ДНЗ “Професійний ліцей міста Українка”

 

08720, м. Українка, вул.Юності,19

тел. 2-17-96

Е-mail: ptu_2@ukr.net

 • Навчальний заклад утворений у серпні 1972 року
 • Територія ліцею – 2,5 га
 • Відстань до Києва – 35 км
Litsey«Професійний ліцей м. Українки» є державним професійно-технічним навчальним закладом другого атестаційного рівня, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття професійно-технічної та повної загальної середньої освіти. Ліцей має відповідну навчально-матеріальну базу: кабінети загальноосвітніх дисциплін, кабінети професійного спрямування, навчальні майстерні: загальнослюсарну, верстатників широкого профілю, напівавтоматичного зварювання, ручного зварювання, електромеханічну, будівельну, заготівельну дільницю. Навчальний заклад має спортивний зал, тренажерний зал, стадіон, бібліотеку, гуртожиток. У ліцеї працюють спортивні гуртки, гуртки технічної і народної творчості, предметні гуртки, зразкова вокальна студія «Трипілля», Клуб національної культури «Витоки», організовуються конкурси. Учні ліцею беруть участь у всіх заходах обласного, районного та міського масштабу. ДНЗ «Професійний ліцей м. Українки» знаходиться у місті енергетиків – Українці, що розташоване на Дніпрі, найбільшій і найголовнішій водній артерії України. Місто постійно розбудовується і приваблює красою своїх природних ландшафтів, краєвидами та затишком. Жити та навчатись у м. Українка – зручно та приємно.                                                     Головними завданнями ліцею є:
 • задоволення потреб особистості, суспільства і держави в освітніх послугах з підготовки, перепідготовки та підвищенні кваліфікації різних категорій населення з урахуванням вимог ринку праці;
 • забезпечення рівного доступу до якісної первинної професійної освіти;
 • формування творчої, духовно багатої особистості з урахуванням її потреб, інтересів і здібностей.
Пріоритетними напрямками роботи ліцею є:
 • забезпечення випереджального характеру професійного навчання;
 • широке впровадження в навчально-виробничий процес науково-технічних досягнень та новітніх технологій;
 • розвиток ринку освітніх послуг з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації громадян відповідно до вимог ринку праці;
 • поглиблення співпраці з соціальними партнерами (роботодавцями, службою зайнятості, приватними підприємцями та іншими субєктами);
 • модернізація інформаційного, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення професійної освіти;
 • застосування особистісноорієнтованого підходу у професійному навчанні і вихованні.
 
Директор - Макеєва Тетяна Евгенівна

Директор – Макеєва Тетяна Евгенівна

Якісний склад педагогічних працівників

Майстри виробничого навчання – 11

Педагогічне звання

«Майстер виробничого навчання І категорії» – 3

«Майстер виробничого навчання ІІ категорії» – 1

Викладачі – 24

Кваліфікаційна категорія

 «Спеціаліст вищої категорії» – 9

«Спеціаліст І категорії» – 5

«Спеціаліст ІІ категорії» – 3

Педагогічне звання

«Старший викладач» – 3

Єдина методична проблема, над якою працює педагогічний колектив ліцею:

„Психолого-педагогічне забезпечення творчого підходу до навчально-виховного процесу в межах підвищення його ефективності та результативності”.