Об’єднання громад. Разом до успіху

7544Як говорить статистика, процес децентралізації галь­мує необізнаність громад. Саме тому 8 грудня у приміщенні лекційної зали ПК «Енергетик» відбулось громадське обго­ворення на тему «Об’єднання громад. Крок до успіху», участь у якому взяли представники всіх 6 сіл Обухівського району, які можуть увійти до складу об’єднаної громади з центром у місті Українка. Присутні об­говорювали виклики та пере­стороги на шляху до реформи, слухали про реальний досвід об’єднаних громад.

Від чого залежить самодос­татність громад, як відбуваєть­ся розвиток місцевого підпри­ємництва, хто такий староста і які в нього повноваження і на­решті головне – звідки беруть­ся кошти і куди вони будуть діватися – на ці та інші питан­ня відповідали представники місцевого самоврядування міста Українка та голови вже об’єднаних громад Новоукра­їнки та Пирятина.

435344На початку зустрічі міський голова Павло Козирєв приві­тав присутніх і подякував їм за те, що відгукнулись на за­прошення та знайшли час за­вітати до Українки. «У нас є проблема, яка сьогодні нас усіх об’єднує і по якій у нас єдина думка – всі ми хочемо жити краще. Та чи буде у нас шанс змінити своє життя, якщо ми будемо сидіти на місці? – Зви­чайно ж, ні. Саме тому ми за­цікавлені у децентралізації, бо реально розуміємо всі її пере­ваги для кожного з нас», – наго­лосив Павло Козирєв. У держа­ві на даний час активно триває процес децентралізації, але як свідчить опитування, громадя­ни мало знають про реформи, що відбуваються в державі, ба більше, з острахом ставлять­ся до них. Втім громади, які не побоялись змін, відчули на собі помітні результати. Так, голови та представники вже об’єднаних громад міст Ново­українка та Пирятин показали на власному досвіді всі нюанси нововведення. Наведені аргу­менти на користь об’єднання були досить переконливими, зокрема – значне перевико­нання бюджету, проекти, що успішно реалізуються, надхо­дження субвенцій на розвиток інфраструктури і т. д.

Збільшення надходжень – реальність чи казка?

За фактичними даними го­лів об’єднаних громад, після реформи бюджет громад збіль­шився втричі і більше. Наве­дено приклад: якщо раніше м. Новоукраїнка мала в своїй казні 17 млн грн, то вже зараз сума суттєво збільшилась – за­тверджена на виконкомі циф­ра планових надходжень сягає понад 105 млн грн. Як заува­жив голова Новоукраїнської ОТГ Олександр Корінний, ви­щезгадана сума не включає ті 14 млн грн, які були виділені на утримання первинної ланки медицини. Свої приклади на­вів і голова ОТГ Пирятина, яка створилася ще минулого року, Олексій Рябоконь. За його сло­вами, бюджет міста раніше ся­гав 17 млн грн, а на даний час сума зросла втричі – а це біль­ше 52 млн грн.

Як саме працює реформа у маленьких селах?

Не на словах, а реальним прикладом поділився голова Новоукраїнської ОТГ Олек­сандр Корінний. «У маленькому селі Воронівка, як-то кажуть, селі «на три хати», стояв один великий дитячий садок, другий поверх якого навіть не опалю­вався, бо для малого села він завеликий і діти там не займа­лися. А сільська рада, зауважу, знаходилась в іншому селі. Ми зробили наступний проект – приміщення дитячого садочку повністю переробити так, щоб тут був такий собі невеличкий центр надання послуг жителям села, при тому, сам садок не за­кривати. Таким чином, в одній кімнаті приміщення розташо­вується ФАП, в іншій- бібліоте­ка на 2 зали, далі – актова зала, пошта і два кабінети староста­ту. Перший поверх – повністю дитячий садок. Логіка – люди­на відвела дитину до дитячого садочка, а сама пішла у спра­вах – чи в бібліотеку чи з яки­мись питаннями до старости. Отакі приміщення мають бути у кожному селі», – зазначив Олександр Корінний. Як бачи­мо – навіть у селі «на три хати» реформи поступово діють і усі питання вирішуються, як гово­риться, «не відходячи від каси».

Хто ж такий староста і що змінилося з його приходом?

У ході громадського обгово­рення ці питання роз’яснював на своєму прикладі Іван Тара­совський, староста с. Олексан­дрівка Пирятинської ОТГ.

6755443546За його словами, жителі самі обирають кандидатури і вирі­шують на сході села, хто саме буде нести почесну місію. «Я живу в селі давно і бачив, яким воно було раніше, і яким стало після об’єднання, село зміню­ється на очах і в кращий бік. Звичайно, в один момент всьо­го не зробиш, але коли люди до мене звертаються – питання вирішуються, а не так, як було раніше – поговорили й забули. Я активний член виконкому, тож тепер усі питання, з якими звертаються до мене жителі, виносяться до міського голови на засіданнях.

У нас вже відремонтовано дорогу, частково проведений ремонт у приміщенні пала­цу культури – замінено вікна, плануємо до весни запустити опалення. Проведено ремонт у приміщенні ФАПу. Зараз ви­рішуємо питання опалення школи а також встановлення сміттєвих баків. Активно про­водиться робота із підпри­ємцями – за їхньої ініціативи встановлюються камери спо­стереження, люди матимуть змогу спостерігати за тим, що відбувається. Якщо раніше у нас не було коштів, то зараз все, що ми заробляємо, зали­шається у нашому бюджеті. Тож у нас є стимул».

Бюджет міста Українка: за рахунок чого зростуть надхо­дження?

У ході громадського обго­ворення виступила заступник міського голови Українки, Га­лина Ніколаєва. Вона повідо­мила, що за даними статисти­ки мінрегіонального розвитку, в об’єднаних громадах власні надходження зросли втричі, а самі бюджети об’єднаних гро­мад – майже в 7 разів. За ра­хунок чого це відбувається? «Бюджетний кодекс України говорить про те, що коли ми об’єднаємося, матимемо 60% податку на доходи фізичних осіб. Ми порахували, що за 11 місяців поточного року пода­ток з фізичних осіб склав 58.5 млн грн – це тільки по Україн­ській міській раді. До районно­го бюджету з них було перера­ховано 35 млн грн. Як бачимо, по суті районний бюджет на третину складається з нашого ПДФ. Це ніщо інше, як розкра­дання нашого бюджету. Тож ще один стимул об’єднатися – це утримати ці кошти у нашому бюджеті», – зазначила Галина Ніколаєва. Крім власних над­ходжень, держава виділяє суб­венцію на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів і структур, що належать до комунальної влас­ності громади. Тобто, кошти, що надходитимуть із держбю­джету будуть йти строго на розвиток громад. У ході ви­ступу Галина Ніколаєва пока­зала присутнім слайди про вже об’єднані громади: як ремонту­ють школи, водонапірні башні, ФАПи, дороги і т.д. – приклад того, що ми реально можемо зробити у результаті реформи.

Садочки, школи, землі: що буде далі?

Голови об’єднаних громад запевнили: все, що у подаль­шому буде відбуватися в гро­маді – вирішується саме на громадських слуханнях. «У процесі об’єднання сторонами укладається договір, що, на­приклад: по-перше: садочки, школи, ФАПи і тому подібне закриватися не будуть», – пояс­нив голова ОТГ Новоукраїнки, Олександр Корінний. Ще один приклад навів і староста села ОТГ Пирятину, він зазначив, що наразі складається план подальшого розвитку села на наступні 7 років, де врахову­ються звернення та побажання жителів.

Під лежачий камінь, кажуть, вода не тече. Отож, ми всі по­винні розуміти, що децентра­лізація – це не «панацея», це, насамперед бажання і нама­гання кожного із нас зробити життя кращим. Як зауважив Олександр Корінний: «Не тре­ба думати, що об’єдналися і все, на цьому реформи закін­чились. Треба підійматися і брати активну участь у рефор­мах». На кінець громадського обговорення представники Українки, Трипілля, Халеп’я, Витачева, Жуківців, Щербанів­ки та Верем’я за результатами проведеної конференції під­тримали наступну резолюцію:

– Продовжити у своїх громадах обговорення процесу об’єднання;

– Підготувати до на­ступної зустрічі інформацію щодо можливого сумісного функціонування всіх громад в розрізі спільного водопос­тачання, вивезення сміття та надання адміністративних послуг.

На 18 сесії Української міської ради 7 грудня 2016 року групою осіб вчинялися спроби перешкоджання нормальній роботі депутатів та було пошкоджено майно комунальною власності, в зв’язку з чим подано заяву про притягнення до відповідальності винних за ст. 351 Кримінального кодексу України.

sesyiya

Об’єднання громад. Разом до успіху

7544

8 грудня у приміщенні лекційної зали ПК «Енергетик» відбу­лось громадське обговорення на тему: «Об’єднання громад. Разом до успіху». Участь у засіданні взяли представники всіх 6 сіл Обу­хівського району, які можуть увійти до складу об’єднаної грома­ди з центром у місті Українка. Детальніше читайте у наступному номері.

Бюджет міста 2017 прийнято!

Розпочинаючи засідання ві­сімнадцятої сесії Української міської ради, міський голова Павло Козирєв привітав усіх присутніх з Днем місцевого са­моврядування та оголосив добру новину: згоду на об’єднання з Українкою дали уже два села – Верем’я та Щербанівка. Тож фор­мування майбутньої об’єднаної Української громади триває!

Також міський голова вико­нав почесну місію: вручив почес­ну грамоту від Київської облас­ної ради депутату Тетяні Кучер. За участь у всеукраїнському фестивалі «Обіймись, Україно, зі світом!» нагороду отримав на­родний фольклорний ансамбль «Золоте зерно».

На порядок денний було вине­сено більше 40 питань. Зокрема, були підтримані міські програ­ми щодо утримання та ремонту автомобільних доріг, розробки та планування територій, роз­витку соціальної та інженерно- транспортної інфраструктури, розвитку житлово—комуналь­ного господарства, соціального захисту населення на 2017 рік та інші. Дещо дивно, що деякі депутати проголосували проти програми підтримки діяльності Української ради ветеранів ві­йни та праці і навіть дозволили собі негативні висловлювання на їх адресу. Проте здоровий глузд переміг, і програму підтримали.

32245Депутат Світлана Огаркова, як голова бюджетної комісії, запевнила присутніх, що по­дані депутатами пропозиції до бюджету – враховані. «Ми ру­хаємося у тому напрямку, який обіцяли виборцям», – відзначила вона.

Та найбільше уваги і часу при­пало на розгляд питання щодо затвердження положення про застосування системи електро­нних закупівель, поданого за ініціативи депутата Михайла Перебийноса. Обговорення саме цього питання привело до сесій­ної зали значну кількість гро­мадських активістів. І не лише їх – до слова по черзі виходили не лише мешканці Українки, але й люди, які приїхали з інших міст та областей – зокрема, з Одеської області та міста Бровари.

У своїх виступах вони пере­конували у перевагах системи «Прозоро», в якій агітували пра­цювати Українську міську раду. Варто зауважити, що система «Прозоро» – далеко не новин­ка для місцевої влади. Усі так звані «над порогові» закупівлі проводяться саме в цій системі. Тож мова загалом ішла не про те, аби впровадити систему в Укра­їнській міській раді – вона уже працює, а про те, щоб проводити по цій системі повністю усі дер­жавні тендерні закупівлі, почи­наючи з однієї копійки. Надала інформацію по цій темі Наталія Шумко – заступник директора департаменту врегулювання дер­жавних закупівель міністерства економічного розвитку і торгів­лі. Проте разом із тим не дуже приємно було усвідомлювати загальний підтекст «меседжу» – мовляв, дрімуча Українка боїть­ся електронних закупівель і не розуміє користі новітніх техно­логій…

33434Про те, що Українка – одне взагалі з перших міст в Україні, де запроваджено електронне врядування та багато інших інно­вацій, які досі тільки починають впроваджуватись в Україні, пані Наталя не поцікавилась, їдучи на зустріч. Або й просто це її не надто цікавило, адже мала чинов­ниця завдання інше – переконати депутатів, що тут все погано, і лише повний перехід на «Прозо­ро» принесе прогрес і економію для міського бюджету. У своєму виступі перший заступник місь­кого голови Володимир Луценко ще раз підтвердив, що місто вже працює по системі «Прозоро», і що вона буде використовуватися і надалі. Проте система має свої недоліки, і як їх обходити – цьо­го ще потрібно навчатися. Та і не може бути ціна – єдиним критері­єм, що має визначити вибір пере­можця тендеру , адже якість то­варів чи послуг теж має значення. Та як означити критерії якості в «Прозоро»?

Підводячи підсумок усього сказаного, міський голова запро­понував місцевим підприємцям до наступної сесії подумати щодо того, щоб самим створити в Укра­їнці подібну електронну площад­ку, де могли б відбуватися торги щодо державних закупівель, у яких брали б участь підприємці з Українки, оскільки саме ці лю­ди сплатили до нашого бюджету за 11 місяців 2016 року понад 9, 5 мільйонів гривень, і логічно, що міська рада має бути одним із споживачів їх послуг та товарів. А також місцевий бізнес несе відпо­відальність за якість власних по­слуг і товарів.

436346346Тож «голосне» питання прого­лосували, і… не підтримали. Та й сесію зірвати не вдалося, якщо у когось були такі наміри – до се­сійної зали потрапили усі охочі, а вичерпавши свій бойовий запал, тихенько її залишили.

Натомість розгляд ще одно­го питання викликав теж нема­ло емоцій : електронна петиція «Зобов’язати ГФ «Українська міська варта» забезпечити по­стійно діючий під час навчально­го процесу патруль у школах м. Українки». З цього приводу ви­словилися і автор петиції, і кілька небайдужих мешканців Українки, і педагоги. Людей схвилював сум­нозвісний випадок, що стався на тому тижні, коли до приміщення ЗОШ №1 зайшли двоє сторонніх чоловіків та налякали дітей. Ска­зано було багато, але в результаті спільної згоди таки дійшли: на­чальник «Варти» Ярослав Нікола­єв отримав завдання розробити план та графік роботи співро­бітників по охороні приміщень обох шкіл. А тим українчанам, які негативно висловлювалися в бік співробітників «Варти», було запропоновано самим поповнити ряди громадського формування і показувати приклад ефективної роботи.

86558

«Безпечне місто»: таке можливо?

original_24У рамках конкурсу ПРООН «Підтримка розвитку громад», Українска міська рада розробила і виграла проект під назвою «Smart City – безпечне місто». Він передбачає встановлення 20 систем відео-фіксації подій. За умовами програми, 45 % (точніше – понад 12 тисяч доларів США) від загальної вартості такої процедури сплачує ПРООН, решту – міський бюджет.

Китайська делегація в Українці

15095489_1608089336160368_6623007066899202207_n16 листопада до нашого міста завітали представники китайської девелоперської компанії аби познайомитися із інфраструктурними проектами міста. Напрямок компанії – будівництво житлових та соціальних об’єктів. Міський голова Павло Козирєв розповів гостям про Українку та основні об’єкти, які планується модернізувати. На завершення зустрічі для китайської делегації влаштували екскурсію до потенційних інвестиційних об’єктів, а саме недобудованого спортивного комплексу “ФОК”, що на набережній, та територію золовідвалу, на якій планується розташування індустріального парку.

15039672_1608089332827035_8425113422969878866_o

Здоров’я – запорука майбутнього успіху особистості

0918 листопада в  учнів 7-А, 7-Б, 7-В та 8А, 8-Б класів ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 м. Українки відбулися години спілкування «Обирай здоров’я».

Маючи на меті формування свідомого ставлення до свого здоров’я, на сумній статистиці та переконливих прикладах, лікар-нарколог, викладач медичного коледжу Петро Михайлович Федь, разом зі своїми вихованцями, агітували школярів вести здоровий спосіб життя. Переконували присутніх, що лише здорові й рішучі, освічені й непохитні у своїх намірах молоді люди зможуть приймати креативні рішення, впевнено йти по життю і досягати бажаного результату.

Колектив нашого навчального закладу щиро дякує агітбригаді за небайдужість та багаторічну співпрацю.

Матеріал взято з сайту http://school2-ukr.kiev.ua/

090

РАЗОМ ДО УСПІХУ!

15055632_1608427346126567_2117634652375737993_n

Громада села Верем’я офіційно прийняла рішення щодо об’єднання з містом Українка. Ми об’єднуємось в одну громаду! І допоки решта сіл ще в роздумах, ми вже щиро вітаємо перших, хто зробив цей важливий крок назустріч реформам. Ласкаво просимо до нашої дружньої родини!

15109358_1608632512772717_3119972499496913686_nВ зв’язку з зірванням засідання 17-сесії Української міської ради шляхом захоплення частини будівлі (сесійної зали), що забезпечує діяльність органів місцевого самоврядування, організованою групою осіб за попередньою змовою з метою незаконного користування будівлею та перешкоджання нормальній роботі депутатів, Українська міська рада подала заяву про вченення злочинів передбачених ст. 341 та ст. 351 Кримінального кодексу України. Станом на сьогодні за фактами викладеними у заяві порушеного кримінальне провадження за №12016110230001606 та розпочато досудове розслідування.

15073517_1608632516106050_3764239919772142275_n