ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ДІТЕЙ ДО ДНЗ

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок реєстрації дітей в комунальні дошкільні навчальні заклади м. Українки (далі Положення) регулює порядок реєстрації дітей на чергу в дошкільні навчальні заклади, які знаходяться у міській комунальній власності.

1.2. Положення розроблено з метою задоволення потреб громадян, що мешкають у м. Українка та с. Плюти, у освітніх послугах для дітей дошкільного віку, спрощення процедури та вільного доступу до інформації про облік дітей до вступу у дошкільний навчальний заклад, забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до комунальних дошкільних навчальних закладів м. Українка, соціальної підтримки сімей, що мають дітей дошкільного віку та користуються пільгами, передбаченими чинним законодавством України.

1.3. Положення розроблено у відповідності до: ст. 53 Конституції України; рішення Конституційного суду України від 04.03.2004р. №5-рп/2004; Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; ст. 34 Закону України «Про освіту»; ст. 36 «Про дошкільну освіту».

1.4. У даному Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

 • електронний реєстр дітей до ДНЗ (далі Реєстр) – єдина комп’ютерна база даних, яка містить інформацію про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ, та забезпечує її зберігання, видачу та захист від несанкціонованого доступу;
 • держатель Реєстру – виконавчий комітет Української міської ради;
 • реєстратор – спеціаліст з гуманітарних питань виконавчого комітету Української міської ради;
 • адміністратор Реєстру – системний адміністратор виконавчого комітету Української міської ради, що відповідає за технічне, технологічне та програмне забезпечення Реєстру, забезпечує збереження та захист інформації, що міститься у Реєстрі;
 • заявник – особа, що висловила бажання внести дані її дитини до Реєстру.

2. Порядок реєстрації дітей в ДНЗ

2.1. Реєстрація дітей на чергу в дошкільні навчальні заклади, які знаходяться у міській комунальній власності, проводиться через мережу Інтернет самостійно на сайті міста Українки http://ukrainka.org/ або реєстратором.

2.2. Внесенню до Реєстру підлягає наступна інформація про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ:

а) про дитину:

 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • дата народження;
 • адреса реєстрації місця проживання;
 • серія та номер свідоцтва про народження;
 • інформація про пільгову категорію (за наявності);
 • навчальний заклад, який має відвідувати дитина.

б) про батьків:

 • прізвище, ім’я, по батькові батька або матері, або осіб, що їх замінюють;
 • адреса реєстрації місця проживання;
 • контактні дані (телефон, електронна адреса);
 • місце роботи або інформація про перебування на обліку в центрі зайнятості як безробітних (за умови наявності даних обставин).

2.3. Для успішної реєстрації дитини в електронній черзі, необхідно вказати достовірну інформацію. Заявникові на вказану ним електронну пошту надходить повідомлення про те, що для підтвердження інформації заявник зобов’язаний протягом 10 робочих днів з дня заповнення електронної форми звернутись до виконавчого комітету із заявою (додаток) та наступним пакетом документів:

–  копія свідоцтва про народження дитини;

–  копії паспортів батьків (опікунів);

–  довідки з місць роботи батьків або з центру зайнятості про перебування на обліку як безробітних (за умови наявності даних обставин);

–  довідка з місця проживання про склад сім’ї та реєстрацію (за умови реєстрації місця проживання дитини);

–  документ, що підтверджує право на пільгу.

2.4. Відмова заявнику у реєстрації відомостей надається автоматично, якщо заявлена особа вже зареєстрована.

2.5. Вилучення відомостей про дітей здійснюється:

 • на підставі заяви батьків;
 • на підставі направлення до ДНЗ;
 • у разі фальсифікації персональних даних в заявці (ПІБ, дата народження, серія та номер свідоцтва про народження).

2.6. Після успішної реєстрації для кожної заявки встановлюється автоматично статус «Зареєстровано в черзі» з датою реєстрації.

3. Порядок визначення пільгових категорій

3.1. Позачергово зараховуються в дошкільний навчальний заклад діти працівників комунальних дошкільних навчальних закладів м. Українка (на період роботи), а також діти, зареєстровані в м. Українка та с. Плюти, наступних пільгових категорій:

–  діти учасників антитерористичної операції;

–  діти одиноких батьків;

–  діти, які знаходяться під опікою (піклуванням);

–  діти багатодітних сімей.

Кількість місць у ДНЗ, що надаються позачергово, не може перевищувати 30 % від загальної кількості місць, що розподіляються.

3.2. Першочергово зараховуються в дошкільний навчальний заклад діти, зареєстровані в м. Українка та с. Плюти, наступних пільгових категорій:

– діти, потерпілі від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

– діти військовослужбовців і тих, хто проходить строкову військову службу;

– діти рятувальників державних професійних аварійно-рятувальних служб;

– діти наступних працівників комунальних установ, організацій та підприємств, що надають послуги по обслуговуванню міста (на період роботи): міське комунальне підприємство «Редакція газети «Дніпровський проспект», комунальне підприємство «Міський ринок м. Українка», комунальне підприємство «Українське водопровідно-каналізаційне підприємство», комунальне підприємство «Підприємство по обслуговуванню житла», приватне підприємство «Садиба», приватне підприємство «Бриз Дніпра», приватне акціонерне товариство «ОТІС»;

– діти працівників закладів охорони здоров’я, поштового зв’язку, культури, навчальних закладів м. Українки, Українського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», виконавчого комітету Української міської ради;

– діти працівників наступних державних установ та підприємств: Українське міське відділення міліції, відділення м. Українки Управління Пенсійного фонду України в місті Обухові та Обухівському районі Київської області.

Кількість місць у ДНЗ, що надаються першочергово, не може перевищувати 15 % від загальної кількості місць, що розподіляються.

4. Забезпечення доступу до електронного реєстру

4.1. Доступ до всіх персональних даних заявника відповідно Закону України «Про захист персональних даних» мають реєстратор та адміністратор Реєстру, члени комісії з питань укомплектування комунальних ДНЗ м. Українка, які використовують персональні дані заявника виключно в межах виконання своїх повноважень.

4.2. Публічний доступ до Реєстру розміщений на офіційному веб-сайті міста Українки http://ukrainka.org/ та містить виключно наступну інформацію: дату реєстрації, прізвище, ім’я, по батькові, вікову групу.

5. Прикінцеві положення

5.1. Внесення відомостей до Реєстру, доступ до інформації офіційного сайту Реєстру http://ukrainka.org/ відбувається на безоплатній основі.

5.2. Це Положення може бути змінено (доповнено) виключно на підставі рішення виконавчого комітету Української міської ради.