Програма реалізації проекту “Громадський бюджет”

Програма визначає структуру напрямків використання коштів на розвиток соціальної інфраструктури міста в порядку та межах передбачених бюджетним законодавством.

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” надає територіальним громадам право брати участь у процесі розроблення та ухвалення рішень щодо питань місцевого значення. Зокрема, Закон запроваджує такі механізм, як місцеві ініціативи.

«Громадський бюджет м. Українка та с. Плюти» – це місцева ініціатива, форма прямого волевиявлення жителів міста Українки та села Плюти, що впроваджує інноваційні механізми залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету та спрямована на демократичний процес обговорення громадою напрямки використання цих коштів.

Фінансування Проекту «Громадський бюджет м. Українка та с. Плюти» буде здійснено за рахунок коштів Фонду розвитку міського бюджету.

Бюджет проекту «Громадський бюджет м. Українка та с. Плюти» на 2017 рік складає  1 500 000  грн.