Розпорядження міського голови «Про організацію в Українській міській раді та її виконкому роботи щодо доступу до публічної інформації»

 

Про організацію в Українській міській раді та її виконкому роботи щодо доступу до публічної інформації

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», розпорядження  Київської обласної державної адміністрації від 10.05.2011 р. № 450 «Про організацію в Київській облдержадміністрації роботи щодо доступу до публічної інформації» та з метою забезпечення прозорості і відкритості в діяльності Української міської ради та її виконкому

1. Встановити, що організаційний відділ є:

– відповідальним за реєстрацію, опрацювання, облік та систематизацію запитів на     інформацію, що надійшли до Української міської ради та її виконкому;

– у встановленому порядку надає запитувачам форми запитів згідно додатку 1;

– надає консультації під час оформлення запитів на інформацію;

– оформлює запити на інформацію у разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені можливості тощо) особа не може подати письмовий запит (з обов`язковим зазначенням в запиті свого ім.`я, контактного телефону та наданням копії запиту особі, яка його подала);

– обробляє запити, що пройшли реєстрацію у встановленому порядку, опрацьовує, систематизовує, аналізує та контролює задоволення запитів на інформацію;

– витребовує відповідну інформацію в інших структурних підрозділах виконкому.

2. Визначити спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями кімнату № 2 на першому поверсі приміщення міської ради за адресою: м. Українка, пл. Шевченка, 1.

3. Організаційному відділу спільно з юридичним відділом у тижневий строк розробити і подати на затвердження міському голові проекти:

– порядку складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою);

– перелік відомостей, що становлять службову таємницю;

– інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію.

4. Полтавець В.Д., заступнику міського голови організувати інформування населення про права громадян, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

5. Покласти на заступників міського голови, секретаря ради, керуючу справами виконкому, головного бухгалтера персональну відповідальність за дотримання встановленого законодавством порядку розгляду запитів на інформацію.

6. Затвердити перелік інформації, що підлягає оприлюдненню в газеті «Дніпровський проспект» і на офіційному веб-сайті територіальної громади м. Українка (далі – Перелік), що додається (додаток 2).

7. Заступникам міського голови, секретарю ради, керуючій справами виконкому, головному бухгалтеру невідкладно, але не пізніше п`яти робочих днів з дня затвердження документа, надавати Дегтярьовій Н.В., спеціалісту сталого розвитку інформацію, визначену Переліком.

8. Полтавець В.Д., заступнику міського голови забезпечувати у встановленому законодавством порядку оприлюднення інформації, визначеної Переліком.

9. Проценко К.В., керуючій справами виконкому забезпечити проведення навчань відповідальних осіб з питань забезпечення доступу до публічної інформації.

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників міського голови згідно із розподілом обов`язків.

 

МІСЬКИЙ  ГОЛОВА – П. КОЗИРЄВ