ПРО ІНФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯН ЩОДО НОВОЇ ФОРМИ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВИБІР ЛІКАРЯ, ЯКИЙ НАДАЄ ПЕРВИННУ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ

З метою забезпечення дотримання прав людини і громадянина у діяльності закладів охорони здоров’я, за сприяння Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2018 року “1023 затверджено нову форму декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу. Що необхідно знати при заповненні медичної декларації: Наприкінці березня МОЗ затвердив порядок вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу. Підписавши декларацію з обраним лікарем, пацієнт повідомляє державу, що кошти за обслуговування мають надходити саме у цей медзаклад. ЩО ЗМІНИЛОСЯ? НЕ ПОТРІБНО НАДАВАТИ: 1.Адресу зареєстрованого місця проживання; 2. Копії документів, що посвідчують особу; 3. Згоду на збір та обробку персональних даних. Також, старий варіант декларації залишається чинним, й ті громадяни, які вже встигли її заповнити за бажанням можуть додати нову. Новим пацієнтам необхідно звертати увагу на зміст декларації та вимагати оновлений варіант документу. Перелік пунктів ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВИБІР ЛІКАРЯ, ЯКИЙ НАДАЄ ПЕРВИННУ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ: 1. Пацієнт 1.1. Прізвище 1.2. Ім’я 1.3. По батькові 1.4. Дата народження 1.5. Місто, країна народження 1.6. Стать 1.7. Контактні дані 1.7.1. Номер телефону 1.7.2. Адреса електронної пошти за наявністю 1.7.3. Бажаний спосіб зв’язку 1.8. Документ що посвідчує особу 1.8.1. Тип документа 1.8.2 Серія (за наявності), номер, дата, та орган видачі документа, термін дії документа (за наявністю) 1.9. Реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта 1.10. Унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) 1.11. Адреса місця фактичного проживання або перебування 1.12. Довірена особа пацієнта для повідомлення у разі настання екстреного випадку з пацієнтом. 1.12.1 Прізвище, ім’я, по батькові 1.12.2. контактний номер телефону 2. Лікар, який надає ПМД 2.1. Прізвище, ім’я по батькові 2.2. Контактний номер телефону 2.3. Адреса електронної пошти 2.4. Посада лікаря-спеціаліста 3. Надавач ПМД: 3.1. Повне найменування \П.І.Б. 3.2. Код ЄДРПОУ 3.3. Контактний номер телефону 3.4. Адреса електронної пошти 3.5. Адреса місця надання медичних послуг лікарем, який надає ПМД 4. Законний представник пацієнта: 4.1. Прізвище, ім’я, по батькові 4.2. Тип, серія (за наявності), номер, дата видачі документів, що посвідчує особу законного представника та орган, що його видав) 4.3. Тип, серія (за наявності), номер, дата видачі, термін дії (за наявності), документа, що засвідчує повноваження законного представника, орган що його видав 4.4. Номер телефону 4.5. Адреса електронної пошти (за наявності) 4.6. Бажаний спосіб зв’язку 5. Підпис пацієнта (його законного представника) Своїм підписом підтверджую добровільний вибір лікаря кий надає первинну медичну допомогу, зазначеного в главі 2 цієї Декларації, а також достовірність наданих мною даних: підтверджую, що мене повідомлено про мої права відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” про мету збирання та обробки моїх персональних даних, зазначених в цій Декларації. Підпис 6. Дата подання декларації.