КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей –

мешканців м. Українки на 2018 рік

 

Вступ

Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. Українки (надалі – Програма) – це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою фінансової та іншої соціальної підтримки, сприяння вирішенню питань матеріально-побутового забезпечення учасників АТО, соціально-побутових питань осіб, які брали участь у проведенні АТО та членів їх сімей, а також членів сімей загиблих під час проведення АТО тощо.

 1. Надання матеріальної допомоги та пільг

 

1.1. Загальні положення

1.1.1. В умовах проведення в Україні АТО виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО, членам їх сімей, а також сім’ям, члени яких загинули під час проведення АТО, зокрема, у частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб.

1.1.2. Надання допомоги та пільг учасникам АТО, членам їх сімей та сім’ям, члени яких загинули під час проведення АТО, здійснюється на підставі посвідчення учасника бойових дій або довідки, що підтверджує безпосередню участь особи в антитерористичній операції, та акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.

1.2. Мета та основні завдання

1.2.1. Метою Програми у частині надання матеріальної допомоги та пільг є підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО.

1.2.2. Для досягнення мети Програми у частині надання матеріальної допомоги передбачається:

 • надання матеріальної допомоги учасникам АТО на лікування, оздоровлення;
 • надання матеріальної допомоги у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем учасникам АТО, членам їх сімей та сім’ям, члени яких загинули під час проведення АТО.

1.2.3. Виплата матеріальної допомоги проводиться відповідно до розпорядження Українського міського голови на підставі протоколу засідання депутатської комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, законності, охорони громадського порядку, захисту прав і законних інтересів громадян, соціального захисту населення та антикорупційної діяльності.

1.2.4. Для досягнення мети Програми у частині надання пільг передбачається:

 • компенсація (матеріальна допомога) за сплату користування житлово-комунальними послугами (утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, теплопостачання, постачання гарячої води, водопостачання та водовідведення) на період 2018 року військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції;
 • звільнення учасників АТО від батьківської плати за харчування дітей у комунальних дошкільних навчальних закладах міста.

1.3. Очікувані результати

1.3.1. Посилення соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей, членів сімей загиблих під час проведення АТО, поліпшення матеріально-побутових умов їх проживання.

1.3.2. Надання додаткових гарантій соціального захисту учасникам АТО та членам їх сімей, членам сімей загиблих під час проведення АТО – мешканцям м. Українки за рахунок коштів міського бюджету м. Українки тощо.

1.4. Джерела фінансування

1.4.1. Фінансування Програми у частині надання матеріальної допомоги на період 2018 року здійснюється за рахунок видатків загального фонду міського бюджету, передбачених на 2018 рік в Програмі «Соціальний захист населення» на 2018 рік.

 1. Надання комплексної допомоги

2.1. Загальні положення

2.1.1. Поточна ситуація в Україні із сукупністю взаємопов’язаних та взаємообумовлених чинників зумовлює значне збільшення кількості сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, зниження їхнього життєвого рівня.

2.1.2. У таких умовах підтримання належного морально-психологічного стану учасників АТО та членів їх сімей, членів сімей загиблих під час проведення АТО, утвердження особистості учасників АТО, забезпечення потреб у соціальному обслуговуванні та психологічна підтримка зазначених категорій осіб дозволить убезпечити від стресових ситуацій учасників АТО та членів їх сімей, а також надасть можливість сприяти наданню відповідної соціальної підтримки.

2.2. Мета та основні завдання

2.2.1. Метою Програми у частині надання комплексної допомоги є мінімізація асоціальних проявів у життєдіяльності громади, підсилення ролі сімейних цінностей у суспільстві, підвищення рівня поінформованості учасників АТО, членів їх сімей та населення у цілому з питань соціальної підтримки учасників АТО, їх родин, поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування, органів державної влади у сфері підтримки учасників АТО та членів їх родин.

2.2.2. Основними завданнями Програми є надання учасникам АТО, членам їх сімей та членам сімей загиблих учасників АТО соціальних послуг (таблиця 1).

Таблиця 1

Основні заходи Програми у частині надання комплексної допомоги

№ з/п Заходи Відповідальний виконавець
1. Соціальний супровід/супроводження учасників АТО після повернення із зони АТО, сприяння у забезпеченні необхідними соціальними послугами Виконавчий комітет Української міської ради
2. Соціальний супровід/супроводження сімей учасників АТО, сприяння у забезпеченні необхідними соціальними послугами Виконавчий комітет Української міської ради
3. Забезпечення безкоштовними заняттями у спортивних секціях та гуртках міста дітей учасників АТО Виконавчий комітет Української міської ради, УМЦФЗН «Спорт для всіх», ПК «Енергетик».
4. Висвітлення у засобах масової інформації заходів, спрямованих на підтримку учасників АТО та членів їх сімей Виконавчий комітет Української міської ради, МКП «Редакція газети «Дніпровський проспект»

 

2.3. Очікувані результати

2.3.1. Посилення соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей.

2.3.2. Забезпечення комплексною допомогою учасників АТО та членів їх сімей.

Секретар міської ради                                                                    К. В. Проценко

                                                             ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання компенсації за сплату житлово-комунальних послуг (утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, теплопостачання, постачання гарячої води, водопостачання та водовідведення) на період 2018 року учасникам антитерористичної операції, які беруть безпосередню участь

в антитерористичній операції, членам їх сімей – мешканцям м. Українки

 

 1. Положення визначає порядок надання компенсації (матеріальної допомоги) у розмірі 100 % за сплату житлово-комунальних послуг (утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, теплопостачання, постачання гарячої води, водопостачання та водовідведення) на період 2018 учасникам антитерористичної операції, які беруть безпосередню участь в АТО, членам їх сімей, які зареєстровані у м. Українка, проживають у м. Українка (при наявності довідки про фактичне місце проживання в м. Українка та довідки з місця реєстрації про те, що пільгами особа не користується).
 2. Право на отримання компенсації (матеріальна допомога) у розмірі 100 % за сплату житлово-комунальних послуг (утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, теплопостачання, постачання гарячої води, водопостачання та водовідведення) на період 2018 року відповідно до Положення надається:

2.1. Учасникам антитерористичної операції, які беруть безпосередню участь в АТО та членам їх сімей при умові реєстрації у м. Українка або проживання в м. Українка при наявності довідки про фактичне місце проживання в м. Українка та довідки з місця реєстрації про те, що пільгами особа за місцем реєстрації не користується (незалежно від кількості зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб та загальної площі житла).

2.2. Членам сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції при умові реєстрації у м. Українка або проживання в м. Українка при наявності довідки про фактичне місце проживання в м. Українка та довідки з місця реєстрації про те, що пільгами особа за місцем реєстрації не користується (незалежно від кількості зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб та загальної площі житла).

 1. До членів сім’ї учасників антитерористичної операції та загиблих під час участі в антитерористичній операції належать дружина (чоловік), неповнолітні діти (до 18 років).
 2. До членів сім’ї учасників антитерористичної операції та загиблих під час участі в антитерористичній операції, які не перебували у шлюбі, належать непрацездатні батьки та особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням учасника АТО та проживає разом з ним.
 3. Право на компенсацію за сплату житлово-комунальних послуг відповідно до Положення, надаватиметься лише на одне житлове приміщення /будинок за місцем реєстрації або фактичного проживання.
 4. Для отримання компенсації (матеріальної допомоги) за сплату житлово-комунальних послуг особи, зазначені у пунктах 2, 3, 4 цього Положення, подають заяву (додаток 1) відповідній комісії (створеній розпорядженням міського голови).
 5. До заяви додаються такі документи:
 • копія паспорта;
 • копія ідентифікаційного номера (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
 • довідка про склад сім’ї та реєстрацію, видана житлово-експлуатаційною організацією (ПОЖ або ЖБК), при умові реєстрації у м. Українка;
 • довідка, видана житлово-експлуатаційною організацією (ПОЖ або ЖБК) та підтверджена підписом депутата Української міської ради, про фактичне проживання в м. Українка, для тих, хто фактично проживає в м. Українка, але зареєстрований в іншому населеному пункті;
 • довідка з органу соціального захисту населення про те, що особа за місцем реєстрації та за місцем фактичного проживання користується (або не користується) пільгами на житлово-комунальні послуги;
 • копія свідоцтва про шлюб (при потребі, для осіб, зазначених у пункті 3 цього положення);
 • копія свідоцтва про народження (при потребі, для осіб, зазначених у пунктах 3, 4 цього положення);
 • копія довідки, виданої командиром військової частини або керівником сектору, або начальником штабу і скріпленої печаткою, про те, що особа бере безпосередню участь в антитерористичній операції;
 • копія свідоцтва про смерть (для членів сім’ї загиблих під час участі в антитерористичній операції);
 • копія посвідчення учасника бойових дій (при наявності).
 1. Під час подання копій документів заявники надають їх оригінали для огляду та засвідчення їх копій.
 2. Заява, оформлена належним чином (зокрема, з долученням усіх необхідних документів), є підставою для включення особи (сім’ї) у реєстр учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції – мешканців м. Українка, які мають право на компенсацію за сплату житлово-комунальних послуг (утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, теплопостачання, постачання гарячої води, водопостачання та водовідведення) на період 2018 року, відповідно до цього Положення.
 3. Для надання компенсації у поточному місяці оформлені належним чином заяви мають надійти до виконавчого комітету до 23-го числа поточного місяця. У 4-денний термін комісія формує списки та подає їх надавачам послуг до 27-го числа поточного місяця. Заяви, які надійшли до виконавчого комітету після 23-го числа обробляються та надаються для розрахунку компенсації за сплату житлово-комунальних послуг в наступному місяці.
 4. У разі, якщо до заяви не додані всі необхідні документи, або додані документи, оформлені неналежним чином, комісія, протягом 10 днів з дня прийняття відповідної заяви надає відповідь на звернення (заяву) заявника, у якій обґрунтовує неможливість надання компенсації у зв’язку з відсутністю передбачених цим Положенням документів, неналежним їх оформленням тощо, із зазначенням вичерпного переліку відсутніх документів, неналежно оформлених тощо.
 5. Надання компенсації за сплату житлово-комунальних послуг (утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, теплопостачання, постачання гарячої води, водопостачання та водовідведення) відбувається з дати подання заяви.
 6. Виконавчий комітет до 4-го числа місяця, наступного за звітним, отримує від організацій – надавачів послуг по утриманню будинків, споруд та прибудинкових територій, теплопостачання, постачання гарячої води, водопостачання та водовідведення розрахунки, що містять список учасників АТО, які потребують компенсації та розмір нарахованої суми.
 7. Розпорядженням міського голови, відповідно до реєстру і нарахованого розміру компенсації за сплату житлово-комунальних послуг (утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, теплопостачання, постачання гарячої води, водопостачання та водовідведення), надається матеріальна допомога учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції, які зареєстровані у м. Українка, проживають у м. Українка, при наявності документу, який підтверджує сплату за комунальні послуги за попередній місяць.

Секретар міської ради                                                                    К. В. Проценко Додаток

до Положення про порядок надання компенсації

за сплату житлово-комунальних послуг (утримання

будинків, споруд та прибудинкових територій,

теплопостачання, постачання гарячої води,

водопостачання та водовідведення)

на період 2018 року учасникам

антитерористичної операції, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції,

членам їх сімей – мешканцям м. Українки

ЗАЯВА

про отримання компенсації за сплату житлово-комунальних послуг

Кому _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

від _________________________________________________________________________

                                      (заявник, уповноважений представник сім’ї) ____________________________________________________________________________,

зареєстрований ____________________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові чоловіка/дружини/члена сім’ї ____________________________________________________________________________

адреса реєстрації чоловіка/дружини/члена сім’ї

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

паспорт: серія _____________№ ____________________, виданий ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

“____” _______________ _______ р.

Ідентифікаційний № __________________, контактний телефон ________________

Категорія особи, яка має право на отримання компенсації за сплату житлово-комунальних послуг (необхідне підкреслити):

учасник антитерористичної операції; член сім’ї учасника антитерористичної операції; член сім’ї загиблого під час участі в антитерористичній операції.

Додаткова інформація (у разі необхідності): _______________________________________ _____________________________________________________________________________

Я усвідомлюю, що наведені мною відомості про склад сім’ї, соціальний статус, які вплинули або могли вплинути на встановлення права на отримання компенсації за сплату за житлово-комунальні послуги, будуть перевірені згідно з законодавством України.

Про відмову у встановленні права на отримання компенсації за сплату за житлово-комунальні послуги, у разі подання неповних чи недостовірних відомостей про сім’ю, які необхідні для встановлення права на отримання компенсації за сплату за житлово-комунальні послуги, зазначених мною у заяві, мене попереджено.

У зв’язку з цим мене повідомлено про умови та порядок надання компенсації за сплату житлово-комунальних послуг, про права осіб, стосовно яких здійснюється обробка персональних даних, мету збору та осіб, яким передаються такі дані.

     

Урок мужності від героїв АТО

Особливе значення для формування майбутніх патріотів мають зустрічі з тими героями, які безпосередньо були учасниками бойових дій і захищали Україну.

Яка вона, справжня війна –  дізналися вихованці професійного ліцею Українки із перших уст. Саме тут відбулась зустріч учнів із колишніми випускниками ліцею, воїнами АТО, героями нашого міста, Володимиром Дубровським та Олегом Двірним. Гості розповідали про себе – згадували і юні роки, проведені у стінах цього ліцею і жахливі, буремні події на сході країни. Після тривалого діалогу вихованці ліцею подякували учасникам АТО за можливість спокійно навчатися, за їх мужність і любов до рідного міста і України.

DSC_1064 DSC_1066

Для учасників Антитерористичної операції (АТО)

1428561914_boec_ato-4Кожний учасник АТО має право на санаторно-курортне лікування. Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції вже закупила путівки і запрошує всіх ветеранів АТО пройти оздоровлення, курс психологічної реабілітації або відпочити в наступних санаторіях:

 1. Комунальний заклад КОР Київська обласна лікарня відновлюваного лікування, м. Миронівка, (осінь);

 2. Санаторій «Україна», смт. Ворзель, вул. К.Лібкнехта, 26, (осінь-зима);

 3. Санаторій «Дубки», м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 2, (осінь-зима);

 4. Санаторій «Ворзель», смт. Ворзель, вул. Леніна, 1, (осінь);

 5. Санаторій «Жовтень», Конча Заспа, ст. Шосе 27 км, (осінь);

 6. Санаторій «Перемога», смт. Ворзель, вул. Пролетарська, 36,  (осінь);

 7. ТОВ «Санаторій «Феофанія» – м.Київ, Голосіївський район, вул.Академіка Лєбєдєва, 27. Тел. (044)469-56-71, 526-71-12;

 8. Менський санаторій «Остреч» – Чернігівська обл., Менський р-н, м.Мена, урочище Остреч, 0, тел. (04644)2-14-12;

 9. ДП «Клінічний санаторій «Курорт Березівські мінеральні води» ЗАТ «Укрпрофздоровиця» – Харківська обл., Дергачувський р-н, с.Березівське, тел.: (057)712-20-27;

 10. ПД «Південь-Курорт-Сервіс» санаторій «Орізонт» – Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, смт.Сергіївка, вул.Гагаріна 1а, тел. (04849)4-87-10, 4-88-41.

Довідка за тел. (063) 649-88-86, (097)757-02-64 – Вікторія Миколаївна

Обухівський районний центр соціальних

служб для сім’ї, дітей та молоді.

АТО

Воїнам АТО надається можливість оздоровитися у санаторно-курортних закладах Київщини.

Необхідні документи: заява на ім’я начальника служби у справах дітей та сім’ї Київської ОДА; ксерокопія паспорта; ксерокопія ідентифікаційного коду; виписний епікриз (довідка про поранення); рахунок з оздоровчого закладу.  Військовослужбовцям, яким службою у справах дітей та сім’ї Київської облдержадміністрації було виплачено матеріальну допомогу, достатньо подати заяву та рахунок з вибраного зі списку оздоровчого закладу. Мережа рекомендованих закладів для реабілітації учасників АТО: 1. Комунальний заклад КОР Київська обласна лікарня відновлюваного лікування, м. Миронівка. 2. Санаторій «Україна», смт. Ворзель. 3. Санаторій «Дубки», м. Ірпінь. 4. Санаторій «Ворзель», смт. Ворзель. 5. Санаторій «Жовтень», Обухівський р-н, смт. Козин, масив     Конча-Заспа. 6. Санаторій «Перемога», смт. Ворзель. За додатковою інформацією учасникам АТО, які бажають   оздоровитися, звертатись у м. Славутичі до служби у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету, каб. 426, Центральна Площа 7, тел. 3-00-11 * 192. Контактна особа служби у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації – Зоря Ірина Олександрівна тел. (044) 286-77-34.

Зустріч міського голови із воїнами АТО

поранені воїни ато отримали31 липня відбулася зустріч міського голови Павла Козирєва із воїнами АТО на черговому засіданні Спілки. Павло Генріхович зазначив, що важливими питаннями є повне відшкодування комунальних послуг учасниками АТО та їхнім родинам, а також виділення їм землі. За сприяння міської ради вдалося повернути у власність громади 2,5 га земельної ділянки. Зараз документи перебувають на розробленні плану детального планування. Також зарезервовано півгектара землі на березі річки Дніпро, де буде створена зона реабілітації для учасників спілки АТО. Було вирішено включити до складу виконавчого комітету УМР голову спілки АТО Юрія Ковтуна. До міського голови на засідання звернулася мати учасника АТО із проханням посприяти у отриманні житла. Нині жінка мешкає у маленькій кімнаті у гуртожитку, і 20 років стоїть у черзі на житло. Син зовсім скоро має повернутися у відпустку із зони бойових дій. Павло Козирєв повідомив, що із 2008 року урядом було скасовано закон, згідно з яким із кожної новобудови виділялося 10% квартир міській раді для пот-реб громадян. Протягом останнього часу ситуація із забезпеченням житлом військовослужбовців досягла небувалого критичного стану через обмеження фінансуванням з Державного бюджету. Міністерством оборони України розроблена та впроваджується програма забезпечення житла для військовослужбовців Збройних сил України та членів їхніх родин. Таким чином 42 військовослужбовці з Київської області вже цьогоріч отримають квартири. Міський голова Павло Козирєв пообіцяв з’ясувати це питання і за можливості – допомогти жінці. На засіданні Спілки воїнів АТО нашого міста було переглянуто рішення про розподіл землі між її учасниками. Пропозицію виділяти по 10 соток відхилили, натомість запропонували виділяти по 6 соток. Таким чином більше учасників АТО отримають земельні ділянки. На наступному засіданні буде представлено їхній список. З цією пропозицією воїни звернуться до міста.

Поранені українчани отримали допомогу від молоді

sZOHoCdngFcМолодіжний дорадчий комітет при міському голові Українки не вперше займається благодійністю. 7 лютого вони провели масштабний концерт «Серце до серця», на якому збирали кошти для допомоги пораненим бійцям у АТО із нашого міста. На засіданні Спілки воїнів АТО Українки голова МДК Анна Мадей разом із заступницею Лесею Дзебчук вручили чотирьом героям конверти із синьо-жовтими стрічками і побажали якнайскорішого одужання. Нагадаємо, усього у ході концерту вдалося зібрати 34 312 гривень. Над розподілом коштів працювала комісія, яка ухвалювала остаточне рішення: організатори заходу, воїни АТО, а також був запрошений військовий лікар.

Соціальні гарантії для військовослужбовців – учасників антитерористичної операції

ПАМ’ЯТКА

Соціальні гарантії для військовослужбовців – учасників антитерористичної операції

Законом України від 06.05.2014 № 1233-VII (в редакції Закону від 01.07.2014 № 1547-VII) доповнено статтю 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» пунктом 19 згідно якого учасниками бойових дій визнаються військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) та працівники Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, а також працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством.

Порядок надання статусу учасника бойових дій вищевказаним особам, категорії таких осіб та терміни їх участі (забезпечення проведення) в антитерористичній операції, а також райони антитерористичної операції визначає Кабінет Міністрів України. Постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 413 затверджено Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення. Для встановлення такого статусу командири (начальники) військових частин (органів, підрозділів) у місячний строк після завершення виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення, зобов’язані подати на розгляд комісії документи для встановлення статусу учасника бойових дій.

Підставою для надання такого статусу є:

документи про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення, направлення (прибуття) у відрядження до районів проведення антитерористичної операції, про перебування в таких районах з метою виконання завдань із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України шляхом безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (витяги з наказів, директив, розпоряджень, посвідчень про відрядження, журналів бойових дій, бойових донесень, дислокацій, книг нарядів, графіків несення служби, звітів, зведень, донесень, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень).

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2015 №104 внесено зміни до “Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення” (далі – Порядок), якою передбачено, зокрема, що:

 • рішення про надання статусу учасника бойових дій військовослужбовцям (резервістам) силових структур України приймається комісіями з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, утвореними в Міноборони, МВС, Національній гвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Управлінні державної охорони, Адміністрації держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС (далі – комісія);

 • міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, яка утворюється Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі – міжвідомча комісія), – стосовно працівників підприємств, установ та організацій, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції та районах її проведення.

Для надання статусу учасника бойових дій командири (начальники) військових частин (органів, підрозділів) або інші керівники установ, закладів у місячний строк після завершення особами виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення зобов’язані подати на розгляд комісії, утвореної міністерством, центральним органом виконавчої влади чи іншим державним органом, у підпорядкуванні яких перебували військові частини (органи, підрозділи), установи та заклади, у складі яких проходили службу чи працювали особи, довідку, форма якої затверджена постановою Кабінету Міністрів України № 413 від 20.08.2014 року та документи, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій.

Комісії подають на розгляд міжвідомчої комісії документи із спірних питань, які потребують міжвідомчого врегулювання.

Посвідчення учасника бойових дій військовослужбовцям (резервістам) силових структур України, яким надано такий статус видаються, зокрема, органами Міноборони, МВС, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Управління державної охорони, адміністрації держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, працівникам підприємств, установ, організацій – Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

Статтею 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» визначено перелік пільг, які надаються учасникам бойових дій, основними з яких є:

– безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;

– 75-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);

– 75-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання – площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю;

– 75-відсоткова знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

– безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;

– першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом;

– безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-відсотковою знижкою;

– позачергове користування всіма послугами зв’язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 відсотків – додаткових робіт) – абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 відсотків від затверджених тарифів.

Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 147 “Деякі питання виплати у 2015 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і “Про жертви нацистських переслідувань” встановлено, що у 2015 році учасникам бойових дій щорічна разова грошова допомога до 5 травня становить 875 гривень.

Для постановки на облік в Єдиний державний реєстр осіб, які мають право на пільги, особа, якій встановлено статус учасника бойових дій, звертається до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації (проживання). Для включення до Реєстру інформації про пільговика він подає уповноваженому органу копії документів, що підтверджують право пільговика та членів його сім’ї на пільги (з пред’явленням оригіналів цих документів), копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів, пред’являє паспорт та надає інформацію про характеристику житла та послуги, щодо отримання яких він має пільги та реально ними користується (п. 5 Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117).

Земля для учасників АТО

shutterstock_053Українська міська рада виділила дві земельні ділянки учасникам антитерористичної операції на Сході, членам спілки воїнів АТО нашого міста. І вже 9 квітня депутати Української міської ради прийняли по цій землі два рішення. Перше – це розробка концепції детального планування, друге – резервування цієї території саме для воїнів АТО.

Ще одна земельна ділянка для учасників АТО м. Українки

kupit_uchastokНа початку засідання міський голова Павло Козирєв запев­нив присутніх, що влада міста продовжує виконувати заходи, які передбачені Комплексною програмою підтримки учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей – мешканців м. Українки на 2015 р., яка була затверджена на засіданні сесії Української міської ради від 09.01.2015 року. А саме – випла­та компенсації учасникам АТО, членам їхніх сімей та сім’ям, чле­ни яких загинули під час про­ведення АТО, за користування житлово-комунальними послуга­ми; земельні питання тощо. Для цього прикладають усіх зусиль. Отже, приємною новиною стало і повідомлення про те, що най­ближчим часом Спілка отримає ще одну земельну ділянку для на­ступного поділу і надання її учас­никам АТО, членам Спілки.

Власників землі визначатиме Спілка воїнів АТО Українки

14 квітня відбулися установчі збори учасників АТО. Перед обговоренням хвилюючого питання про виділення земельних ділянок заступник міського голови та координатор штабу допомоги воїнам АТО Оксана Кирилюк повідомила, що 9 квітня на засіданні Української міської ради депутати ухвалили рішення про розробку детального плану території та резервування території площею 1,27 гектарів для учасників АТО.

obect_prodaga_zemeli_200x150Далі вже самі присутні шля­хом голосування вирішували долю цієї землі. Більшість проголосувала за те, щоб земля була поділена на 13 ділянок розміром 9,7 соток. Оксана Олександрівна на­гадала присутнім про те, що влада міста буде усіляко підтримувати їх і надавати­ме консультативну допомо­гу та юридичний супровід на всіх етапах у подальшо­му оформленні документів. Потім було обрано голову та секретаря зборів – Олексан­дра Логвиненка і Тараса Са­пожкова, які минулого разу увійшли до складу робочої групи та працювали над ос­новними положеннями Ста­туту. Обрали і керівний склад Спілки, який налічує дев’ять осіб. Окрім учасників АТО: