенсації у поточному місяці оформлені належним чином заяви мають надійти до виконавчого комітету до 23-го числа поточного місяця. У 4-денний термін комісія формує списки та подає їх надавачам послуг до 27-го числа поточного місяця. Заяви, які надійшли до виконавчого комітету після 23-го числа обробляються та надаються для розрахунку компенсації за сплату житлово-комунальних послуг в наступному місяці.
 4. У разі, якщо до заяви не додані всі необхідні документи, або додані документи, оформлені неналежним чином, комісія, протягом 10 днів з дня прийняття відповідної заяви надає відповідь на звернення (заяву) заявника, у якій обґрунтовує неможливість надання компенсації у зв’язку з відсутністю передбачених цим Положенням документів, неналежним їх оформленням тощо, із зазначенням вичерпного переліку відсутніх документів, неналежно оформлених тощо.
 5. Надання компенсації за сплату житлово-комунальних послуг (утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, теплопостачання, постачання гарячої води, водопостачання та водовідведення) відбувається з дати подання заяви.
 6. Виконавчий комітет до 4-го числа місяця, наступного за звітним, отримує від організацій – надавачів послуг по утриманню будинків, споруд та прибудинкових територій, теплопостачання, постачання гарячої води, водопостачання та водовідведення розрахунки, що містять список учасників АТО, які потребують компенсації та розмір нарахованої суми.
 7. Розпорядженням міського голови, відповідно до реєстру і нарахованого розміру компенсації за сплату житлово-комунальних послуг (утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, теплопостачання, постачання гарячої води, водопостачання та водовідведення), надається матеріальна допомога учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції, які зареєстровані у м. Українка, проживають у м. Українка, при наявності документу, який підтверджує сплату за комунальні послуги за попередній місяць.

Секретар міської ради                                                                    К. В. Проценко Додаток

до Положення про порядок надання компенсації

за сплату житлово-комунальних послуг (утримання

будинків, споруд та прибудинкових територій,

теплопостачання, постачання гарячої води,

водопостачання та водовідведення)

на період 2018 року учасникам

антитерористичної операції, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції,

членам їх сімей – мешканцям м. Українки

ЗАЯВА

про отримання компенсації за сплату житлово-комунальних послуг

Кому _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

від _________________________________________________________________________

                                      (заявник, уповноважений представник сім’ї) ____________________________________________________________________________,

зареєстрований ____________________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові чоловіка/дружини/члена сім’ї ____________________________________________________________________________

адреса реєстрації чоловіка/дружини/члена сім’ї

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

паспорт: серія _____________№ ____________________, виданий ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

“____” _______________ _______ р.

Ідентифікаційний № __________________, контактний телефон ________________

Категорія особи, яка має право на отримання компенсації за сплату житлово-комунальних послуг (необхідне підкреслити):

учасник антитерористичної операції; член сім’ї учасника антитерористичної операції; член сім’ї загиблого під час участі в антитерористичній операції.

Додаткова інформація (у разі необхідності): _______________________________________ _____________________________________________________________________________

Я усвідомлюю, що наведені мною відомості про склад сім’ї, соціальний статус, які вплинули або могли вплинути на встановлення права на отримання компенсації за сплату за житлово-комунальні послуги, будуть перевірені згідно з законодавством України.

Про відмову у встановленні права на отримання компенсації за сплату за житлово-комунальні послуги, у разі подання неповних чи недостовірних відомостей про сім’ю, які необхідні для встановлення права на отримання компенсації за сплату за житлово-комунальні послуги, зазначених мною у заяві, мене попереджено.

У зв’язку з цим мене повідомлено про умови та порядок надання компенсації за сплату житлово-комунальних послуг, про права осіб, стосовно яких здійснюється обробка персональних даних, мету збору та осіб, яким передаються такі дані.