ПОЛОЖЕННЯ «Про Громадський бюджет дворів м. Українка» на 2017-2018 р.р.


 1. Визначення понять

1.1. Громадський бюджет дворів м. Українка Обухівського району – це частина міського бюджету міста Українка, місцева ініціатива, форма прямого волевиявлення жителів міста Українка, що впроваджує інноваційні механізми залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету та спрямована на демократичний процес обговорення громадою окремих напрямів використання бюджетних коштів.

1.2. Двори міста – будинки, частина вулиць, об’єднаних територією та комунальною інфраструктурою, які визначені відповідно до Положення про «Фестиваль дворів». У місті утворено 26 дворів з наступними межами:


Великі двори (більше 400 квартир):

п\п

Назва двору Адреса Кількість квартир
1.                    Двір «Дніпровська Юність» вул. Юності 25, пр. Дніпровський 23, 24 524
2.                    Двір «Чисті Сосни» вул. Будівельників 7, 11, 12 505
3.                    Двір вул. Будівельників 13, 14 629
4.                    Двір «Юність» вул. Юності 11, 15, 17 458
5.                    Двір «Смайлики» пр. Дніпровський 3, вул. Енергетиків 1, 2, 3, 4, 6 459
6.                    Двір «Летучий – хохландец» вул. Соснова 1, 5, 7 741
7.                    Двір вул. Соснова 2, 4, 4-А 588
8.                    Двір «Сосновий бір» вул. Соснова 6, 8 408

Середні двори (300-400 квартир):

п\п

Назва двору Адреса Кількість квартир
1.                    Двір «Щирі сусіди» пр. Дніпровський 21, 21- А, 22 300
2.                    Двір «Горизонт» пр. Дніпровський 16, 17, 18 300
3.                    Двір «Сусідоньки» пр. Дніпровський 19, 20 324
4.                    Двір «Городок» вул. Зв’язку 2, 3, 5 324
5.                    Двір «ЮТЕМ & КО» вул. Будівельників 1, 2 384

 


Малі двори (до 300 квартир):

п\п

Назва двору Адреси Кількість квартир
1.                    Двір « Енергія Зв’язку» вул. Енергетиків 8, 10, 12, 14 279
2.                    Двір «Рідна оселя – щедра господа» вул. Юності 1, пр. Дніпровський 1, 2 270
3.                    Двір «Мерседес»

 

вул. Соснова 10 144
4.                    Двір « Енерго» пр. Дніпровський 12, вул. Енергетиків 9 154
5.                    Двір «Райдуга» пр. Дніпровський 25 126
6.                    Двір «КООП» вул. Будівельників 8 288
7.                    Двір вул. Київська 1-В 150
8.                    Двір вул. Київська 3 133
9.                    Двір вул. Будівельників, 3 240
10.                Двір « В цьому дворку як вінку» вул. Енергетиків, 7,5 180
11.                Двір пр. Дніпровський, 4, 6, 8, 10 288
12.                Двір «Першопрохідці» вул. Будівельників 4, 5 286
13.                Двір вул. Вишнева, Ігнатіївська 128 будинків

 1. Загальні положення

2.1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» надає територіальним громадам право брати участь у процесі розроблення та ухвалення рішень щодо питань місцевого значення, зокрема, даний закон запроваджує такий механізм як місцеві ініціативи.

2.2. Фінансування Громадського бюджету дворів м. Українка проводиться за рахунок коштів міського бюджету 2017 року та 2018 року.

2.3. Загальний обсяг Громадського бюджету дворів м. Українка визначається із затвердженого міського бюджету на 2017 рік і затвердженого міського бюджету на 2018 рік.

2.4. Загальний обсяг Громадського бюджету дворів м. Українка на 2017 рік і на 2018 рік розподіляється між дворами відповідно до розподілу на категорії: великі (понад 400 квартир) – по 200000 грн. на двір, середні (300-400 квартир) – по 150000 грн. на двір, малі двори (до 300 квартир) – по 100000 грн. на двір.

2.5. За рахунок коштів Громадського бюджету дворів м. Українка можуть бути профінансовані пропозиції, що підтримані шляхом рейтингового голосування на зборах двору, реалізація яких можлива протягом 2017 та 2018 років.


 1. Порядок утворення і функції експертної групи

3.1. До складу експертної групи входять представники органів місцевого самоврядування з числа профільних спеціалістів виконавчого комітету Української міської ради та комунальних підприємств м. Українка.

3.2. Персональний склад експертної групи затверджується розпорядженням міського голови.

3.3. Функції експертної групи:

 • приймати рішення про відповідність пропозиції вимогам даного Положення;
 • проводити консультації та попередній розгляд пропозицій, при необхідності надавати авторам рекомендації щодо їх доопрацювання;
 • надавати експертну оцінку щодо включення пропозиції для розгляду і голосування на загальних зборах двору;
 • визначати уповноважених представників для участі на загальних зборах двору.

3.4. Експертна група працює у формі засідань, всі рішення на засіданні ухвалюються простою більшістю голосів з числа присутніх. Засідання вважається легітимним, якщо на ньому присутні понад 50% загального складу експертної групи. У разі рівного розподілу голосів, рішення головуючого експертної групи має вирішальне значення.

3.5. Рішення експертної групи оформлюються протоколом.


 1. Порядок подання пропозицій

4.1. Пропозиції, що подаються до розгляду експертною групою, мають формуватися з наступного пакету документів:

 • бланк-заявка (додаток 1);
 • за бажанням автора до заявки можуть бути додані фотографії, малюнки, схеми, додаткові пояснення тощо.

4.2. Реалізація пропозиції повинна знаходитись в межах компетенції виконавчого органу Української міської ради.

4.3. Графік надання пропозицій:

 • Початок надання пропозицій – з 1 березня 2017 року.
 • Кінцевий термін надання пропозицій для попереднього розгляду і отримання консультації експертної групи – до 15 липня 2017 року.
 • Кінцевий термін повторного подання відкоригованих пропозицій для отримання експертної оцінки – до 15 серпня 2017 року.

4.4. У рамках Громадського бюджету дворів м. Українка не можуть прийматися до розгляду пропозиції, що:

 • не заповнені за встановленою формою;
 • суперечать чинному законодавству України;
 • передбачають реалізацію пропозицій приватного комерційного характеру;
 • містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу країни тощо.
 • надійшли до розгляду експертною групою після визначеного кінцевого терміну.

4.5. Пропозиції повинні відповідати вимогам даного Положення.

4.6. Пропозиції подаються в паперовому або електронному вигляді на адресу Української міської ради: м. Українка, пл. Т. Шевченка, 1, каб. № 2, e-mail: rada@ukrainka.org (з позначкою «Громадський бюджет»).

4.7. Інформація щодо Громадського бюджету дворів м. Українка розміщується на офіційному сайті Української міської ради у розділі «Громадський бюджеті».


 1. Порядок розгляду пропозицій

5.1. Експертна група перевіряє повноту і правильність заповнення бланку-заявки пропозиції, відповідність загальним критеріям, визначеним у Положенні.

5.2. Розгляд пропозиції експертною групою відбувається протягом 15 днів з дня її надходження.

5.3. За результатами розгляду пропозицій експертна група формує експертну оцінку даній пропозиції і надсилає її автору у встановлені Положенням терміни.

5.4. Автор пропозиції, яка отримала позитивну експертну оцінку від експертної групи, подає її до розгляду на загальних зборах двору для участі у рейтинговому голосуванні.


 1. Організація голосування за пропозиції та порядок підрахунку результатів

6.1. Пропозиції, що отримали позитивну оцінку експертної групи, підлягають розгляду і голосуванню на загальних зборах двору під час проведення Фестивалю дворів 9 вересня 2017 року.

6.2. Експертною групою формується графік проведення загальних зборів дворів.

6.3. Повідомлення про місце та час проведення таких зборів має бути оприлюднене на  будинкових дошках оголошень не пізніше як за 7 календарних днів до дня його проведення.

6.4. Збори визнаються такими, що відбулися, якщо на них присутні не менше 10% представників квартир будинків, які входять до складу двору.

6.5. Уповноважений представник експертної групи на зборах протокольно фіксує проведення зборів (відбулися або не відбулися) та рейтингове голосування.

6.6. Участь у голосуванні беруть жителі міста Українки, що зареєстровані або проживають у даному дворі і яким виповнилося 18 років.

6.7. Рейтингове голосування відбувається шляхом підтримання (не підтримання чи неучасті у голосуванні) жителями двору кожної із оголошених пропозицій. При цьому кожен із учасників зборів має лише один голос.

6.8. Лічильна комісія зборів, обрана із числа учасників зборів двору, здійснює підрахунок голосів, відданих за кожну окрему, виставлену на голосування, пропозицію та складає рейтинг пропозицій відповідно до кількості набраних голосів.

6.9. У разі, якщо однакову кількість голосів наберуть дві або більше пропозицій, місце пропозиції у рейтинговому списку вирішить повторне (повторні) голосування учасників зборів.

6.10. Переможцем вважається та пропозиція, що набрала найбільшу кількість голосів учасників зборів.

6.11. Результати голосування оформляються у вигляді протоколу, до якого додається реєстр присутніх на зборах жителів двору, заповнена відповідно до Положення бланк-заявка пропозиції-переможця і передаються уповноваженому від експертної групи.


 1. Підведення підсумків

7.1. Експертна група, за результатами наданих протоколів загальних зборів у дворах, підводить підсумки та засвідчує їх протоколом зборів експертної групи.

7.2. Підсумковий протокол засідання експертної групи надається до виконавчого комітету Української міської ради і підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Української міської ради.


 1. Реалізація пропозицій впровадження громадського бюджетування

Пропозиції-переможці Громадського бюджету дворів м. Українка на 2017-2018 роки, які були обрані на загальних зборах у дворах міста Українка, підлягають реалізації за рахунок коштів міського бюджету у 2017 та 2018 роках.