Конкурс молодіжних проєктів 2020 року

Українська міська рада підтримує молодіжні ініціативи! Запрошуємо реалізувати власні проекти!

На сесії Української міської ради 30 січня 2020р. було затверджено програму підтримки та розвитку молоді м.Українка у 2020 році, за якою на реалізацію молодіжних проектів було виділено  200 тис. грн. Також було затверджено Положення про проведення в 2020 році міського конкурсу молодіжних проектів, яке регулює процес проведення конкурсу.

Головною метою програми є підтримка молодіжних ініціатив. Ми надаємо можливість молоді самоствердитися, зробити щось корисне для свого міста, повірити у власні сили, проявити свої лідерські та організаційні здібності, реалізувати творчий потенціал. Надаємо можливість виразити своє бачення вирішення проблем та бути почутими. Також написання та реалізація проектів – це корисний досвід, який однозначно знадобиться в подальшому житті.

Основні умови конкурсу:

 • До участі у Конкурсі запрошуються молоді люди віком від 14 до 35 років, молодіжні колективи, молодіжні громадські організації м.Українка.
 • Пріоритетні напрями Конкурсу:

– здоровий та безпечний спосіб життя;

– співпраця молоді з виконавчим комітетом Української міської ради, підтримка молодіжних ініціатив;

– громадянськість та патріотизм;

– підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді;

– літературно-мистецький напрям;

– реалізація інтелектуального потенціалу талановитої молоді.

 • Прийом проектних заявок триватиме з 3 лютого до 27 березня 2020р. включно.
 • Для проведення конкурсу створюється конкурсна комісія. Рішення про визначення переможців конкурсу має бути прийняте комісією не пізніше 10 квітня 2020 року.
 • Прийом проектних заявок відбувається за встановленою формою. Необхідно заповнити та подати «Заявку» і «Аплікаційну форму проекту», а також інші документи, відповідно до Положення. Документи подаються в письмовому та електронному вигляді. Письмовий примірник приймається за адресою: м. Українка, пл.Шевченка, 1 каб. №2 та обов’язково реєструється в системі «ДОК-ПРОФ». Електронний примірник направляється на електронну адресу: rada@ukrainka.org з позначкою «На конкурс молодіжних проектів».

Тож, запрошуємо молодь міста подавати заявки на конкурс молодіжних проектів! Отримати бланки заявки та аплікаційної форми проекту, а також більш детально дізнатися про умови конкурсу можна на сайті міської ради, або звернувшись до:

Інни Шевель, кабінет № 40 Української міської ради (3 поверх),  тел. (04572)7-54-41, inna.shevel@gmail.com.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане Положення про проведення в 2020 році міського конкурсу молодіжних проектів (далі – Положення) встановлює порядок проведення конкурсного відбору проектів та фінансування їх виконання відповідно до Програми «Підтримка та розвиток молоді м. Українка у 2020 році», затвердженої рішенням 67-ї сесії Української міської ради від 30.01.2020 року.

1.2. Мета конкурсу міських молодіжних проектів (далі – Конкурс) – залучення молоді міста до втілення ідей щодо соціально – економічного та культурного розвитку, підтримка громадських ініціатив, розвиток молодіжного руху, реалізація інтелектуального потенціалу талановитої молоді, виконання завдань Української міської ради щодо розв’язання молодіжних проблем розвитку міста, створення сприятливих передумов для розвитку молодіжної політики та встановлення партнерських відносин між владою і молоддю міста Українка.

1.3. Основні завдання Конкурсу – стимулювання молодіжних ініціатив через надання фінансової підтримки для реалізації завдань Програми «Підтримка та розвиток молоді м.Українка у 2020 році», затвердженої рішенням 67-ї сесії Української міської ради від 30.01.2020 року.

1.4. Пріоритетні напрями Конкурсу:

– здоровий та безпечний спосіб життя;

– співпраця молоді з виконавчим комітетом Української міської ради, підтримка молодіжних ініціатив;

– громадянськість та патріотизм;

– підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді;

– літературно-мистецький напрям;

– реалізація інтелектуального потенціалу талановитої молоді.


 1. УМОВИ КОНКУРСУ

2.1. До участі у Конкурсі запрошуються молоді люди віком від 14 до 35 років, молодіжні колективи, молодіжні громадські організації м.Українка.

2.2. Реалізація проектів повинна бути спрямована на територіальну громаду міста Українка.

2.3. Реалізація проектів здійснюється протягом 2020 року.

2.4. Для проведення Конкурсу створюється конкурсна комісія. У своїй діяльності конкурсна комісія керується даним Положенням.

2.5. Для участі у Конкурсі учасники подають конкурсній комісії наступні документи:

2.5.1. заявку (додаток 1);

2.5.2. аплікаційну форму проекту з детальним описом та бюджетом проекту (додаток 2). В бюджеті проекту наводиться детальний перелік витрат, що необхідні для реалізації проекту.

2.5.3. копії документів:

– реєстраційні документи громадської організації та копія паспорту керівника організації, завірені печаткою (за наявності) та підписом керівника (в разі подання проекту громадською організацією);

– паспорт та ідентифікаційний код особи (для молодих людей, віком від 14 до 35 років).

2.6. На окрему вимогу конкурсної комісії конкурсанти можуть надавати додаткову інформацію щодо проектів.

2.7. Конкурсанти несуть повну відповідають за достовірність інформації і документів, які вони надають, відповідно до чинного законодавства України.

2.8. Проекти не допускаються до участі в Конкурсі та не фінансуються за наступних умов:

2.8.1. Виявлення недостовірної інформації;

2.8.2. Відкликання конкурсантом проекту;

2.8.3. Надходження документів щодо проекту після закінчення встановленого строку їх прийому;

2.8.4. Надання конкурсної документації не в повному обсязі або якщо документація не відповідає вимогам даного Положення;

2.8.5. Спрямування на політичну та/або виборчу діяльність;

2.8.6. Одержання прибутку й прямої матеріальної допомоги;

2.8.7. Одержання заробітної плати, винагороди, гонорарів й інших виплат учасникам.

2.8.8. Погашення боргових зобов’язань і матеріального збитку;

2.8.9. Витрачання на придбання ліцензій, патентів, і товарних знаків;

2.8.10. Придбання або ремонтування техніки.


 1. ПОВНОВАЖЕННЯ І РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ

3.1. Конкурсна комісія Контролює дотримання даного Положення й плану проведення Конкурсу.

3.2. Конкурсна комісія проводить Конкурс.

3.3. Конкурсна комісія визначає переможців Конкурсу.

3.4. Засідання конкурсної комісії є правочинним, якщо в ньому приймає участь більше половини членів від затвердженого персонального складу.

3.5. Голова та секретар конкурсної комісії обираються на першому засіданні з переліку членів конкурсної комісії.

3.6. За результатами розгляду питань конкурсною комісією приймаються рішення, які оформлюються протокольно. Протокол підписується головою конкурсної комісії, секретарем, а також усіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії.

3.7. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів від кількості членів комісії, які брали участь у засіданні. У випадку рівної кількості голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.


 1. ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

4.1. Заявка і конкурсна документація подаються до виконавчого комітету Української міської ради в письмовому та електронному вигляді за формами встановленого зразка. Письмовий примірник приймається за адресою: м. Українка, пл.Шевченка, 1 каб. №2 та обов’язково реєструється в системі «ДОК-ПРОФ». Електронний примірник направляється на електронну адресу: rada@ukrainka.org з позначкою «На конкурс молодіжних проектів».

4.2. Прийом проектних заявок відбувається за встановленою формою (Додаток 1 «Заявка» і додаток 2 «Аплікаційна форма проекту»).

4.3. Прийом заявок і конкурсної документації розпочинається з 3 лютого і триває до 27 березня 2020 року включно.

4.4. У разі виявлення неточної або невідповідної інформації у конкурсній документації, вона може бути направлена учаснику на доопрацювання. Відкоригована конкурсна документація має бути подана конкурсній комісії не пізніше 3 квітня 2020 року.

4.5. Розгляд проектних заявок конкурсною комісією відбувається в два етапи:

І етап – конкурсна комісія проводить огляд та попередню оцінку проектів;

ІІ етап – захист проектів конкурсантами та визначення переможців Конкурсу.

4.6. Рішення про визначення переможців Конкурсу має бути прийняте комісією не пізніше 10 квітня 2020 року.

4.7. Реєстр переможців Конкурсу затверджується на черговому засіданні виконавчого комітету Української міської ради.

4.8. Повідомлення про переможців Конкурсу висвітлюється в місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті міста.

4.9. За результатами проведеного Конкурсу конкурсна комісія інформує про хід проведення конкурсу, список переможців, опис та вартість реалізації проектів на черговому засіданні сесії Української міської ради.

4.10. За результатами реалізації проектів конкурсна комісія інформує про результати реалізованих проектів на черговому засіданні сесії Української міської ради.


 1. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТІВ

5.1. Відповідність проекту одному або декільком пріоритетним напрямам Конкурсу.

5.2. Реалістичність проекту і значущість результату.

5.3. Спрямованість на територіальну громаду міста Українка.

5.4. Наявність чітко сформульованої проблеми.

5.5. Новизна проекту.

5.6. Вимірюваність і конкретність очікуваних результатів.

5.7. Організаційні можливості конкурсанта.

5.8. Перспективи подальшого розвитку проекту.

5.9. Економічна ефективність проекту:

– співвідношення витрат і користі від реалізації проекту;

– вартість товарно-матеріальних цінностей, необхідних для реалізації проекту;

– залучення заходів з інших джерел на реалізацію або розвиток проекту.


 1. ФІНАНСУВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ

6.1. Фінансування реалізації проектів, визнаних переможцями, здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, передбачених на 2020 рік в рамках Програми «Підтримка та розвиток молоді м.Українка у 2020 році», затвердженої рішенням 67-ї сесії Української міської ради від 30.01.2020 року.

6.2. Конкурсною комісією може бути запропоновано співфінансування проекту в межах 10% вартості реалізації проекту.

6.3. Реалізація проектів здійснюється на підставі договорів, що укладаються між переможцями Конкурсу й виконавчим комітетом Української міської ради.

6.4. Витрати, понесені конкурсантами до одержання коштів з міського бюджету і після завершення строку реалізації проекту, оплаті не підлягають.

6.5. Моніторинг реалізації проектів здійснює конкурсна комісія.