Положення Про “Громадський бюджет”

Положення про «Громадський бюджет м. Українка та с. Плюти»

І. Загальні положення

1.1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» надає територіальним громадам право брати участь у процесі розроблення та ухвалення рішень щодо питань місцевого значення. Зокрема, Закон України запроваджує такий механізм, як місцеві ініціативи.

1.2. «Громадський бюджет м. Українка та с. Плюти» – це місцева ініціатива, форма прямого волевиявлення жителів міста Українки та села Плюти, що впроваджує інноваційні механізми залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету та спрямована на демократичний процес обговорення громадою напрямків використання цих коштів.

1.3. Фінансування «Громадського бюджету м. Українка та с. Плюти» буде здійснено за рахунок коштів фонду розвитку міського бюджету.

1.4. Розмір фінансування «Громадського бюджету м. Українка та с. Плюти» визначається при формуванні фонду розвитку міського бюджету на наступний рік.

1.5. Напрямки використання коштів визначаються відповідно до Положення про фонд розвитку міського бюджету в межах, передбачених чинним законодавством.

ІІ. Порядок подання пропозицій

2.1. Мешканці м. Українки та с. Плюти, які мають право голосу, подають свою пропозицію до виконавчого комітету Української міської ради за формою згідно з додатком 1 і відповідно до графіку формування «Громадського бюджету м. Українка та с. Плюти» (додаток 2). Пропозиції подаються в електронному вигляді через рубрику «Громадський бюджет» на офіційному сайті міста Українка – www.ukrainka.org.

2.2. Пропозиції повинні відповідати даному Положенню, Положенню про фонд розвитку міського бюджету та чинному законодавству.

2.3. Пропозиції, які надійшли в установленому порядку, реєструються і розглядаються профільним спеціалістом виконавчого комітету Української міської ради. Спеціаліст розглядає пропозиції на предмет відповідності до вимог, прописаних в даному Положенні.

2.4. Пропозиції, які не відповідають вимогам даного Положення, повертаються автору з зазначенням невідповідностей. Автор може доопрацювати і надати пропозицію повторно.

2.5. Пропозиції розміщуються на офіційному сайті Української міської ради відповідно до надходження  після розгляду профільним спеціалістом виконавчого комітету Української міської ради.

ІІІ. Порядок голосування

3.1. Всі пропозиції, які були надані за встановленою формою, розміщуються на офіційному сайті Української міської ради у рубриці «Громадський бюджет» для рейтингового голосування.

3.2. Розміщенню на офіційному сайті підлягають пропозиції подані в електронному вигляді за встановленою формою та відповідають фінансуванню в межах міського бюджету розвитку та чинного законодавства. Пропозиції, що містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу країни тощо, розміщенню не підлягають.

3.3. Голосування відбувається після закінчення прийому пропозицій.

3.4. Голосування відбувається на офіційному сайті Української міської ради www.ukrainka.org.

IV. Відбір пропозицій

4.1. Пропозиції, які шляхом рейтингового голосування на офіційному сайті Української міської ради у рубриці «Громадський бюджет» набрали найбільшу кількість голосів (але не менше ста голосів), в межах визначеного розміру фінансування «Громадського бюджету м. Українка та с. Плюти», визначаються як переможці на засіданні сесії Української міської ради.

4.2. Пропозиції-переможці «Громадського бюджету м. Українка та с. Плюти» підлягають направленню для виготовлення проектно-кошторисної документації.

V. Фінансування

Пропозиції-переможці, які затверджені рішенням сесії Української міської ради, підлягають фінансуванню за рахунок коштів фонду розвитку міського бюджету.

VІ. Прикінцеві положення

Інформація про хід формування «Громадського бюджету м. Українка та с. Плюти» висвітлюється у місцевих засобах масової інформації.