ПОЛОЖЕННЯ про проведення в 2019 році конкурсу молодіжних проектів серед молоді


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане Положення про проведення в 2019 році конкурсу молодіжних проектів серед молоді м. Українка (далі – Положення) встановлює порядок проведення конкурсного відбору проектів та фінансування їх виконання відповідно до Програми «Підтримка та розвиток молоді м. Українка у 2019 році», затвердженої рішенням 53-ї сесії Української міської ради від 24.01.2019 року.

1.2. Мета конкурсу молодіжних проектів серед молоді м. Українка (далі – Конкурс) – підтримка громадських ініціатив, розвиток молодіжного руху, реалізація інтелектуального потенціалу талановитої молоді, виконання завдань Української міської ради щодо розв’язання молодіжних проблем розвитку міста, створення сприятливих передумов для розвитку молодіжної політики та встановлення партнерських відносин між владою і молоддю міста Українка.

1.3. Основні завдання Конкурсу – стимулювання молодіжних ініціатив через надання фінансової підтримки для реалізації завдань Програми «Підтримка та розвиток молоді м. Українка у 2019 році», затвердженої рішенням 53-ї сесії Української міської ради від 24.01.2019 року.

1.4. Пріоритетні напрями Конкурсу:

  • Здоровий та безпечний спосіб життя;
  • Реалізація інтелектуального потенціалу талановитої молоді;
  • Співпраця молоді з виконавчим комітетом Української міської ради, підтримка молодіжних ініціатив;
  • Громадянськість та патріотизм;
  • Творчі ініціативи та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді;
  • Літературно-мистецький напрям.

УМОВИ КОНКУРСУ

2.1. До участі у конкурсі запрошуються молодіжні громадські організації м. Українка та фізичні особи – жителі міста Українка, віком до 35 років.

2.2. Для проведення Конкурсу створюється конкурсна комісія. У своїй діяльності конкурсна комісія керується даним Положенням.

2.3. Конкурсанти подають до конкурсної комісії наступні документи:

2.3.1. заявку (додаток 1);

2.3.2. аплікаційну форму з описом та бюджетом проекту (додаток 2);

2.3.3. копії документів, завірених печаткою (при наявності) та підписом:

– реєстраційних документів (для громадських організацій);

– паспорту керівника організації (для громадських організацій);

– паспорту та ідентифікаційного коду особи (для фізичних осіб, віком до 35 років).

2.4. Проекти подаються в письмовому та електронному вигляді за формами встановленого зразка.

2.5. Реалізація проектів повинна бути спрямована на територіальну громаду міста Українка.

2.6. Реалізація проектів здійснюється протягом 2019 року.

2.7. Проекти не допускаються до участі в Конкурсі та не фінансуються за наступних умов:

2.7.1. Виявлення недостовірної інформації;

2.7.2. Відкликання конкурсантом проекту;

2.7.3. Надходження документів щодо проекту після закінчення встановленого строку їх прийому;

2.7.4. Надання конкурсної документації не в повному обсязі або якщо документація не відповідає вимогам даного Положення;

2.7.5. Спрямування на політичну та/або виборчу діяльність;

2.7.6. Одержання прибутку й прямої матеріальної допомоги;

2.7.7. Одержання заробітної плати, винагороди й інших компенсаційних виплат учасникам.

2.7.8. Погашення боргових зобов’язань і матеріального збитку;

2.7.9. Витрачання на придбання ліцензій, патентів, і товарних знаків;

2.7.10. Придбання або ремонтування техніки для ініціативних груп громадян.

2.8. Конкурсанти відповідають за достовірність інформації і документів, які вони надають, відповідно до чинного законодавства України.

2.9. На окрему вимогу конкурсної комісії конкурсанти можуть надавати додаткову інформацію щодо проектів. Для наочної презентації проекту допускається проведення демонстраційних показів робіт (друкованих видань, аудіо- і відеопродукції).


КРИТЕРІЇ Й ПОРЯДОК ОЦІНКИ ПРОЕКТІВ

3.1. Відповідність проекту одному або декільком пріоритетним напрямам Конкурсу.

3.2. Реалістичність проекту і значущість результату.

3.3. Спрямованість на територіальну громаду міста Українка.

3.4. Наявність чітко сформульованої проблеми.

3.5. Вимірюваність і конкретність очікуваних результатів.

3.6. Організаційні можливості конкурсанта, перспективи продовження діяльності:

  • перспективи подальшого розвитку проекту з використанням місцевих ресурсів.

3.7. Економічна ефективність проекту:

  • співвідношення витрат і користі від реалізації проекту;
  • вартість товарно-матеріальних цінностей, необхідних для реалізації проекту;
  • залучення заходів з інших джерел на реалізацію або розвиток проекту (створення механізму соціального партнерства).

ПОВНОВАЖЕННЯ І РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ

4.1. Контролює дотримання даного Положення й плану проведення Конкурсу.

4.2. Проводить Конкурс.

4.3. Ухвалює рішення щодо переможців Конкурсу.

4.4. Засідання конкурсної комісії є правочинним, якщо в них беруть участь більше половини членів від затвердженого персонального складу.

4.5. За результатами розгляду питань конкурсною комісією приймаються рішення, які підписуються головою конкурсної комісії, а у випадку його відсутності – його заступником.

4.6. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів від кількості членів комісії, які брали участь у засіданні. У випадку рівної кількості голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.


ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

5.1. Заявки і конкурсна документація подаються до конкурсної комісії.

5.2. Прийом заявок і документації відбувається з 4 березня до 30 квітня 2019 року.

5.3. Конкурсна документація приймається за адресою: м. Українка, пл. Шевченка, 1, каб. № 2 (відділ надання адміністративних послуг) або за електронною адресою: rada@ukrainka.org з позначкою «На конкурс молодіжних проектів».

5.4. Прийом заявок відбувається за встановленою формою.

5.5. Протягом 15 днів з дня закінчення прийому конкурсної документації проектів відбувається розгляд заявок конкурсною комісією:

І етап – конкурсна комісія проводить експертизу;

ІІ етап – захист проектів конкурсантами;

ІІІ етап – оголошення переможців Конкурсу комісією.

5.6. Засідання конкурсної комісії оформлюються протокольно.

5.7. Повідомлення про переможців висвітлюється в місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті міста.

5.8. За результатами поведеного Конкурсу конкурсна комісія інформує про хід проведення конкурсу, список переможців, опис та вартість реалізації проектів на найближчому засіданні сесії міської ради.

5.9. За результатами реалізації проектів конкурсна комісія інформує про результати реалізованих проектів на найближчому засіданні сесії міської ради.


ФІНАНСУВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ

6.1. Фінансування реалізації проектів, визнаних переможцями, здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, передбачених на 2019 рік в рамках Програми «Підтримка та розвиток молоді м. Українка у 2019 році», затвердженої рішенням 53-ї сесії Української міської ради від 24.01.2019 року.

6.2. Конкурсною комісією може бути запропоновано співфінансування проекту в межах 10% вартості реалізації проекту.

6.3. Реалізація проектів здійснюється на підставі договорів, що укладаються між переможцями Конкурсу й виконавчим комітетом Української міської ради.

6.4. Витрати, понесені конкурсантами до одержання коштів з міського бюджету і після завершення строку реалізації проекту, оплаті не підлягають.

6.5. Моніторинг реалізації проектів здійснює конкурсна комісія.