Георгій Цагареішвілі: Українка – місто продуктивних реформ

tsagareshvili-33Кінець року – час підбивати підсумки, і, озираючись на вже зроблене, сформувати бачення свого подальшого шляху. Це акту­ально для кожного, а найбільш ак­туально – для політика, який несе відповідальність за свою роботу не лише перед собою, але й перед тими людьми, які його обрали.

Таку розмову – про підсумки, про відповідальність перед ви­борцями та бачення основних напрямків майбутньої роботи – «ДП» веде з політиком, довіру до якого висловило у свій час місто Українка – і, будемо чесними, досі не мало підстави сумніватися у своєму виборі. Адже розповісти депутату Київської обласної ради від Партії «БЛОК ПЕТРА ПОРО­ШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» Геор­гію Цагареішвілі дійсно є про що.

– Від минулих виборів нас від­діляє вже більш, аніж рік – мож­ливо, цього часу недостатньо, аби виконати всі обіцянки, але вже до­сить, аби оцінити реально зробле­ні кроки… Тож – у яких напрямках робота ведеться найактивніше?

– Ще у своїй передвиборчій програмі я охарактеризував Укра­їнку як місто продуктивних ре­форм, які варто розвивати і про­довжувати. Тож найактивніше ведеться робота саме у цій сфері. І, гадаю, проекти, які ми спіль­ними зусиллями розвиваємо в Українці, у більшості своїй можна назвати якщо не унікальними, то такими, що йдуть на передовій лінії прогресу. І мені приємно, що наше з вами улюблене місто ро­бить успіхи.

Наприклад, розбудова парку відпочинку на набережній. Ми почали з хорошої ідеї, до втілен­ня якої долучилося багато людей: було оголошено конкурс на кра­щий проект із залученням профе­сійних архітекторів, які у резуль­таті настільки захопились ідеєю, що розробили проект «Місто май­бутнього», який презентували го­родянам на День міста. Я особис­то приділив цьому багато уваги і навіть виступив головою комісії, що відбирала конкурсні проекти, адже вважаю, що, маючи сучасну та комфортну зону відпочинку на набережній, місто стане не лише більш комфортним для його меш­канців, але й більш привабливим для туризму.

tsagareshvili-2У нинішній неспокійний час, коли досі продовжуються воєнні дії на сході, безпека людей – одне із найбільш актуальних питань. Тому коли мова заходить про без­пеку, жодних компромісів бути не може. Тож в міру можливостей ми разом з благодійною організацією «Міжнародний благодійний фонд «Надійний тил», де виступаю за­сновником, надавали підтримку як громадському формуванню Українки «Українська міська вар­та», так і допомогли впроваджен­ню проекту «Безпечне місто». Те­пер встановлені у різних куточках Українки відеокамери не лише загалом позитивно впливають на загальну безпеку городян, але й дають можливість надати інфор­мацію, яка вже неодноразово ста­вала в нагоді поліції та допомага­ла у розслідуванні злочинів.

Дуже приємно співпрацюва­ти з Радою ветеранів Українки та підтримувати Інститут третього віку. Це справді потрібно для лю­дей, адже, доки людина розширює коло своїх інтересів, є активною і відкритою, доти вік не матиме над нею влади! Тому і стараюся підтримувати наших чудових і за­вжди молодих членів Ради ветера­нів та допомагати їм.

– Та підтримуєте Ви не лише ветеранів, але і учасників АТО…

– Так, і підтримка воїнів АТО, і взагалі – волонтерство, досі ли­шається для мене та моїх одно­думців із нашого благодійного фонду «Надійний тил» важливим напрямком роботи. На початку війни на сході ми зосереджували свою увагу у більшій мірі на допо­мозі воїнам: їм не вистачало спо­рядження, харчування, обмун­дирування. Згодом ми змістили пріоритети в бік допомоги біжен­цям, дітям із дитячих будинків, які розміщувалися у зоні АТО, і вже для дітей збирали та відправ­ляли дитяче харчування, ліки, одяг та інші необхідні речі. Про­те не оминаємо увагою і наших вояків – батальйони з Київської області теж отримують від нас до­помогу. Ці питання не втрачають своєї актуальності, адже бойові дії ще тривають, і волонтерська під­тримка ніколи не буде зайвою.

– А як щодо вирішення «хро­нічних» проблем Українки?

– Мені дуже приємно, що одне з них уже на стадії активного ви­рішення, а саме – добудова при­міщення початкової школи ЗОШ №1. Я працюю у складі архітек­турно-будівельної комісії, яка на сьогодні займається вивченням та розробкою програм розвитку та затвердженням бюджету області. Ми працюємо у різних напрямках: і над програмами будівництва та розвитку інфраструктури Київ­щини, і над соціальними проек­тами, які будуть організовувати у Київській області. До переліку та­ких соціальних проектів потрапи­ла і добудова приміщення школи, що надасть змогу розв’язати одну із найгостріших проблем міста – нестачі місць у дитячих садках. Сьогодні спільними зусиллями ми знайшли можливість виділити стартову суму на початок цього будівництва: з обласного бюдже­ту виділено близько 13 мільйонів гривень. Разом із коштами, що ви­ділило місто, це дало змогу розпо­чати будівництво. А де є початок – там буде і завершення!

Ще одне складне питання – за­гроза побудови Великої Кільце­вої дороги поряд із містом. Мною було ініційовано проведення низки зустрічей за участю спеці­алістів та представників міста, де спільно вивчали це питання, аби знайти оптимальний варіант його вирішення. Одна з версій – ту­нель під Дніпром, а інша – згідно проекту «Укравтодору» та проек­тного інституту. І хоч наразі бу­дівництво дороги через Українку не розглядається, ми домовилися, що будемо шукати компроміс, на­йняли спеціалістів, які ще більш ретельно вивчають це питання. Та найголовніше рішення – що без попереднього вивчення питання та без урахування думки мешкан­ців Українки жодних рішень щодо цього будівництва прийматись не буде! Тож це можна назвати пози­тивним результатом – усі сторони почули один одного, і маємо на­дію, що це питання буде вирішено для міста позитивно.

І ще одне пов’язане з цією те­мою питання – золовідвал Три­пільської ТЕС. На цей час було проведено вже кілька нарад із за­лученням фахівців стосовно цієї проблеми. Окрім того, триває по­шук потенційних інвесторів, яких би могла зацікавити побудова тех­нопарку на території теперішньо­го золовідвалу. Питання складне і потребує часу для свого вирі­шення, та головне – діяти у цьому напрямку.

– З якими питаннями мешканці Українки звертаються до Вас найчастіше?

tsagareshvili-3– Моя приймальня як де­путата обласної ради у місті пра­цює, і у приймальні дні – першо­го і останнього четверга місяця – жителі міста можуть звернутися зі своїми проблемами. Найбільше звернень – стосовно допомоги з оформлення якихось документів, звертаються з проханнями щодо матеріальної допомоги – на ліку­вання, медикаменти тощо. Зви­чайно, за можливості стараюся допомогти всім, хоча не всі питан­ня можна вирішити відразу.

– Наскільки нам відомо, за Вашої ініціативи в Київській області і в Українці зокрема від­тепер запрацював новий моло­діжний проект… Розкажіть про нього докладніше.

– Так, громадська органі­зація «Центр ефективних рішень» розпочала на Київщині новий ін­новаційний проект «Тренінгова Платформа». Сюди входять семі­нари, тренінги та майстер-класи від фахівців, де не лише молодь, а й усі охочі зможуть отримати необхідні знання та навички в різних сферах – це і бізнес, і при­кладна психологія, і новітні техно­логії, і багато чого іншого. Всі за­ходи – безкоштовні для слухачів! Перше таке заняття вже відбулося в Українці у листопаді.

– Чи вбачаєте Ви необхідність в децентралізації та об’єднанні громад, яке відбувається зараз у всій країні?

– І не лише необхідність, а й значні перспективи! Найкраще про них можуть розповісти вже отримані позитивні результати тими громадами, які зважили­ся на цей крок. Уже цього року об’єднані громади можуть про­демонструвати іншим не порожні слова, а відремонтовані дороги, обладнане освітлення вулиць у се­лах, відремонтовані будівлі шкіл, садочків та медпунктів. І це тільки початок. А власне децентралізація – це шанс для громади нарешті перестати залежати від виконав­чої влади та державних субвенцій. Коли кошти місцевого бюджету буде направлено на реальні по­треби на місцях, це дасть можли­вість розвиватися і селам, і місту.

За новими об’єднаними гро­мадами – майбутнє, і мені при­ємно, що Українка теж втілює власну стратегію розвитку та робить впевнені кроки на шляху об’єднання.