Програма співфінансування капітальних ремонтів

ПРОГРАМА

співфінансування робіт з реконструкції та капітального ремонту у багатоквартирних житлових будинках міста Українка на 2019–2020 роки


Загальні положення

1.1. Програма співфінансування робіт з реконструкції та капітального ремонту у багатоквартирних житлових будинках міста Українка на 2019–2020 роки (далі – Програма) визначає особливості проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту у багатоквартирних житлових будинках на умовах співфінансування, регулює правові, організаційні та економічні відносини, пов’язані з реалізацією прав та виконанням обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його належного утримання  шляхом внесення дольової участі.

Дія Програми поширюється на співвласників багатоквартирних будинків м.Українка  незалежно від форми управління багатоквартирним будинком.

1.2. Визначення понять, що використовуються у Програмі:

Реконструкція — проведення будівельних робіт в цілях зміни існуючих технічних показників об’єкту і підвищення ефективності його використання, що передбачають: реорганізацію об’єкта, зміну геометричних розмірів і технічних показників,  посилення тримальних конструкцій,  будівництво та реконструкцію інженерних систем і комунікацій тощо.

Капітальний ремонт – комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов’язаних з відновленням або поліпшенням експлуатаційних показників будинку, із заміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій, інженерного обладнання та обладнання протипожежного захисту без зміни будівельних габаритів об’єкта та його техніко-економічних показників.

Модернізація ліфта – внесення змін у конструкцію ліфтів, які підвищують їх безпечність, технічний рівень і поліпшують економічні характеристики шляхом заміни окремих складових частин на більш сучасні, у тому числі заміна системи керування, за умови збереження основних технічних характеристик ліфта.

Розпорядник бюджетних коштів – виконавчий комітет Української міської ради.

Співвласник багатоквартирного житлового будинку (далі – Співвласник) – власник квартири або нежитлового приміщення у багатоквартирному житловому будинку.

Дольова участь – сума коштів, що вноситься Співвласниками на умовах співфінансування робіт з реконструкції та капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку.

Підрядник – суб’єкт господарювання, з яким укладено договір на виконання ремонтно-будівельних робіт.

Спільне майно багатоквартирного будинку – приміщення загального користування (у тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території.

Уповноважений представник Співвласників – фізична або юридична особа, яка визначена зборами Співвласників представляти їх інтереси.

1.3. Інші поняття вживаються у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України, законах України та підзаконних актах у сфері будівництва та житлово-комунального господарства.


Опис проблеми, яку пропонується вирішити шляхом прийняття Програми

Житловий фонд міста Українка налічує 61 багатоквартирний будинок, з них:

  • 11 будинків, де створено ОСББ;
  • 6 будинків житлово-будівельних кооперативів (ЖБК, КІЗ).

Переважна більшість багатоповерхових будинків міста збудована у 70-80 р.р. минулого століття та знаходиться на балансі виконавчого комітету Української міської ради, а функції з експлуатації та утримання цього житла передані Підприємству по обслуговуванню житла.

Відповідно до ч. 2 ст. 10 Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду” власники квартир у багатоквартирному будинку є співвласниками всіх допоміжних приміщень будинку, технічного обладнання, елементів зовнішнього благоустрою і зобов’язані брати участь у загальних витратах, пов’язаних з утриманням будинку і прибудинкової території відповідно до своєї частки майна у будинку.

Створення справедливого та прозорого механізму фінансової підтримки співвласників багатоквартирних житлових будинків стало б важливим і дієвим чинником прискорення їх самоорганізації щодо самостійного утримання своєї спільної власності.


Мета Програми

3.1. З метою покращення стану житлового фонду міста Програмою передбачено забезпечити виконання робіт, спрямованих на відновлення експлуатаційних показників житлових будинків, а також створення дієвого механізму залучення коштів співвласників для безпечного, комфортного проживання у житлових будинках.


Завдання Програми

4.1.Створити сприятливі умови для збереження житлового фонду міста.

4.2. Провести роботи з реконструкції та капітального ремонту будинків у місті з залученням коштів співвласників багатоквартирного будинку.

4.3. Стимулювати активність мешканців у напрямку покращення стану житлового фонду у місті.


Заходи на виконання Програми

5.1. Програма передбачає наступні заходи:

–  капітальний ремонт та реконструкція покрівель;

– капітальний ремонт та модернізація ліфтів;

– забезпечення протипожежних заходів;

– капітальний ремонт та заміна внутрішньобудинкових систем;

– капітальний ремонт балконів загального користування в багатоквартирному будинку;

– облаштування пандусами входів у під`їзди багатоквартирних будинків та сходів від вхідних дверей до 1-го поверху у під`їздах багатоквартирних будинків.


Етапи Програми

6.1. Для успішного впровадження Програма поділяється на два етапи: підготовчий етап та основний етап.

6.2. Мета підготовчого етапу – популяризація Програми та налагодження процесу співпраці виконавчого комітету Української міської ради і Співвласників багатоквартирних будинків в рамках Програми.

Для реалізації вищезазначеного етапу проводиться популяризація Програми серед мешканців міста через засоби масової інформації, Підприємство по обслуговуванню житла та керівників ОСББ, ЖБК, КІЗ.

6.3. Мета основного етапу – надати можливість скористатися Програмою максимальній кількості співвласників багатоквартирних будинків.


Джерела фінансування та принципи співфінансування Програми

7.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, співвласників багатоквартирних будинків та інших джерел, не заборонених законодавством.

7.2. Розміри співфінансування у відсотковому значенні, враховуючи розміри фінансування без залучення коштів співвласників багатоквартирного будинку,  за видами робіт з реконструкції та капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків наведено в Додатку 1 до Програми.

7.3. У виключних випадках за рішенням сесії міської ради можуть бути визначені інші розміри співфінансування робіт з реконструкції та капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків.


Механізм реалізації Програми

8.1. Для участі у Програмі до виконавчого комітету Української міської ради уповноваженим представником від співвласників багатоквартирного будинку подається:

– заява встановленого зразка (Додаток №2 до Програми);

– оригінал протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку, складений згідно умов чинного законодавства;

– проектно-кошторисна документація на виконання робіт з висновками експертизи.

8.2. У протоколі зборів співвласників повинні бути  зазначені позитивні рішення за наступними питаннями:

– визначення уповноваженої особи, яка від імені співвласників багатоквартирного будинку подасть до виконавчого комітету Української міської ради документи, необхідні для участі у Програмі, а також здійснюватиме підписання документів у процесі реалізації Програми;

– згода на участь у Програмі на умовах співфінансування у розмірі, визначеному у Додатку № 1 до Програми;

– визначення видів та обсягів робіт, виконання яких буде співфінансуватися співвласниками багатоквартирного будинку в рамках даної Програми.

8.3. Подані документи перевіряються відділом капітального будівництва, ЖКГ та комунальної власності виконавчого комітету Української міської ради на предмет відповідності вимогам пунктів 8.1 та 8.2 Програми та подаються на розгляд Комісії з визначення учасників Програми на поточний рік (далі Комісія). Склад комісії визначено у Додатку 3.

8.4. Комісія розглядає надані  пакети документів у порядку черговості їх надходження та ухвалює рішення щодо включення вказаних робіт до Додатку 4 Програми.

8.5.   За наявності коштів в міському бюджеті та позитивного рішення Комісії Розпорядником бюджетних коштів проводиться процедура обрання Підрядника у спосіб, визначений чинним законодавством.

8.6. Після визначення Підрядника між Розпорядником бюджетних коштів, Уповноваженим представником співвласників та Підрядником підписується трьохсторонній договір.

8.7. Виділення коштів з місцевого бюджету на виконання робіт в рамках реалізації Програми здійснюється виключно на умовах співфінансування співвласниками багатоквартирного будинку крім випадків, зазначених у пунктах  5, 6, 7  Додатку № 1 до Програми.

8.8. Співфінансування робіт проходить у два етапи:

  • Перший етап – це внесок співвласників багатоквартирного будинку, який перераховується на рахунок Підрядника в повному обсязі суми співфінансування після укладення відповідного договору та перед початком робіт в якості авансового платежу або його частини.
  • Другий етап – внесок Розпорядника бюджетних коштів, що надається після подання до виконавчого комітету Української міської ради звітної документації про виконані роботи та частково оплачені роботи за рахунок коштів співвласників багатоквартирного будинку.

Технічний нагляд та приймання робіт

9.1. З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам здійснюється технічний нагляд за виконанням робіт шляхом укладення договору про технічний нагляд із суб’єктом господарювання, який має відповідний сертифікат. Фінансування послуг з технічного нагляду здійснюється за рахунок частки фінансування з міського бюджету та частки співфінансування Співвласників пропорційно до частки участі у співфінансуванні, про що укладаються відповідні договори.

9.2. Роботи вважаються виконаними та прийнятими у випадку підписання акта виконаних робіт. Акт виконаних робіт підписують:

– підрядник;

– суб’єкт господарювання, що здійснює технічний нагляд;

– уповноважений представник Співвласників;

– головний розпорядник бюджетних коштів.


Організаційне забезпечення виконання завдань Програми

10.1. У ході реалізації Програми буде здійснено постійний і періодичний моніторинг за виконанням заходів та використанням коштів.

10.2. Моніторинг Програми полягає в доступності та відкритості інформації, кількісних і якісних результатах реалізації Програми.


Очікувані результати від впровадження Програми

11.1. Покращення фізичного стану багатоквартирних житлових будинків.

11.2. Прозоре визначення об’єктів з реконструкції та капітального ремонту житлового фонду.

11.3. Підвищення відповідальності співвласників багатоквартирного будинку за спільне майно.

11.4. Створення прозорого механізму взаємодії міської влади з громадою міста.


Заключні положення

12.1. Спори, які виникають між співвласниками багатоквартирного житлового будинку, виконавчим комітетом Української міської ради та підрядною організацією вирішуються шляхом проведення переговорів, а в разі недосягнення згоди, в судовому порядку.

12.2. Контроль за дотриманням вимог даної Програми покладається на відділ капітального будівництва, ЖКГ та комунальної власності виконавчого комітету Української міської ради.

12.3. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів здійснюється у визначеному законодавством порядку.