9 грантових угод на 5 мільйонів гривень – результати участі у проектах ПРООН у 2016 році

3433434Енергозбереження, енерго­ефективність – ці поняття уві­йшли у наше життя і перестали бути просто словами: адже в су­часних умовах тотальних подо­рожчань зменшити витрати за тепло та світло стає вже необхід­ністю. Проте – що може зробити одна людина у своїй квартирі? А от, об’єднавшись, це вже стає можливим. І не тільки економи­ти – а й робити своє життя ком­фортнішим.

Цьогоріч 25 міст України взя­ли участь у проектах ПРООН; серед них – і Українка. Наскіль­ки результативною була спільна робота за цей період – про це йшлося на засіданні Координа­ційної ради за участю представ­ників ПРООН, які контролюють втілення спільних проектів в Українці.

Розпочинаючи зустріч, місь­кий голова Павло Козирєв подя­кував координаторам проектів за плідну роботу та висловив надію на її успішне продовжен­ня у майбутньому. Сертифікат про завершення мікропроек­ту вручили голові правління ЖБК«Енергія» Сергію Сахно.

У свою чергу, спеціаліст із розвитку громад Олександр Ря­бий, який працює по втіленню проектів ПРООН у 12 областях України, зазначив: «У цьому році ми затвердили 348 мікро­проектів на суму 2 мільйони 540 тисяч доларів у 25 українських містах. Ці гроші йдуть на ваші ініціативи – дахи, водопроводи, каналізації, утеплення будин­ків. Та найголовніше – що це ви робите самі, і це дуже важливо – йти до саморозвитку та досяг­нення цілей. Ви провели значну роботу заради власного добро­буту, тож ми раді підтримувати вас і в подальшому».

56432

Табличку учасника проекту ПРООН отримує ЖКГ «Енергетик»

«Місто Українка стала тим пілотним проектом, що пока­зав, як спільними силами можна будувати безпечне та комфорт­не місто, – відзначила у своєму виступі представник Міністер­ства регіонального розвитку Cвітлана Старцева. – І ми дуже вдячні міському голові Павлу Козирєву, який надав майдан­чик для спілкування, підтримав ініціативу населення зі створен­ня громадського суспільства у своєму місті».

Представник уряду проін­формувала, що Мінрегіон пра­цює над вдосконаленням нор­мативно-правової бази таким чином, щоб захистити і спожи­вача комплексу комунальних послуг, що проживає в будин­ку, і дати можливість розвитку суб’єктів містобудування, які надають ці послуги. «Зараз ми очікуємо на прийняття закону про житлово-комунальні послу­ги у новій редакції, який дав би нам можливість впорядковувати нормативно-правову базу щодо створення ринку управління. Працює Національна рада з пи­тань ОСББ, яка об’єднує пропо­зиції та зауваження, і через неї ми впливаємо на інші органи виконавчої влади щодо врегу­лювання проблем, які виника­ють між ОСББ та виконавцями послуг. ОСББ першими взяли на себе відповідальність за свої будинки. Тож найперше ми б хо­тіли налагодити комунікацію з ними, і якщо є якісь проблеми, що потребують внесення змін до нормативно-правової бази, то ми відкриті до співпраці», – повідомила Світлана Михайлів­на.

Координатор проектів ПРО­ОН, які здійснювалися в Україн­ці, Сивілья Черман запропону­вала до уваги присутніх фільм про етапи впровадження проек­ту ЄС /ПРООН “Місцевий роз­виток, орієнтований на громаду – 3”. Серед учасників фільму є і місцеві ОСББ, які діляться сво­їм досвідом про перші кроки та перші успіхи.

6743322

Такий охайний і сучасний вигляд має під’їзд будинку ЖКГ «Енергетик»

Свою презентацію, вже про ОСББ Українки, що втілили в життя свої проекти підвищення енергоефективності та комфор­ту у власних будинках, запропо­нувала до перегляду енергоме­неджер УМР Ольга Левшунова. Зокрема, у 2015 році було під­писано 5 грантових угод, за­гальною вартістю близько 2 млн 200 тис. грн. Це переважно були проекти з заміни вікон та дверей у місцях загального користуван­ня та теплоізоляції. У 2016 році було підписано вже 9 грантових угод загальною вартістю 5 млн грн, і серед учасників – 5 ново­створених ОСББ. «Цей проект вчить нас об’єднуватися, і це в нас вийшло – люди хочуть роз­виватися і брати участь далі, – відзначила енергоменеджер. – Також ЄС/ПРООН надали можливість взяти участь у кон­курсі компоненту «Смарт сіті». Нами був розроблений проект «Безпечне місто», який став од­ним із переможців конкурсу. В Українці раніше було встановле­но 8 камер відеоспостереження, і додатково планується встанов­лення ще 20».

Своїм досвідом поділилися представники ЖБК «Варіант», ОСББ «Дніпро» та «Радужний», які брали участь у проекті «Міс­цевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ». А голова ОСББ «Добробуд-22» Оксана Зозулі­на продемонструвала власну презентацію про становлення ОСББ – надзвичайно теплу та зворушливу.

А на завершення представ­ники об’єднань співвласників багатоквартирних будинків повідомили, що наразі в місті планується створення асоціації ОСББ. Поки що є 5 учасників, триває підготовка відповідних документів. У відповідь міський голова пообіцяв звернутися до депутатів з пропозицією зроби­ти представника асоціації ОСББ в Українці членом виконкому.

«Багато будинків переходять на систему самоуправління. Ми готові вас підтримувати і дово­димо це на ділі, – відзначив Пав­ло Генріхович.