ПОЛОЖЕННЯ «Про Громадський бюджет з енергозбереження» на 2019-2021 р.р.

ПОЛОЖЕННЯ

«Про Громадський бюджет з енергозбереження багатоквартирних будинків та мереж вуличного освітлення на території приватної забудови (вул. Ігнатівська, Вишнева та Б. Хмельницького) в м. Українка» на 2019-2021 р.р. (далі – Положення)

 (нова редакція)


Загальні положення

1.1. Громадський бюджет з енергозбереження багатоквартирних будинків та мереж вуличного освітлення на території приватної забудови (вул. Ігнатівська, Вишнева та Б.Хмельницького) в м. Українка Обухівського району — це частина міського бюджету міста Українка, місцева ініціатива, форма прямого волевиявлення жителів міста Українка, яка спрямована на демократичний процес обговорення громадою окремих напрямів використання бюджетних коштів.

      Громадський бюджет з енергозбереження багатоквартирних будинків та мереж вуличного освітлення на території приватної забудови (вул. Ігнатівська, Вишнева та Б.Хмельницького) в м. Українка спрямований на:

 • впровадження інноваційних заходів з енергозбереження;
 • залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету.

1.2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» надає територіальним громадам право брати участь у процесі розроблення та ухвалення рішень щодо питань місцевого значення, зокрема, даний закон запроваджує такий механізм як місцеві ініціативи.

1.3. Фінансування Громадського бюджету в м. Українка проводиться за рахунок коштів міського бюджету 2019-2021 років.

1.4. Загальний обсяг коштів Громадського бюджету м. Українка на 2019 рік визначається із затвердженого міського бюджету на 2019 рік в сумі 3 300 000 гривень.

1.5. Загальний обсяг коштів Громадського бюджету з енергозбереження багатоквартирних будинків та мереж вуличного освітлення на території приватної забудови (вул. Ігнатівська, Вишнева та Б.Хмельницького) в м. Українка на 2019-2021 роки розподіляється між будинками відповідно до Додатку 1.

1.6. За рахунок коштів Громадського бюджету з енергозбереження багатоквартирних будинків та мереж вуличного освітлення на території приватної забудови (вул. Ігнатівська, Вишнева та Б.Хмельницького) в м. Українка будуть профінансовані пропозиції, підтримані шляхом голосування під час проведення Фестивалю дворів (крім пропозицій від мешканців приватного сектору).

Реалізація пропозицій буде відбуватися протягом 2019-2021 років за наступними напрямками з  енергозбереження:

 • заміна вікон на енергозберігаючі металопластикові конструкції в місцях загального користування;
 • заміна дверей в місцях загального користування на енергозберігаючі;
 • встановлення, заміна приладів освітлення з датчиками руху;
 • ремонт міжпанельних швів;
 • утеплення підвалу;
 • ремонт покрівлі;
 • влаштування, капітальний ремонт, реконструкція мереж вуличного освітлення на території приватної забудови (для вулиць Ігнатівська, Вишнева та Б.Хмельницького).

1.7. Інформація про умови участі в Громадському бюджеті з енергозбереження багатоквартирних будинків та мереж вуличного освітлення на території приватної забудови (вул. Ігнатівська, Вишнева та Б.Хмельницького) в м. Українка на 2019-2021 роки розміщується на офіційному сайті Української міської ради у розділі «Громадський бюджет».


Порядок утворення експертної групи та її повноваження

2.1. Кількісний та персональний склад експертної групи затверджується розпорядженням міського голови.

2.2. До складу експертної групи входять представники органів місцевого самоврядування з числа профільних спеціалістів виконавчого комітету Української міської ради та депутатського корпусу.

2.3. Повноваження експертної групи:

 • проводити консультації та попередній розгляд пропозицій, при необхідності надавати рекомендації щодо їх доопрацювання;
 • приймати рішення про відповідність пропозиції вимогам даного Положення;
 • надавати експертну оцінку щодо винесення пропозиції на голосування мешканців будинку під час проведення Фестивалю дворів (8 вересня 2018 р.);
 • визначати уповноважених представників для присутності на голосуванні.

2.4. Експертна група працює у формі засідань, всі рішення на засіданні ухвалюються простою більшістю голосів з числа присутніх. Засідання вважається легітимним, якщо на ньому присутні понад 50% загального складу експертної групи. У разі рівного розподілу голосів, рішення головуючого експертної групи має вирішальне значення.

2.5. Рішення експертної групи оформлюються протоколом.


Порядок формування та подання пропозицій

3.1. від мешканців багатоквартирного будинку:

3.1.1. Ініціативною групою скликаються збори мешканців багатоквартирного будинку.

До складу ініціативної групи входять:

– депутат,

– куратор двору,

– керівник ОСББ (ЖБК,КІЗ) або мешканець будинку, в якому не створено ОСББ (ЖБК,КІЗ).

Ініціативна група сповіщає мешканців будинку про дату, місце та час проведення зборів шляхом розміщення оголошень на під’їздах. Оголошення повинно бути розміщено не пізніше ніж за 3 дні до дати проведення зборів.

3.1.2. На зборах мешканці визначають заходи, що можуть бути реалізовані в рамках Громадського бюджету 2019-2021 років. Прийняте рішення оформлюється протоколом (Додаток 4).

В протоколі повинні бути зазначені кількісні показники обраних заходів.

Заходи вважаються обраними при підтримці не менше 51 % представників будинку від загальної кількості квартир будинку (1 квартира – 1 голос (мешканця, зареєстрованої особи або власника/співвласника).

При відсутності достатньої кількості голосів ініціативною групою проводиться поквартирне опитування,  результати якого фіксуються в протоколі зборів мешканців багатоквартирного будинку (Додаток 4).


3.2. від мешканців приватної забудови:

3.2.1. Ініціативною групою скликаються збори мешканців приватної забудови.

До складу ініціативної групи входять:

– депутат,

– по одному представнику від мешканців вул. Ігнатівська, Вишнева та Б. Хмельницького.

Інформація про дату, місце та час проведення зборів доводиться до відома мешканців приватної забудови не пізніше ніж за 3 дні до дати їх проведення.

3.2.2. На зборах проводиться голосування за підтримку проведення заходу  з влаштування, капітального ремонту, реконструкції мереж вуличного освітлення на території приватної забудови (вул. Ігнатівська, Вишнева та Б. Хмельницького) в м. Українка. Прийняте рішення оформлюється протоколом (Додаток 5).

3.2.3. Заходи вважаються обраними при підтримці не менше 51 % голосів від загальної кількості будинків приватної забудови по вул. Ігнатівська, Вишнева та Б. Хмельницького (1 будинок – 1 голос (мешканця, зареєстрованої особи або власника/співвласника).

При відсутності достатньої кількості голосів ініціативною групою проводиться побудинкове опитування, результати якого фіксуються в протоколі зборів мешканців будинків приватної забудови (Додаток 5).

3.3.  Пропозиції подаються в паперовому або електронному вигляді на адресу Української міської ради: м. Українка, пл. Т. Шевченка, 1, каб. № 2, e-mail: rada@ukrainka.org (з позначкою «Громадський бюджет»).

3.4. Пропозиції, що подаються до розгляду, мають формуватися з наступного пакету документів:

3.5. Термін подання пропозицій – з 2 травня 2018 року до 1600 год. 1 липня 2018 року.

Кінцева дата подання відкоригованих пропозицій— до 1600 год. 31 липня 2018 року. Дата видачі висновку експертної групи — не пізніше 31 серпня 2018 року.


Розгляд пропозицій

4.1. Експертна група перевіряє повноту і правильність заповнення бланку-заявки пропозиції, відповідність заходів напрямкам з енергозбереження, визначеним у Положенні.

4.2. Не приймаються до розгляду пропозиції, що:

– заповнені не за встановленою формою;

– суперечать чинному законодавству України;

– передбачають реалізацію пропозицій приватного, комерційного характеру;

– містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу країни тощо;

– надійшли після закінчення терміну подання.

4.3. За результатами розгляду пропозицій експертна група формує експертну оцінку та направляє її ініціативній групі.

При наявності зауважень пропозиція повертається ініціативній групі на доопрацювання.


Голосування за пропозиції та підрахунок результатів

5.1. Пропозиція з позитивним висновком експертної групи виноситься ініціативною групою на голосування мешканців будинку під час проведення Фестивалю дворів (8 вересня 2018 р.);

Пропозиції від мешканців приватного сектору допускаються до реалізації в рамках Громадського бюджету 2019-2021 років без проведення голосування при наявності позитивного висновку експертної групи.

5.2. Повідомлення про місце та час проведення голосування оприлюднюється на  дошках оголошень будинків не менше ніж за 7 календарних днів до дня його проведення.

5.3. Голосування по кожному будинку, що входить до складу двору відповідно до Додатку 3, відбувається окремо.

5.4. Реєстрацію представників від квартир будинку та ведення протоколу голосування здійснює член ініціативної групи будинку.

5.5. На голосуванні повинні бути присутніми і зареєструватися не менше 30% представників квартир кожного будинків (1 квартира – 1 представник).

5.6. Уповноважений представник, визначений експертною групою, підписує протокол голосування мешканців будинку.

5.7. Участь у голосуванні беруть жителі міста Українки, які зареєстровані, проживають або є власниками квартир у будинку та яким виповнилося 18 років.

5.8.  Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія, обрана з числа мешканців будинку.

5.9. Результати голосування оформляються у вигляді протоколу для кожного будинку окремо, до якого додається реєстр присутніх жителів будинків, і передається уповноваженому представнику.


Підведення підсумків

6.1. Експертна група на засіданні розглядає подані протоколи голосування по багатоквартирних будинках, пропозиції від мешканців приватного сектору з позитивним висновком експертної групи та формує загальний реєстр учасників Громадського бюджету з енергозбереження багатоквартирних будинків та мереж вуличного освітлення на території приватної забудови (вул. Ігнатівська, Вишнева та Б. Хмельницького) в м. Українка на 2019-2021 р.р.

6.2. Першочерговість реалізації пропозицій багатоквартирних будинків-учасників в рамках Громадського бюджету 2019-2021 р.р. визначається експертною групою за наступним критерієм:

 – найбільша кількість представників багатоквартирного будинку, які прийняли участь у голосуванні, у відсотковому співвідношенні до загальної кількості квартир у будинку.


Реалізація пропозицій впровадження громадського бюджетування

7.1. Пропозиції учасників Громадського бюджету  підлягають реалізації протягом 2019-2021 років за рахунок коштів міського бюджету відповідно до визначеної черговості.