ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСТІЙНІ ТА ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VII СКЛИКАННЯ

Це положення визначає порядок діяльності постійних та тимчасових контрольних комісій Української міської ради сьомого скликання та розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та регламенту ради. Стаття 1. Утворення комісій ради   Постійні та тимчасові контрольні комісії ради утворюються в порядку визначеному регламентом ради. Стаття 2. Перелік постійних комісій ради  
 1. У складі Української міської ради утворюються та діють такі постійні комісії:
 • З питань регламенту, депутатської діяльності, етики, законності, охорони громадського порядку, захисту прав і законних інтересів громадян, соціального захисту населення і антикорупційної діяльності.
 • Постійна комісія з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації, об’єднання громад.
 • Постійна комісія з питань освіти, охорони здоров’я, культури, туризму, роботи з молоддю, фізкультури та спорту.
 • Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування та громадського харчування.
 • Постійна комісія з питань будівництва, транспорту, зв’язку, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.
 1. Рада може, відповідно до норм, встановлених законом та регламентом ради, реорганізовувати, об’єднувати, або ліквідовувати постійні комісії.
  Стаття 3. Компетенція постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, законності, охорони громадського порядку, захисту прав і законних інтересів громадян, соціального захисту населення і антикорупційної діяльності   До компетенції постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, законності, охорони громадського порядку, захисту прав і законних інтересів громадян, соціального захисту населення і антикорупційної діяльності належить:
 1. Підготовка та розгляд пропозицій щодо внесення змін до регламенту і роботи міської ради, цього положення, інших нормативних актів, що стосуються роботи ради, її постійних та тимчасових контрольних комісій, депутатської діяльності та дотримання норм депутатської етики.
 2. Аналіз ефективності роботи ради, депутатів, постійних комісій та внесення пропозицій, щодо її удосконалення.
 3. Попередній розгляд питань, щодо дострокового припинення повноважень міського голови, інших посадових осіб, що призначаються радою депутатів ради, у випадках передбачених законодавством.
 4. Розгляд заяв та скарг депутатів пов’язаних з депутатською діяльністю.
 5. Перевірка ведення протоколів засідань міської ради.
 6. Розгляд заяв і скарг, щодо депутатів міської ради.
 7. Попередній розгляд та узгодження проектів нормативних та індивідуальних юридичних актів, що стосуються питань законності, охорони громадського порядку, захисту прав і законних інтересів громадян та контроль за приватизацією комунальної власності.
 8. Участь у розроблені і здійсненні заходів по забезпеченню законності охорони громадського порядку, захисту прав та законних інтересів громадян на території міста.
 9. Підготовка висновків з питань законності розгляду рішень, а у випадках офіційних надходжень відповідних звернень, підготовка висновків щодо раніше ухвалених рішень.
 10. Здійснення контролю щодо додержання законності у відділах і управліннях виконавчого комітету міської ради, на підприємствах, установах і організаціях комунальної власності, здійснення перевірки стану справ щодо розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян та організації їх прийому працівниками органів місцевого самоврядування міста.
 11. Аналіз ситуації щодо стану злочинності та правопорушень у місті, внесення відповідних пропозицій до комплексних програм місцевого та соціально-економічного розвитку.
 12. Попередній розгляд питання щодо дострокового припинення повноважень депутата ради чи міського голови на предмет дотримання при цьому законності та процедур визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та нормами регламенту ради.
 13. Проведення антикорупційної експертизи проектів та чинних актів (рішень) органів місцевого самоврядування.
 14. Розгляд звернень громадян, участь у перевірці фактів порушення чинного законодавства щодо забезпечення прав людини, свободи совісті, гласності.
 15. Аналіз стану злочинності в межах відповідної території, порушення законодавства про боротьбу із злочинністю.
 16. Участь в організаційних заходах спільно з представниками правоохоронних органів, інших зацікавлених організацій щодо підвищення ефективності роботи по боротьбі зі злочинністю та профілактики правопорушень, дотримання прав людини, забезпечення громадського порядку
 17. Ініціювання та здійснення розгляду звітів правоохоронних органів щодо питань дотримання законності на відповідній території.
 18. Розгляд питань, що стосуються місцевих засобів масової інформації.
 19. Вирішення інших питань, що належать до повноважень постійної комісії ради в сфері законності, охорони громадського порядку, захисту прав і законних інтересів громадян.
  Стаття 4. Компетенція постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації, об’єднання громад   До компетенції постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації, об’єднання громад належить:
 1. Попередній розгляд проектів планів та програм соціально-економічного розвитку території ради, бюджету, а також звітів про їх виконання.
 2. Попередній розгляд та узгодження пропозицій щодо впровадження місцевих податків, зборів та визначення їх ставок.
 3. Здійснення контролю за виконанням планів і програм соціально-економічного розвитку і бюджету, надходжень і видатків бюджету.
 4. Внесення пропозиції щодо ефективного використання та розвитку комунальної власності.
 5. Контроль укладання договорів на оренду комунальної власності, а також портфель замовлень комунальних служб та їх використання.
 6. Внесення пропозиції щодо надання пільг по оподаткуванню юридичних і фізичних осіб, що діють на території міста.
 7. Бере участь в розробці заходів щодо реалізації наказів виборців, погоджує план заходів та контролює їх виконання.
 8. Погоджує проекти усіх нормативних актів ради, незалежно від суб’єкту їх внесення, якщо вони стосуються планово-бюджетної сфери діяльності ради.
 9. Здійснює контроль за дотриманням принципів, умов і порядку проведення приватизації майна та об’єктів комунальної власності відповідно до рішень ради та чинного законодавства.
 10. Координує заходи, спрямовані на виконання перспективного плану формування територій громад на базі Української міської ради.
  Стаття 5. Компетенція постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, туризму, роботи з молоддю, фізкультури та спорту   До компетенції постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, туризму, роботи з молоддю, фізкультури та спорту належить:
 1. Попередній розгляд проектів рішень ради, планів та цільових програм стосовно освіти, охорони здоров’я, культури, туризму, роботи з молоддю, фізкультури та спорту, а також звітів про їх виконання.
 2. Проведення аналізу ситуації у визначених галузях щодо виявлення резервів і можливостей їх розвитку.
 3. Розробка питань про стан і розвиток відповідних галузей, що вносяться на розгляд ради, підготовка пропозицій щодо перспектив розвиту відповідних галузей.
 4. Погодження проектів усіх нормативно-правових актів ради, які віднесені до компетенції постійної комісії.
 5. Здійснення контролю за виконанням рішень ради, які стосуються освіти, охорони здоров’я, культури, туризму, роботи з молоддю, фізкультури та спорту.
  Стаття 6. Компетенція постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування та громадського харчування   До компетенції постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування та громадського харчування належить:
 1. Попередній розгляд та узгодження проектів нормативних актів та місцевих програм, що стосуються підприємництва, торгівлі та побуту.
 2. Попередній розгляд та узгодження запровадження місцевих податків та зборів, а також пільг суб’єктам підприємницької діяльності.
 3. Здійснення контролю над структурними підрозділами виконкому, що займаються реєстрацією суб’єктів підприємницької діяльності, видачею дозволів та ліцензій.
 4. Вивчення, аналіз стану розвитку підприємництва, торгівлі та побуту в місті та підготовка пропозицій, щодо його поліпшення.
 5. Розробка і реалізація заходів, направлених на встановлення клімату довіри між міською владою та суб’єктами підприємництва, що діють у місті.
 6. Попередній розгляд та узгодження проектів нормативних актів та місцевих програм, що стосуються житлово-комунального господарства (ЖКГ) міста.
 7. Здійснення перевірок, обстежень та аналізу об’єктів житлово-комунального господарства та підготовка за їх наслідками відповідних пропозицій щодо шляхів вирішення проблем ЖКГ.
 8. Підготовка пропозицій щодо оптимізації функціонування ЖКГ та запровадження нових форм його організації.
 9. Аналіз скарг мешканців міста на роботу ЖКГ, розгляд скарг на засіданнях комісії та ухвалення рекомендацій щодо вирішення кадрових питань в ЖКГ.
 10. Попередній розгляд, аналіз та внесення пропозицій до проектів міського бюджету та програм місцевого соціально-економічного розвитку, що стосуються роботи та розвитку ЖКГ.
Стаття 7. Компетенція постійної комісії з питань будівництва , транспорту, зв’язку, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища   До компетенції постійної комісії з питань будівництва, транспорту, зв’язку, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища належить:
 1. Попередній розгляд та узгодження проектів нормативних та індивідуальних юридичних актів, що стосуються питань землекористування, архітектури, будівництва та екології.
 2. Попередній розгляд, аналіз та внесення рекомендацій до проектів міського бюджету та планів і програм соціально-економічного розвитку міста в частині питань землекористування, архітектури, будівництва та екології.
 3. Підготовка проектів висновків щодо погодження розміщення об’єктів на території міста, землевідведення.
 4. Контроль за дотриманням рішень ради з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології.
 5. Здійснення моніторингу дотримання генерального плану забудови міста.
 6. Співпраця з природоохоронними та екологічними громадськими організаціями та фондами з метою залучення їх ресурсів до вирішення місцевих екологічних проблем.
 7. Здійснення інших заходів, що пов’язані з місцевими екологічними проблемами та упорядкуванням вирішення земельних питань у місті.
Стаття 8. Загальні повноваження постійних комісій ради Відповідно до компетенції, визначеної законом та цим положенням постійні комісії ради:
 • Розглядають на своїх засіданнях та готують висновки та рекомендації по проектам нормативних та інших юридичних актах міської ради незалежно від суб’єктів внесення.
 • Здійснюють загальний контроль за виконанням міського бюджету в частині, що відноситься до їх компетенції, для чого виконання бюджету розглядається на засіданнях комісії;
 • Здійснюють контроль над структурними підрозділами виконкому, комунальних підприємств, установ та організацій;
 • Заслуховують на своїх засіданнях звіти керівників виконавчих органів ради, комунальних підприємств, установ та організацій щодо виконання рішень ради та скарг депутатів, юридичних чи фізичних осіб на їх діяльність та приймають рекомендації щодо подальшого перебування на посадах цих керівників;
 • Аналізують, узагальнюють, систематизують заяви, звернення, скарги фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до компетенції комісій, готують пропозиції щодо поліпшення діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування в місті;
 • У разі необхідності публікують в місцевих засобах масової інформації проекти місцевих нормативних актів для їх широкого обговорення, виступають ініціаторами проведення громадських слухань з питань найбільш важливого громадського значення;
 • Готують пропозиції раді щодо необхідності проведення місцевого референдуму або дорадчого опитування громадян.
  Стаття 9. Права постійних комісій ради
 1. Для реалізації своїх повноважень постійні комісії ради мають право:
  • Створювати зі свого складу постійні підкомісії та тимчасові робочі групи для аналізу необхідних матеріалів та підготовки проектів висновків з найбільш складних питань на розгляд комісії.
  • Створювати експертні групи, залучати необхідних фахівців для підготовки висновків з питань, що належать до компетенції комісії.
  • Проводити відкриті слухання в комісії, на які запрошувати керівників виконавчих органів ради, посадових осіб, керівників структурних підрозділів виконкому, керівників підприємств, установ та організацій, що знаходяться на території ради з питань, що належать до компетенції місцевого самоврядування та відповідної комісії ради;
  • Вимагати присутності на засіданні комісії посадових осіб виконавчих органів ради під час розгляду питань, що належать до їх компетенції.
  • Вносити пропозиції щодо проведення позачергової сесії ради, вносити пропозиції до порядку денного сесії ради, визначати доповідачів та співдоповідачів.
  • Мати право обов’язкового слова від комісії при розгляді будь-якого питання на сесії ради, що має пряме відношення до компетенції комісії, або може призвести до зменшення надходжень чи збільшення витрат міського бюджету;
  • Підтримувати зв’язки з відповідними постійними комісіями Обухівської районної та Київської обласної ради, інших міських рад, делегувати своїх представників до складу офіційних делегацій, що направляються з візитами до інших місцевих рад, Верховної Ради України, тощо.
  • Виступати організатором чи брати участь у роботі конференцій, семінарів, круглих столів , інших публічних заходів, що стосуються компетенції комісії.
 2. Для запрошення на своє засідання посадових осіб, визначених п.п. 3, 4 частини 1 цієї статті, постійна комісія, не пізніше, як за три робочих дні до дати засідання направляє посадовій особі запрошення за підписом голови комісії, чи особи, що його замінює. В запрошенні вказується дата, час, місце проведення засідання та питання, для розгляду якого запрошується особа. У разі необхідності комісія може вказати, які додаткові інформаційні матеріали будуть потрібні від цієї особи на засіданні.
 3. Посадова особа, яку запрошено на засідання зобов’язана вчасно прибути на засідання комісії.
 4. У разі неможливості прибути на засідання комісії з поважних причин, запрошеної посадової особи, вона попереджає комісію письмово або в телефонному режимі, вказавши причини відсутності та направляє замість себе повноважну особу для розгляду питання.
 5. Комісія, згідно з п.п.4 приймає рішення: провести засідання комісії за участю особи, що замінює запрошену або перенести засідання комісії на інший день.
 6. Щодо особи, яка ухиляється від явки на запрошення комісії, може бути порушено питання про її дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з займаної посади, перед органом, до компетенції якого належить призначення цієї особи на посаду.
Стаття 10. Засідання постійної комісії  
 1. Засідання постійної комісії є основною формою її роботи і скликається головою комісії, у міру потреби, згідно з планом роботи комісії або у зв’язку з проведенням надзвичайної чи позачергової сесії ради та інших обставин, відповідно до цього положення.
 1. Засідання комісії може бути скликане також за письмовим зверненням міського голови або ініціативою не менше як 1/3 членів комісії.
 2. Секретар ради після отримання звернення міського голови або ініціативи членів комісії, підписаною власноручно не менш як 1/3 її членів, зобов’язаний сповістити голову та усіх членів комісії про проведення її засідання відповідно до дати та часу, які вказані у звернені чи ініціативі, або на іншу дату, яка не може бути пізнішою 3-х днів від дати заявленої у вказаних документах.
 3. Засідання комісії є правочинним, якщо у ньому бере участь не менше половини депутатів від складу комісії.
 4. Головує на засіданні комісії її голова, а у разі його відсутності заступник голови чи секретар комісії.
 5. У разі відмови від головування на засіданні комісії, осіб, визначених ч.5 цієї статті, члени комісії можуть обрати із свого складу головуючого, який наділяється правом підписання документів, ухвалених комісією. В протоколі засідання комісії вказується причина, що призвела до обрання головуючого на засіданні.
 6. Рішення комісії, що ухвалюються у вигляді висновків та рекомендацій, приймаються шляхом голосування більшістю голосів від складу комісії.
  Стаття 11. Слухання в постійній комісії ради  
 1. Слухання в постійній комісії ради є особливою формою засідання комісії за участю інших осіб, присутність яких є доцільною з метою отримання необхідної інформації, аналізу усіх можливих варіантів вирішення питання та надання обговорюваному питанню публічності у випадках, коли питання є надзвичайно складним для вирішення, а наслідки від його вирішення можуть мати значний вплив на громаду в цілому, чи на окремі її частини.
 2. Рішення за наслідками слухання не приймаються, а отримана інформація використовується для підготовки проектів документів ради, з питань, що належать до компетенції комісії.
 3. Слухання мають відкритий характер і у місці їх проведення забезпечується доступ громадськості, представників засобів масової інформації.
 4. До початку слухань комісія проводить попередній аналіз напрямів вирішення питання, отримує необхідну інформацію, запрошує необхідних для участі осіб, розміщує в ЗМІ інформацію про час та місце проведення слухань, а також іншу інформацію, необхідну для успішного проведення слухань.
 5. На слуханнях, у порядку, встановленому головою комісії, мають право на виступ з доповіддю та брати участь в обговоренні запрошені особи та представники громадськості.
  Стаття 12. Порядок денний засідання комісії  
 1. Проект порядку денного засідання комісії формується її головою з урахуванням питань, що готуються на розгляд поточної сесії ради та плану роботи комісії та пропозиції депутатів ради, виконавчого комітету, членів комісії.
 2. Перед початком засідання комісії, голова, або особа, що його замінює оголошує перелік питань, що пропонуються до розгляду. Кожен член комісії може пропонувати до порядку денного будь-яку кількість інших питань які належать до компетенції комісії, або зняти з розгляду будь-яке питання, попередньо включене до проекту порядку денного.
 3. Порядок денний вважається затвердженим, якщо проти цього не заперечує більшість членів комісії.
  Стаття 13. Прийняття рішень на засіданні постійної комісії  
 1. Рішення комісії приймаються після всебічного обговорення та вивчення питання, що розглядається шляхом голосування.
 2. Рішення комісії ухвалюються у формі висновків, рекомендацій та постанов.
 3. Рішення у формі висновків приймається при розгляді питань, віднесених до компетенції комісії і стосуються підготовки проектів нормативних актів до розгляду радою у тому числі щодо призначення чи обрання посадових осіб.
 4. Рекомендації ухвалюються комісіями щодо питань, які стосуються контрольної діяльності комісії, вивчення проблеми із застосуванням механізмів слухань та громадських обговорень, а також за наслідками перевірок, що проводились за ініціативою чи за участю комісії.
 5. Висновки комісії є обов’язковими до розгляду сесією ради, міським головою та виконавчими органами ради.
 6. Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду органами та посадовими особами, яким вони надсилаються, які зобов’язані дати вмотивовану відповідь, щодо рекомендацій у визначений комісією термін, але не пізніше одного місяця від дня їх отримання.
 7. У формі постанов, більшістю голосів членів комісії, ухвалюються рішення, що стосуються внутрішньої діяльності комісії: обрання заступника та секретаря комісії, створення підкомісій, робочих та експертних груп, затвердження планів роботи комісії тощо.
 8. Рішення комісії підписуються її головою, або у разі його відсутності заступником голови чи секретарем комісії.
 9. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.
  Стаття 14. Протокол засідання комісії  
 1. Кожне засідання комісії оформляється протоколом.
 2. В протоколі вказується:
  • дата проведення засідання комісії;
  • список членів комісії, присутніх на засіданні;
  • список запрошених на засідання комісії;
  • перелік питань, що розглядались з відповідними пропозиціями;
  • стислий виклад перебігу розгляду та обговорення питань;
  • результати голосувань по кожному із рішень з особливими думками депутатів – членів комісії, якщо такі були;
  • до протоколу додаються ухвалені рішення, особливі думки депутатів-членів комісії, не згодних з прийнятим рішенням;
  • протокол складається у двох примірниках і підписується головою комісії (а у разі його відсутності головуючим на засіданні комісії) і секретарем комісії (а у разі його відсутності секретарем засідання комісії).
  Стаття 15. Спільне засідання комісій  
 1. За дорученнями ради чи за власною ініціативою може проводитись спільне засідання двох чи більше комісій ради.
 2. Головує на такому засіданні голова комісії, яка визначена головною у підготовці чи попередньому розгляді питання. У інших випадках, головуючий визначається за взаємним погодженням.
 3. Порядок проведення спільного засідання комісій має відповідати нормам, викладеним у цьому положенні для засідання комісії.
 4. Голосування по кожному питанню проводиться окремо по кожній із комісій.
 5. Спільним ухваленим рішенням вважається рішення, за яке проголосувала більшість від складу в кожній комісії, що брала участь в спільному засіданні. У цьому випадку може бути оформлено спільне рішення комісій, яке підписується головами комісій, або особами, що їх замінюють.
 1. У випадку, коли результати голосування, по окремому чи усім рішенням по різних комісіях, є протилежними, оформляються окремі рішення по кожній із комісій, в порядку, встановленому цим положенням.
 2. Відповідальною за складання протоколу є комісія, визначена головною, або комісія, голова якої був головуючим на спільному засіданні.
 1. Протокол спільного засідання підписується головуючим на засіданні та головами комісій, що брали участь у спільному засіданні, або особами, що їх замінюють.
  Стаття 16. Забезпечення роботи комісій  
 1. Секретар ради, забезпечує комісію, для проведення засідань необхідним приміщенням.
 2. Голови комісії вирішує організаційні питання щодо проведення засідання.
  Стаття 17. Порядок діяльності тимчасових контрольних комісій ради  
 1. Тимчасові контрольні комісії ради проводять свою діяльність відповідно до норм, визначених законом та цим положенням для постійних комісій ради.
 2. Компетенція тимчасової контрольної комісії ради визначається в рішенні ради про створення такої комісії.
 3. Тимчасові контрольні комісії ради, як правило проводять свої засідання в закритому режимі.
 4. Члени тимчасових контрольних комісій ради утримуються від проведення прес-конференцій та інших публічних виступів до завершення роботи комісії.
 5. По завершенні роботи тимчасової контрольної комісії, оформляється звіт, у якому викладається мета утворення комісії, суть проблеми, що розглядалася; фактичні матеріали, що стосуються проблеми, які були розглянуті комісією, результати їх розгляду, висновки та рекомендації.
 6. Звіт комісії має відкритий характер і підлягає оприлюдненню у спосіб, визначений комісією.
  Стаття 18. Порядок введення в дію цього положення   Це положення вводиться в дію з моменту прийняття його більшістю проголосувавших депутатів Української міської ради від загальної кількості депутатів.