Результативна частина Протоколу зборів співвласників багатоквартирних будинків

Результативна частина Протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку за адресою: м. Українка, вул. Соснова, 9, секція «А», проведених 24 листопада 2018 року, від 30.11.2018 р.


Питання порядку денного: «1. Визначення управителя багатоквартирного будинку».

            Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного: визначити з «01» грудня 2018 року управителем багатоквартирного будинку за адресою: м. Українка, вул. Соснова, 9, секція «А» Підприємство по обслуговуванню житла Виконавчого комітету Української міської ради.

            Підсумки голосування (з урахуванням голосів, поданих на зборах співвласників, і голосів співвласників, отриманих під час проведення письмового опитування, якщо таке проводилося):

            «за» – 41 співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить 3146,9 м2;

            «проти» -0 співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить 0 м2;

            «утримався» -0 співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить 0 м2;

            Рішення: прийнято.


Питання порядку денного: «2. Затвердження умов Договору про надання послуг з управління та кошторису на послугу з управління».

            Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного: затвердити наданий управителем Договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком на запропонованих та викладених в цьому Договорі умовах (копія Договору є невід`ємним додатком до Протоколу).

            Підсумки голосування (з урахуванням голосів, поданих на зборах співвласників, і голосів співвласників, отриманих під час проведення письмового опитування, якщо таке проводилося):

            «за» – 41 співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить 3146,9 м2;

            «проти» -0 співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить 0 м2;

            «утримався» -0 співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить 0 м2;

            Рішення: прийнято.


Питання порядку денного: «3. Про обрання уповноваженої особи, яка від імені співвласників багатоквартирного будинку укладе договір з управителем, здійснюватиме контроль за виконанням цього договору, а також здійснить передачу примірнику цього протоколу Виконавчому комітету Української міської ради в установленому чинним законодавством порядку».

            Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного: уповноважити Мельникова Андрія Федоровича , власника квартири № 75 підписати від імені співвласників договір з управителем, здійснювати контроль за виконанням цього Договору, а також передати примірник оформленого згідно чинного законодавства України Протоколу зборів співвласників Виконавчому комітету Української міської ради.

            «за» – 41 співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить 3146,9 м2;

            «проти» -0 співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить 0 м2;

            «утримався» -0 співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить 0 м2;

            Рішення: прийнято.


Відповідальний за зберігання:   відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності виконавчого комітету Української міської ради.

Прийнято на зберігання:   05 грудня 2018 р.