Медичний коледж

Історична довідка

Обухівський медичний коледж було створено Київським обласним відділом охорони здоров’я  в м. Обухів наказом від 5 липня 1964 року № 213-а. Коледж розмістили в двох корпусах бившої Центральної районної лікарні, яка була переведена в приміщення нової побудованої лікарні. Набір проводиться по двух спеціальностях: фельдшер і медична сестра, по одній групі після 9 класів і по одній групі після 11 класів. В 1977 році Обухівський медичний коледж був переведений в приміщення поліклініки м. Українка, яка була переведена в нову тільки збудовану лікарню. На протязі цих років коледж реформувався разом з медичною галуззю і наукою нашої Держави. В 2005 році коледж став називатись Комунальним вищим навчальним закладом 1-3 рівнів акредитації та продовжили готувати молодших спеціалістів на двух відділеннях “Лікувальна справа”- фельдшера і “Сестринська справа”- медична сестра. На сьогодні коледж підготував 5830 фахівців із них 3037 медичних сестер і 2793 фельдшерів. Наші молодші спеціалісти високо цінуються в практичній медицині. В навчальному закладі створено всі умови для підготовки молодших медичних спеціалістів.

vsiОсновною метою і завданням коледжа є:

а) підготовка кваліфікованих молодших спеціалістів — медичних сестер і фельдшерів, в яких органічно поєднується висока профісійна компетентність, висока загальна культура, почуття професійної гідності та відповідальності за якість своєї праці;

б) пропаганда медичних, екологічних та інших наукових знань серед населення, підвищення його загального рівня;

в) створення умов різностороннього розвитку особистості розкриття його здібностей, формування гуманних цінностей та ідеалів, гідних громадянина України;

г) здійснення заходів по збереженню та зміцненню здоров’я студентів та співробітників;

Матеріально-технічна база.

В коледжі створена відповідна навчально-матеріальна база. Це 2 корпуси: (основний та корпус № 2 на базі практики Української райлікарні) з навчальною площею 1104кв.м. та 1516кв.м. орендованої площі, з яких в Обухівській ЦРЛ 370кв.м. в Українській РЛ 174кв.м., в спорткомплексі м. Українки 992кв.м. Загальна площа складає 2620кв.м., що з разрахунку на одного студента становить 8,5кв.м. В коледжі створено 14 кабінетів і лабораторій, обладнаних на 86% необхідним медичним обладнанням, наочними посібниками, предметами догляду, інструментарієм. Суміщені кабінети фармакології і латинської мови, сестринської справи і загального догляду за хворими, хірургії з основами реанімації. Для потреб навчального процесу на клінічних базах створено 8 навчальних кімнат, які мають методичне 100% та матеріальне забезпечення на 86%. Наявні кабінети та навчальні кімнати забезпечують виконання навчальних планів і програм. В навчальному закладі створений комп’ютерний клас, обладнаний чотирнадцятьма комп’ютерами WEST MMX з процесорами “ Pentium”. Крім цього комп’ютери встановлені в кабінетах терапії, акушерства і гінекології, фармакології, методичному кабінеті, бібліотеці. Використовується сучасна мультимедійна та копіювальна техніка, що дає можливість викладачам і студентам забезпечити навчально-виховний процес необхідною літературою, тестовими завданнями, матеріалами для самостійної роботи. Навчальний заклад має власний WEB-сайт. За два роки викладачами підготовлені матеріали поточного, поетапного, тематичного та підсумкового контролю, методичні рекомендації для самостійної роботи студентів, інструкції — алгоритми виконання практичних навичок, клінічні задачі з базових клінічних дисциплін, тест-контроль з клінічних та фундаментальних дисциплін, розроблені і впроваджуються в навчальний процес елементи ділових ігор, використовується лото, доміно, в викладанні терапії, сестринської справи, акушерства, гінекології, інфекційних хвороб. Комп’ютери підключені до Internet. Для практичного навчання за училищем закріплено 8 лікарень, 2 поліклініки, 2 стоматполіклініки, на яких створені належні умови оволодіння студентами практичними уміннями і навичками. В навчальному закладі на належному рівні проводиться методична робота. Усі викладачі об’єднані у 3 циклові комісії. Педколектив працює над методичною проблемою: “Активізація розумової діяльності студентів”. За останні 3 роки викладачами повністю підготовлені методрозробки до теоретичних і практичних занять. В коледжі є бібліотека з книжковим фондом 13582 примірники з читальною залою 46кв.м., на 30 посадкових місць. Забезпеченість студентів підручниками з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін складає — 100%, спеціальних дисциплін -100%, гуманітарних — 61%. Підручниками українською мовою студенти забезпечені на 85,8% . Санітарно-гігієнічний стан приміщень задовільний. Харчування студентів і викладачів забезпечується в буфеті на 25 місць. Якість і асортимент страв задовільний.

Кадрове забезпечення.

Навчально-виховний процес в Обухівському медичному коледжі забезпечується штатними викладачами та викладачами на умовах погодинної оплати — лікарями Обухівської ЦРЛ та Української РЛ, які працюють в навчальному закладі на умовах сумісництва. Загальна кількість педагогічних працівників за останні 5 років являється, в основному, стабільною і складає 29-32 особи. Станом на 01.09.2010р. викладацький склад становив 29 осіб, з них 21 — штатні викладачі. Серед штатних викладачів 14 — лікарі за освітою, 7 — мають вищу педагогічну освіту, 8 — працюють за сумісництвом, в основному це викладачі “вузьких” дисциплін (шкірні та венеричні хвороби, ЛОР хвороби, хвороби зубів і порожнини рота, нетрадиційної медицини, очних хвороб та ін.) Штатні викладачі мають значний досвід педагогічної роботи. Всі штатні викладачі мають вищу освіту, ведуть викладання навчальних дисциплін на державній мові, читають один — три предмети.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПерспектива розвитку коледжа.

1.Розширення матеріально-технічної бази, зокрема, головного корпусу.

2.Комп’ютерізація навчально-виховного процесу. Впровадження навчальних і контролюючих програм з усіх дисциплін.

3.Акредитування спеціальностей на рівні коледжу.

4.Укріплення кадрового складу викладачів, в першу чергу магістрами та кандидатами наук.