Як створити об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ)

Порядок створення ОСББ визначає Закон України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку” та постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 №1521 “Про реалізацію Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”. 


Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) – це неприбуткова юридична особа, основна діяльність якої полягає у здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав співвласників на володіння та користування спільним майном, належне утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території.

Об’єднання може бути створено лише власниками/співвласниками квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку.


КРОК 1 СТВОРЕННЯ ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ

Необхідно створити Ініціативну групу (від 3-х співвласників житлових/нежитлових приміщень будинку) та сформувати план дій із підготовчої роботи для подальшого створення ОСББ.

Завантажити зразок: Протокол щодо утворення Ініціативної групи


КРОК 2 ПІДГОТОВКА ДО УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ

1: Провести підготовчу роботу зі створення ОСББ:

 • інформування мешканців будинку про переваги створення ОСББ;
 • наведення прикладів успішних ОСББ міста;
 • отримання інформації щодо власників/співвласників житлових та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку.
Звертайтеся до адміністраторів Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) м. Українка, кабінет №2, робочі місця №1, 2, 6. Необхідні документи:
 • документ, що посвідчує особу заявника;
 • ідентифікаційний номер заявника;
 • протокол ініціативної групи, в якому уповноважено певну особу отримати необхідні відомості та сплатити адміністративний збір в сумі 50 грн.
2: Підготувати Статут майбутнього ОСББ.
 • Статут об’єднання складається відповідно до Типового статуту, який затверджується центральним органом виконавчої влади. Статут може містити також положення, що є істотними для діяльності об’єднання та не суперечать вимогам законодавства.

Завантажити: Типовий статут ОСББ

3: Скликати Ініціативною групою установчі збори.
 • Повідомлення про проведення установчих зборів направляється Ініціативною групою не менш ніж за 14 днів до дати проведення установчих зборів. Повідомлення направляється в письмовій формі і вручається кожному співвласнику під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом). У повідомленні про проведення установчих зборів зазначається, з чиєї ініціативи скликаються збори, місце і час проведення, проект порядку денного.

Також бажано розмістити оголошення про проведення установчих зборів на під’їздах багатоквартирного будинку.

Завантажити зразок: Оголошення на під’їздах багатоквартирного будинку.

Завантажити зразок: Повідомлення про проведення установчих зборів, що направляється власникам/співвласникам багатоквартирного будинку.


КРОК 3 ПРОВЕДЕННЯ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ ТА ПИСЬМОВОГО ОПИТУВАННЯ ЩОДО СТВОРЕННЯ ОСББ
1: Провести установчі збори
 • Установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх співвласників або їх представників.
 • Установчі збори проводяться відповідно до порядку денного. Усі відомості про проведення установчих зборів вносяться до Протоколу установчих зборів.

Завантажити: Форма протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку (затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.08.2015 № 203).

Рішення на установчих зборах приймається шляхом поіменного голосування. Кожен співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири чи нежитлового приміщення співвласника в загальній площі всіх квартир і нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.

Пояснення на прикладі.

У будинку 120 квартир і нежитлових приміщень, загальна площа яких становить 5000 кв.м. Громадянину П. належить квартира А, її площа — 100 кв.м.

Розрахуємо, якою є частка площі квартири громадянина П. у загальній площі квартир і нежитлових приміщень:

100 кв.м./5000 кв.м. • 100% = 2%.

Отже, громадянин П. матиме 2% голосів на установчих зборах.

Рішення щодо питання, з якого проводиться голосування на установчих зборах, вважається прийнятим, якщо за нього проголосує «ЗА» більше 50% площі житлових/нежитлових приміщень, які належать співвласникам багатоквартирного будинку.

2: Провести письмове опитування щодо створення ОСББ
 • Якщо в результаті проведення установчих зборів для прийняття рішення не набрано кількості голосів «ЗА» або «ПРОТИ», проводиться письмове опитування співвласників, які не голосували на установчих зборах. Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення установчих зборів.

Завантажити зразок: Листок письмового опитування співвласників багатоквартирного будинку.

Якщо протягом зазначеного строку необхідну кількість голосів «ЗА» не набрано, рішення вважається неприйнятим.


КРОК 4 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ОСББ

Державна реєстрація ОСББ здійснюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Для реєстрації ОСББ необхідно подати:

 • 2 екземпляри Статуту, прийнятого на установчих зборах (повинні бути прошиті, пронумеровані та опечатані);
 • 2 екземпляри протоколу установчих зборів (у разі наявності листки опитування нумеруються та підшиваються до протоколу установчих зборів);
 • заяву про державну реєстрацію.
Якщо документи подаються особисто, пред’являється паспорт. У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.
Завантажити зразок: Заява про державну реєстрацію

Державна реєстрація ОСББ міста Українка проводиться у відділі державної реєстрації виконавчого комітету Української міської ради (або у будь-якого іншого державного реєстратора Київської області).

Прийом підготовленого пакету документів здійснюється адміністраторами Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) м. Українка, кабінет №2, робочі місця №1, 2, 6.

Автоматично про зареєстровану юридичну особу інформація потрапляє в Управління статистики в Обухівському районі та до Обухівського відділення Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області. Для отримання консультацій можна звернутися до відділу державної реєстрації виконавчого комітету Української міської ради в кабінет №1, робочі місця №11, 12.
КРОК 5 ТА КРОК 6 ВИГОТОВЛЕННЯ ПЕЧАТОК ТА ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ У БАНКУ

Наступними кроками є виготовлення печатки (кутового штампу), внесення ОСББ до Реєстру неприбуткових організацій Обухівським відділенням Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, відкриття рахунків у банку.


КРОК 7 ПРИЙНЯТТЯ БУДИНКУ В УПРАВЛІННЯ ТА УКЛАДАННЯ УГОД НА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

Голова ОСББ офіційним листом інформує виконавчий комітет про державну реєстрацію ОСББ з наданням копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Виконавчим комітетом розпочинається процедура списання будинку з балансу з подальшою передачею його в управління ОСББ.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення об’єднання, у тримісячний строк з дня державної реєстрації об’єднання забезпечує передачу йому примірника технічної та іншої передбаченої законодавством документації на будинок, а також документа, на підставі якого багатоквартирний будинок прийнято в експлуатацію, технічного паспорта і планів інженерних мереж. У разі відсутності документації на багатоквартирний будинок колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення об’єднання, протягом півроку з дня державної реєстрації об’єднання відновлює її за власний рахунок.

Із запитаннями та за додатковою інформацією звертайтеся до відділу капітального будівництва, ЖКГ та комунальної власності виконавчого комітету Української міської ради в кабінет №40 або за телефоном (04572)-7-54-41.