Як обирати управителя


Крок 1. Створення ініціативної групи.

Для цього необхідно:

 • зібрати від 3-х співвласників квартир/нежитлових приміщень будинку;
 • скласти протокол із створення ініціативної групи.

Крок 2. Підготовчі заходи.

 • збір інформації про власників квартир та нежитлових приміщень у будинку (із зазначенням площ, що перебувають у власності);
 • збір інформації про кількість мешканців, які мають пільги та субсидії;
 • отримання інформації про технічну характеристику будинку;
 • направити запит потенційним управителям для отримання комерційної пропозиції;
 • визначити дату проведення  зборів співвласників.

Крок 3. Підготовка та проведення зборів співвласників будинку.

3.1. Підготовка до зборів співвласників:

 • повідомити співвласників квартир/нежитлових приміщень про проведення загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів.

Повідомлення вручається кожному співвласнику під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом). Також повідомлення має бути розміщено у загальнодоступному місці при вході до кожного під`їзду багатоквартирного будинку.

Повідомлення має містити інформацію про ініціатора проведення зборів, дату, місце та час їх проведення, порядок денний. До повідомлення можуть додаватися додаткові матеріали або інформація, що будуть розглядатися на зборах.

 • підготувати проект Протоколу зборів;
 • підготувати список реєстрації учасників зборів співвласників;
 • підготувати листки опитування для голосування на зборах співвласників будинку та подальшого письмового опитування співвласників;
 • підготувати пропозиції щодо кандидатури співвласника (співвласників), уповноваженого(них) на укладення договору про надання послуг з управління будинком;
 • отримати від потенційного управителя кошторис про вартість послуги з управління будинком та проект Договору про надання послуг з управління.

3.2. Проведення зборів співвласників:

– ведення реєстрації учасників зборів співвласників (із обов`язковим підписом учасника біля свого прізвища);

– обрання голови зборів співвласників (більшістю голосів присутніх співвласників);

– затвердження порядку денного зборів співвласників. (Рішення приймається шляхом поіменного голосування. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 75 % загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку).

У порядок денний необхідно включити наступні питання:

 1. Про визначення управителя.
 2. Про затвердження умов Договору про надання послуг з управління та кошторису на послугу з управління  на період з __________ до ___________.
 3. Про визначення розміру витрат на утримання будинку та прибудинкової території за 1 м2 приміщень, що знаходяться у власності, та винагороду управителю на 1 м2.
 4. Про обрання уповноваженої особи (осіб), яка (чкі) від імені співвласників будинку укладе договір з управителем та здійснюватиме контроль за виконанням такого договору.
 5. Про створення резервного фонду.
 6. Про доручення управителю здавати в оренду спільне майно багатоквартирного будинку/встановлювати сервітут щодо спільного майна, а також зазначити напрямки використання коштів, отриманих від оренди/сервітуту.

Кожне питання порядку денного розглядається окремо та приймається шляхом поіменного голосування.

Рішення зборів співвласників оформляється протоколом, який підписується усіма співвласниками (їх представниками), які взяли участь у зборах, кожен з яких ставить підпис під відповідним варіантом голосування («за», «проти», «утримався»).

Форма протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку затверджена наказом Мінрегіонбуду від 25.08.2015 р. № 203.

Рішення з питань визначення управителя та його відкликання, затвердження та зміну умов договору з управителем, а також обрання уповноваженої особи (осіб) співвласників під час укладання, внесення змін та розірвання договору з управителем, здійснення контролю за його виконанням вважається прийнятим, якщо за нього проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 50 % загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку. Рішення з інших питань вважається прийнятим, якщо за нього  проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 75 % загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку.

Якщо під час проведення зборів співвласників для прийняття рішення не набрано встановленої кількості голосів «за» або «проти», проводиться письмове опитування співвласників, які не голосували на зборах.

Письмове опитування проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення зборів співвласників. Якщо протягом цього строку необхідної кількості голосів «за» не набрано, рішення вважаються неприйнятими.

Письмове опитування проводиться ініціативною групою або іншими співвласниками за бажанням.

Результати письмового опитування вносяться до протоколу зборів та підводяться  загальні підсумки голосування щодо всіх питань.

Листки письмового опитування співвласників пронумеровуються, прошнуровуються та додаються до відповідного протоколу зборів.


Крок 4. Повідомлення співвласників будинку та виконавчий комітет Української міської ради про результати зборів. 

            4.1. Повідомлення про рішення, прийняте зборами співвласників, не пізніше 10 днів після його прийняття надається в письмовій формі кожному співвласнику під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом), а також розміщується у загальнодоступному місці при вході до кожного під`їзду.

            Примітка: рішення зборів співвласників є обов`язовими для всіх співвласників, включаючи тих, які набули право власності на квартиру чи нежитлове приміщення після прийняття рішення.

            4.2. Після складання протоколу уповноважений зборами співвласник або управитель надсилає до виконавчого комітету Української міської ради заяву та 1 оригінал протоколу голосування.

Форма заяви та порядок зберігання протоколів затверджена постановою КМУ від 24.02.2016 р. № 109.

Зберіганню підлягають протоколи з питань:

 1. визначення управителя та його відкликання, затвердження та зміни умов договору з управителем;
 2. обрання уповноваженої особи (осіб) співвласників під час укладання, внесення змін та розірвання договору з управителем, здійснення контролю за його виконанням.

У разі відсутності підстав для повернення поданих документів заявнику відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності надсилає повідомлення заявнику про факт взяття протоколу на зберігання та розміщує його результативну частину на офіційному веб-сайті міста.


Крок 5. Укладання договору про надання послуг з управління.

Уповноважена особа від імені співвласників багатоквартирного будинку на підставі рішення протоколу загальних зборів укладає з управителем Договір про надання послуги з управління багатоквартирним будинком.

Типовий Договір про надання послуги з управління багатоквартирним будинком та правила надання послуг з управління затвердженні постановою КМУ від 05.09.2018 р. №712.

Обов`язковий перелік робіт (послуг), витрати на які включаються до складу витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, затверджений наказом Мінрегіонбуду від 27.07.2018 р. № 190.


Примітка:

Відповідно до ст. 6 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» співвласники багатоквартирного будинку на загальних зборах можуть прийняти рішення доручити органу місцевого самоврядування обрати управителя для їхнього будинку.

В такому випадку уповноважена особа надсилає протокол зборів співвласників з проханням призначити управителя до виконавчого комітету Української міської ради.

Виконавчий комітет у 3-х місячний термін з дня отримання протоколу зборів оголошує та проводить конкурс по визначенню управителя для конкретного будинку.

Конкур проводиться у відповідності до вимог наказу Мінрегіонбуду від 13.06.2016р. № 150.

Договір управління з управителем від імені співвласників у даному випадку підписує уповноважена особа органу місцевого самоврядування.